niedziela, 30 wrzesień 2018 19:37

Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Ustawodawca przygotował kolejne udogodnienia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko za sprawą przyjętego przez rząd dnia 28 sierpnia 2018 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uproszczenie dotyczy składania deklaracji rocznej PIT – począwszy od rozliczenia za 2018 r., zeznanie przygotuje za podatnika Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe przepisy ułatwią milionom Polaków coroczne rozliczanie PIT. Skorzystanie z wypełnionego przez KAS zeznania rocznego nie będzie wymagało składania żadnych wniosków czy deklaracji. Zeznanie podatkowe zostanie udostępnione podatnikowi na Portalu Podatkowym.

 

Zeznanie PIT-37 wypełnione przez KAS już w 2019 r.

W pierwszej kolejności z nowego udogodnienia będą mogli skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38. Pierwsze zobowiązani są złożyć podatnicy osiągający dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, drugie – podatnicy uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych, np. ze zbycia akcji.

Sporządzone przez KAS zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Podatnik będzie miał trzy opcje do wyboru:

 1. Zaakceptowanie zeznania rocznego PIT bez zmian;
 2. Wprowadzenie modyfikacji, np. w zakresie wyboru form opodatkowania (wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci); numeru KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego do przekazania 1% podatku; czy uzupełnienia danych, których nie posiada KAS (dotyczących np. przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń);
 3. Odrzucenie przygotowanego zeznania i rozliczenie się samodzielnie.

 

Jeśli podatnik nie wykona żadnej z powyższych czynności, udostępnione na Portalu Podatkowym zeznanie roczne w wersji elektronicznej zostanie automatycznie zaakceptowane wraz z upływem terminu na złożenie deklaracji.

W przygotowanym przez KAS zeznaniu rocznym PIT będzie też można podać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do dokonywania zwrotów nadpłaty podatku.

 

KAS wykorzysta dane z poprzednich zeznań

Administracja skarbowa wypełni zeznanie PIT za 2018 r. na podstawie informacji przekazanych od płatników, danych z rejestrów Szefa KAS, ZUS i innych rejestrów państwowych (dot. m.in. kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłacona w trakcie roku czy kwot wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), danych z deklaracji za rok ubiegły (np. nr KRS OPP do przekazania 1% podatku, ulga na dzieci itp.) czy numeru PESEL podatnika.

Jeśli urząd skarbowy dysponuje danymi kontaktowymi podatnika, takimi jak np. adres e-mail czy numer telefonu, o sporządzonym zeznaniu podatkowym poinformuje go wysyłając wiadomość.

Podatnik będzie miał nieograniczony dostęp do swojego elektronicznego zeznania rocznego PIT oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) – będą one udostępnione w aplikacji.

 

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Osoby, które zeznanie roczne PIT za 2018 r. złożą za pomocą środków komunikacji elektronicznej, będą mogły liczyć na szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, urząd skarbowy będzie miał 45 dni na przekazanie zwrotu podatnikowi.

W przypadku odrzucenia przygotowanego przez KAS zeznania rocznego PIT za 2018 r., podatnik w dalszym ciągu będzie mógł sporządzić je samodzielnie lub za pośrednictwem np. biura rachunkowego i przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub papierowej.

Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, składający zeznania roczne na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28, będą mogli korzystać z przygotowanych przez KAS zeznań podatkowych począwszy od rozliczeń za 2019 r.

 

Zobacz też: Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

Czytany 313 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 30 wrzesień 2018 20:01

Artykuły powiązane

 • Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia

  Wprowadzenie nowej, obniżonej stawki 9% dla podatników CIT, których przychody nie przekraczają określonego limitu; zniesienie uzależnienia prawa m.in. do rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem od terminowości złożenia zeznania; złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej; uchylenie niektórych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dot. ryczałtu od przychodów z najmu – te i wiele innych zmian wejdzie w życie już od nowego roku. Zobacz oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

 • STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy

  Już wkrótce fiskus będzie miał wgląd do wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach przedsiębiorców i nie tylko. Nie przewidziano w tym względzie żadnych wyjątków, nawet dla najmniejszych podmiotów. Ustawa o STIR wprowadza możliwość zablokowania rachunku nawet na 3 miesiące, jeśli analizy izb rozliczeniowych wykażą ryzyko nadużyć podatkowych. Wypłata z zablokowanego konta będzie możliwa tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy trzeba będzie wypłacić pensje pracownikom.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.