piątek, 17 marzec 2017 11:55

Czy sprzedaż środka trwałego należy nabić na kasie fiskalnej w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Dostawa towaru zaliczonego przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w pewnych przypadkach nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić do zachowania tego zwolnienia. Dowiedz się też, czy sprzedaż środka trwałego o wysokiej wartości może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zwolnienia podmiotowego z kas.

Przedsiębiorca, który dokona dostawy towarów lub wykona usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź rolnika ryczałtowego zasadniczo powinien zarejestrować obrót i kwotę podatku z takiej transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Ta ogólna zasada określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązuje nawet wtedy, gdy podatnik generalnie prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

 

Obecnie podatnicy mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych – w 2017 r. regulacje w tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Zwolnienie, z jakiego najczęściej korzystają, zostało określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tego aktu prawnego – przysługuje ono podatnikom, których obrót roczny ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza 20.000 zł lub kwoty mniejszej liczonej w proporcji w przypadku podatników rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku.

 

Sprzedaż środka trwałego a kasa fiskalna

W praktyce nierzadko zdarza się, iż przedsiębiorca sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu towar o wysokiej wartości, np. samochód firmowy lub profesjonalną maszynę. Kwota transakcji w takim wypadku może przekroczyć limit do zwolnienia podmiotowego z kas. W związku z tym podatnik może się zastanawiać, czy w celu dokonania takiej transakcji powinien zaopatrzyć się w kasę fiskalną i wydać nabywcy paragon.

 

Odpowiedź znajdujemy w przepisach rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas. Jeśli dany towar został zaliczony przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, może on skorzystać ze zwolnienia z kas, o którym mowa w poz. 50 załącznika do tego aktu prawnego. Pozycja ta wskazuje, iż zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej podlega:

50

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Powyższe zwolnienie nie obowiązuje, jeśli dany towar nie podlega zaliczeniu do środków trwałych – na przykład w przypadku zakupienia samochodu do dalszej odsprzedaży czy ze względu na krótki okres jego użytkowania.

Jeśli jednak taki towar został zaliczony do środków trwałych, zwolnienie z kas obowiązuje niezależnie od tego, czy został on całkowicie zamortyzowany, czy jest w trakcie amortyzacji. Sprzedający musi jednak pamiętać o wymogu udokumentowania dostawy towaru w całości fakturą – stanowi to bezwzględny warunek skorzystania z powyższego zwolnienia z kas.

 

Sprzedaż środka trwałego a limit obrotów

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na osiąganie niskich obrotów, mogą wahać się ze sprzedażą środka trwałego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu w obawie przed przekroczeniem limitu obrotu. Wartość sprzedawanego towaru bywa wysoka – szczególnie przy dostawie np. samochodów – sama w sobie może przekroczyć przysługujący podatnikowi limit do zwolnienia podmiotowego.

 

Ustawodawca wprowadził jednak regulacje, dzięki którym sprzedaż środka trwałego - nawet o wysokiej wartości – nie zawyży sztucznie obrotu podatnika, a co za tym idzie nie pozbawi go prawa do zwolnienia podmiotowego z kas. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia:

§ 3

(…)

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia.

 

Powyższy przepis wskazuje, iż obrotu z czynności wymienionej w poz. 50 oraz 37 (dostawa nieruchomości) załącznika nie należy brać pod uwagę w wyliczeniu całości obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, stosowanego na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas. Niezależnie od wartości środka trwałego, jego sprzedaż nie zawyża obrotu, dzięki czemu podatnik wciąż może korzystać ze zwolnienia z kas. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przedsiębiorca wykonuje czynności wymienione w § 4 rozporządzenia – czynności te muszą być ewidencjonowane na kasie niezależnie od wysokości obrotu podatnika.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r. czytaj w Poradniku

Czytany 22381 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 marzec 2017 12:25

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne Kasy fiskalne 2017 i 2018: kiedy drukować raporty dobowe i miesięczne

  Przepisy ściśle określają terminy wykonywania raportów fiskalnych – dobowych i miesięcznych. Sprawdź, kiedy należy drukować te dokumenty. Dowiedz się też, co zrobić, gdy raport dobowy sumujący dane z ostatniego dnia miesiąca wydrukowany zostanie z datą pierwszego dnia miesiąca następnego, a także czy zachodzi konieczność sporządzenia raportu w przypadku braku sprzedaży.

 • Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć Kasy fiskalne 2017 – kto musi mieć

  Przepisy dają podatnikom prawo do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. – obecnie jednak już bardzo niewielka grupa przedsiębiorców spełnia warunki do zachowania takiego zwolnienia. Sprawdź, kto obowiązkowo musi mieć kasę fiskalną w 2017 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po utracie prawa do zwolnienia i jakie zmiany w tej kwestii wprowadzono od 1 stycznia 2017 r.