czwartek, 14 grudzień 2017 12:54

Jak wystawiać e-faktury w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Popularyzacja faktur elektronicznych i wyjście naprzeciw przedsiębiorcom, którzy napotykają trudności związane z brakiem jednolitego standardu faktury – taki jest cel projektowanej nowelizacji ustawy o VAT. Rząd planuje wprowadzenie odpowiedniej struktury logicznej dla e-faktur. Sprawdź, na czym będzie polegało wystawianie faktur elektronicznych na nowych zasadach i czy każdy będzie zobligowany do dostosowania się do nowych przepisów.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych uproszczeń dla przedsiębiorców. Jedno z najważniejszych ma dotyczyć struktury logicznej faktur elektronicznych. Zmiany te mają zostać wprowadzone mocą ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – projekt z 27 września 2017 r. tego aktu prawnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i jest obecnie na etapie opiniowania.

 

Jak wspomniano w uzasadnieniu do projektu, celem zmian ma być m.in. odciążenie przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych. Nowe przepisy mają poprawić warunki rozwoju działalności przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

E-faktury w 2018 r. – jak mają wyglądać

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług ma pojawić się nowy art. 106r – zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie miał prawo do określenia struktury logicznej postaci faktury elektronicznej. Mogliby z niej korzystać podatnicy, organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi w przypadkach, o których mowa w art. 106c ustawy, a także nabywcy towarów lub usług od podatnika oraz osoby trzecie, wystawiające w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106d ustawy.

Określona struktura logiczna ma gwarantować, iż wystawione za jej pomocą faktury będą zawierały odpowiednie dane. Struktura ta ma bowiem przewidywać określony zakres danych obligatoryjnych dla poszczególnych przypadków – dostawy towarów, świadczenia usług czy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Zgodnie z projektowanym art. 106r ust. 2 ustawy, wystawiona według struktury logicznej faktura elektroniczna będzie mogła również zawierać dane inne niż te, które wprost wynikają z ustawy o VAT. Wśród takich fakultatywnych danych można wymienić m.in. termin płatności, numer konta, numer telefonu czy adres e-mail – dane, które obecnie są często zawierane przez podatników na fakturach.

 

E-faktury wystawione przy pomocy określonej struktury logicznej będą wymagały innego zakresu danych w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, innego w przypadku faktur uproszczonych, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, a jeszcze innego dla np. świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży.

Ponadto struktura logiczna ma przewidywać wystawianie faktur korygujących, duplikatów faktur oraz faktur zaliczkowych. Nie będzie natomiast obejmować not korygujących, o których mowa w art. 106k ustawy – w tym wypadku jednak skorygowanie nieprawidłowości będzie możliwe poprzez wystawienie faktury korygującej przy zastosowaniu struktury logicznej.

 

E-faktura według struktury logicznej – czy obowiązkowa

Jeśli przepis wejdzie w życie, struktura logiczna będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Nowe przepisy nie wprowadzają jednak obowiązku wystawiania e-faktur na nowych zasadach. Stosowanie struktury logicznej ma być dobrowolne i ułatwić życie przedsiębiorcom. Nie będzie jednak wymogiem.

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, planowana zmiana przepisów stanowi odpowiedź ustawodawcy na potrzebę zgłaszaną przez przedsiębiorców, którzy w związku z brakiem jednolitego standardu faktury napotykają problemy m.in. z przetwarzaniem e-faktur.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Nie wiadomo jednak, kiedy zostałaby opublikowana struktura logiczna dla e-faktur. Należy się również spodziewać, iż przed ostatecznym opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, w ustawie nowelizacyjnej mogą zostać wprowadzone jeszcze jakieś zmiany – choć zapewne główne założenia nowych przepisów pozostaną w obecnym kształcie.

 

Czytaj też: Zasady wystawiania faktur w 2018 r.

Czytany 3627 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 grudzień 2017 19:28

Artykuły powiązane

 • Cyfrowa księgowość – co oznacza dla współczesnego biznesu? Cyfrowa księgowość – co oznacza dla współczesnego biznesu?

  Czym jest nowoczesna księgowość? Dziś to zdecydowanie nie pilnowanie, by faktury były równo ułożone w segregatorze. Nowoczesna księgowość to cyfrowa księgowość – skupiona na ścisłej współpracy na linii: właściciel firmy – biuro rachunkowe. Proaktywne działanie, natychmiastowa wymiana informacji – takie cele stawia sobie innowacyjna e-księgowość.

 • Faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa! Faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa!

  Nowy rodzaj dokumentów – faktura ustrukturyzowana – wystawianych i odbieranych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) funkcjonuje w Polsce od początku. Z końcem marca 2022 r. Komisja Europejska wydała upoważnienie do wdrożenia w naszym kraju obowiązkowego fakturowania elektronicznego. Sprawdź, co to oznacza dla przedsiębiorców!

 • Fakturowanie w Windows – zintegrowane z e-księgowością! Fakturowanie w Windows – zintegrowane z e-księgowością!

  Dostosowany do potrzeb działalności, praktyczny program do wystawiania faktur znacząco ułatwia pracę firmy. Pomimo coraz większego wyboru aplikacji mobilnych, wciąż największą popularnością cieszy się fakturowanie w Windows. Jaki program wybrać, by pozwalał jednocześnie na sprawne zarządzanie e-księgowością?

 • Krajowy System E-faktur – od kiedy obowiązkowy? Krajowy System E-faktur – od kiedy obowiązkowy?

  Planowane już od wielu miesięcy przepisy dotyczącego Krajowego Systemu E-faktur (KSeF) oraz faktury ustrukturyzowanej nie weszły w życie od 1 października 2021 r. Projekt ustawy zmieniającej został skierowany do Sejmu. Sprawdź, od kiedy będzie można korzystać z możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych i czy ten nowy system stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników.

 • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od zwykłej e-faktury? Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od zwykłej e-faktury?

  Projektowane zmiany w ustawie o VAT przewidują wprowadzenie trzeciej opcji wystawiania faktur – obok tradycyjnego dokumentu w formie papierowej oraz faktury elektronicznej. Czym jest faktura ustrukturyzowana? Jaką rolę zacznie pełnić w obiegu dokumentów i czy całkowicie zastąpi obecne formy fakturowania? Sprawdź, jakie korzyści i trudności będą wiązały się z jej wprowadzeniem!