wtorek, 21 listopad 2017 22:17

ZUS 2018: Wszystkie składki zapłacimy jednym przelewem na rachunek w ZUS

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Oszczędzony czas, niższe koszty i mniej błędów – takie korzyści mają przynieść płatnikom indywidualne rachunki składkowe. Wszystkie składki będzie się opłacać jednym przelewem, bez podawania danych identyfikacyjnych. Sprawdź, jak od 2018 r. będzie wyglądało dokonywanie wpłat do ZUS, dlaczego tak ważne jest uaktualnienie danych adresowych i jak te zmiany wpłyną na rozliczanie składek osób posiadających zaległości w ZUS.

Od 1 stycznia 2018 r. opłacanie składek do ZUS ma być prostsze, szybsze i tańsze. Zmienią się bowiem zasady wykonywania przelewów – zamiast na kilka rachunków, płatnik składek będzie wykonywał jeden przelew na swój indywidualny rachunek składkowy. Informacje o numerach rachunków ZUS dostarcza do przedsiębiorców listami poleconymi w ostatnim kwartale 2017 r.

 

Obecnie płatnicy składek każdego miesiąca wykonują nawet 3 lub 4 przelewy na różne rachunki ZUS – w zależności od tego, jakie składki opłacają. Generuje to koszty, ponieważ w wielu bankach za każdy przelew pobierana jest opłata. Większe jest też ryzyko popełnienia błędu na przykład podczas podawania danych lub numerów rachunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce ułatwić życie przedsiębiorcom – w tym celu dla każdego z nich zostanie założony indywidualny rachunek składkowy.

 

Jeden przelew do ZUS od 2018 r.

Na swój indywidualny rachunek płatnik opłaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W jednym przelewie nie będzie już musiał podawać danych identyfikacyjnych, takich jak numer NIP, REGON czy PESEL, a także okresu i typu wypłaty.

 

Wpłata zostanie na koncie od razu zaksięgowana. W jednym przelewie do ZUS nie będzie się też podawało informacji o tym, jakie składki opłaca przedsiębiorca i za jaki okres. Na podstawie składek za ostatni miesiąc podanych w deklaracji rozliczeniowej lub wpisanych przez ZUS w przypadku płatników zwolnionych z przekazywania deklaracji, wpłata zostanie rozdzielona na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

 

Aktualne dane adresowe w ZUS

Wszystkie dotychczasowe rachunki, na które płatnicy obecnie wpłacają składki ZUS, zostaną zamknięte. Oznacza to, iż przedsiębiorca nie znający numeru swojego indywidualnego rachunku składkowego nie będzie mógł zapłacić należnych składek. Dlatego tak ważne jest, aby upewnić się, czy Zakład posiada aktualny adres korespondencyjny płatnika. Jeśli uległ on zmianie, a zmiana ta nie została zgłoszona, należ to zrobić jak najszybciej.

 

W przypadku nieotrzymania listu z ZUS do końca grudnia 2017 r., płatnik składek powinien zgłosić się do swojej jednostki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Taka sama procedura obowiązuje w wypadku zgubienia pisma bądź utraty go w jakikolwiek inny sposób.

 

Dłużnik nie opłaci bieżących składek

Otwarcie indywidualnych rachunków składkowych przyniesie też inną ważną zmianę – w przypadku posiadania długów składkowych, dokonana wpłata najpierw pokryje zaległości wraz z odsetkami, a dopiero w następnej kolejności – składki bieżące. Oznacza to, iż dłużnik nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym ubezpieczenie chorobowe), by skorzystać ze świadczeń (np. zasiłku chorobowego). Po pokryciu zaległości, wpłata zostanie rozdzielona na wszystkie składki.

Dzięki tej zmianie zaległości płatników, a co za tym idzie także odsetki od zadłużenia, nie będą narastały. Pomoże to firmom szybciej uregulować zobowiązania.

 

Przedsiębiorca, który nie jest w stanie pokryć całości swojego zadłużenia, ale chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może skorzystać z układu ratalnego. Jeśli tak zrobi, ZUS będzie rozliczał wpłaty zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Raty takie będzie się opłacać na indywidualny rachunek składkowy odrębnym przelewem w określonych przez ZUS terminach. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rata i składka bieżąca wpłacone zostaną przed terminami wyznaczonymi dla tych należności – w takim wypadku możliwe będzie dokonanie zapłaty jednym przelewem.

 

Zobacz też: Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r.

Czytany 780 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 listopad 2017 22:22

Artykuły powiązane

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy. 

 • Przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS za pierwsze 6 miesięcy Przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS za pierwsze 6 miesięcy

  Wkrótce wejdą w życie przepisy ułatwiające początkującym przedsiębiorcom wejście na rynek i utrzymanie działalności. To 6-miesięczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać z tej preferencji i jak w takim wypadku liczony będzie okres przysługiwania prawa do tzw. małego ZUS-u.

 • Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r. Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r.

  Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających m.in. na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Jednak w przypadku niektórych osób pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłacania tych składek. We wrześniu 2017 r. zmieniły się zasady obowiązujące w tym zakresie – zlikwidowano zwolnienie ze składek na Fundusz za osoby spokrewnione i spowinowacone.