czwartek, 14 grudzień 2017 12:54

Jak wystawiać e-faktury w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Popularyzacja faktur elektronicznych i wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy napotykają trudności związane z brakiem jednolitego standardu faktury – taki jest cel projektowanej nowelizacji ustawy o VAT. Rząd planuje wprowadzenie odpowiedniej struktury logicznej dla e-faktur. Sprawdź, na czym będzie polegało wystawianie faktur elektronicznych na nowych zasadach i czy każdy będzie zobligowany do dostosowania się do nowych przepisów.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedno z najważniejszych ma dotyczyć struktury logicznej faktur elektronicznych. Zmiany te mają zostać wprowadzone mocą ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – projekt z 27 września 2017 r. tego aktu prawnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i jest obecnie na etapie opiniowania.

 

Jak wspomniano w uzasadnieniu do projektu, celem zmian ma być m.in. odciążenie przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych. Nowe przepisy mają poprawić warunki rozwoju działalności przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

E-faktury w 2018 r. – jak mają wyglądać

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług ma pojawić się nowy art. 106r – zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie miał prawo do określenia struktury logicznej postaci faktury elektronicznej. Mogliby z niej korzystać podatnicy, organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi w przypadkach, o których mowa w art. 106c ustawy, a także nabywcy towarów lub usług od podatnika oraz osoby trzecie, wystawiające w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106d ustawy.

Określona struktura logiczna ma gwarantować, iż wystawione za jej pomocą faktury będą zawierały odpowiednie dane. Struktura ta ma bowiem przewidywać określony zakres danych obligatoryjnych dla poszczególnych przypadków – dostawy towarów, świadczenia usług czy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Zgodnie z projektowanym art. 106r ust. 2 ustawy, wystawiona według struktury logicznej faktura elektroniczna będzie mogła również zawierać dane inne niż te, które wprost wynikają z ustawy o VAT. Wśród takich fakultatywnych danych można wymienić m.in. termin płatności, numer konta, numer telefonu czy adres e-mail – dane, które obecnie są często zawierane przez podatników na fakturach.

 

E-faktury wystawione przy pomocy określonej struktury logicznej będą wymagały innego zakresu danych w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, innego w przypadku faktur uproszczonych, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, a jeszcze innego dla np. świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży.

Ponadto struktura logiczna ma przewidywać wystawianie faktur korygujących, duplikatów faktur oraz faktur zaliczkowych. Nie będzie natomiast obejmować not korygujących, o których mowa w art. 106k ustawy – w tym wypadku jednak skorygowanie nieprawidłowości będzie możliwe poprzez wystawienie faktury korygującej przy zastosowaniu struktury logicznej.

 

E-faktura według struktury logicznej – czy obowiązkowa

Jeśli przepis wejdzie w życie, struktura logiczna będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Nowe przepisy nie wprowadzają jednak obowiązku wystawiania e-faktur na nowych zasadach. Stosowanie struktury logicznej ma być dobrowolne i ułatwić życie przedsiębiorcom. Nie będzie jednak wymogiem.

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, planowana zmiana przepisów stanowi odpowiedź ustawodawcy na potrzebę zgłaszaną przez przedsiębiorców, którzy w związku z brakiem jednolitego standardu faktury napotykają problemy m.in. z przetwarzaniem e-faktur.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Nie wiadomo jednak, kiedy zostałaby opublikowana struktura logiczna dla e-faktur. Należy się również spodziewać, iż przed ostatecznym opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, w ustawie nowelizacyjnej mogą zostać wprowadzone jeszcze jakieś zmiany – choć zapewne główne założenia nowych przepisów pozostaną w obecnym kształcie.

 

Czytaj też: Zasady wystawiania faktur w 2018 r.

Czytany 2820 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 grudzień 2017 19:28

Artykuły powiązane

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r. Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zarówno nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, mogą zażądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Sprawdź, jak sprzedaż taką należy ujmować w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT. Dowiedz się też, co zrobić w przypadku wydruku paragonu i wystawienia faktury w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

 • Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r. Rachunek czy faktura? Co wystawia podatnik zwolniony z VAT w 2017 i 2018 r.

  W odpowiedzi na pytanie zadawane przez podatników, Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jaki rodzaj dokumentów handlowych powinny wystawiać podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, pod jakie przepisy podlegają przedsiębiorcy wystawiający dokumenty za wykonanie czynności zwolnionej z VAT i czy prawidłowe jest wystawienie faktury czy rachunku.

 • Centralny Rejestr Faktur. Jak wystawić fakturę w 2018 r. Centralny Rejestr Faktur. Jak wystawić fakturę w 2018 r.

  Wraz z nałożeniem obowiązku przekazywania plików JPK na pozostałe podmioty prowadzące księgi przy użyciu programów komputerowych, skończy się na dobre era wystawiania faktur ręcznie. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów dot. VAT, o których wiadomo już od jakiegoś czasu. Sprawdź, jak będziemy wystawiać faktury w 2018 r.

 • Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia

  Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego ma przeciwdziałać poważnym oszustwom podatkowym związanym m.in. z podrabianiem i przerabianiem faktur, a także wystawianiem lub używaniem faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych. Za przestępstwa te w nowym stanie prawnym grozi długoletnie więzienie, nawet do 25 lat. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą spotkać nieuczciwych podatników od 1 marca 2017 r. i czy tak samo zagrożeni są przedsiębiorcy, którzy np. popełnią błąd przy wystawianiu faktury.