środa, 03 styczeń 2018 21:34

Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Znamy już ostateczne brzmienie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego bez względu na wysokość obrotu obejmie aż trzy nowe grupy podatników. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany przygotowało Ministerstwo Finansów i czy w 2018 r. wciąż można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych – ten nowy akt prawny obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zmiany są stosunkowo nieliczne, lecz bardzo istotne z punktu widzenia podatników, którzy chcą korzystać ze zwolnienia z kasy.

Aktualne regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Limit 20.000 zł wciąż obowiązujący w 2018 r.

Podatnicy, którzy obawiali się likwidacji zwolnienia podmiotowego z kas lub zmniejszenia jego limitu, mogą odetchnąć z ulgą. W 2018 r. zwolnienie to wciąż przysługuje podmiotom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zachowano również zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nowe czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego z kas

W § 4 rozporządzenia obowiązującego w 2018 r. wymieniono – tak jak w latach poprzednich – listę czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. W katalogu tym znalazły się wszystkie towary i usługi, które podlegały wyłączeniu ze zwolnień w roku 2017, oraz aż trzy grupy zupełnie nowe. Wymieniono je w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia:

 • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Zasadniczo czynności wymienione w § 4 rozporządzenia należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jednakże w zakresie usług nowododanych do tego katalogu w 2018 r., wymienionych powyżej, ustawodawca zdecydował się wprowadzić okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy. Co ciekawe, jest on dłuższy niż w latach ubiegłych – trwa aż trzy miesiące. Oznacza to, iż podatnicy wykonujący m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi związane z rozrywką i rekreacją oraz usługi w zakresie wymiany walut będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

 

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas, obowiązujące w 2018 r., pozostawia w praktycznie niezmienionej formie przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych. Wprowadzono jednakże jedną istotną modyfikację w poz. 25 załącznika. Wcześniej w pozycji tej znajdowało się zwolnienie z kas dla usług finansowych i ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2018 r. zwolnieniu z kas podlegają:

25 (PKWiU ex 64–66): Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

Zmiana ta wynika bezpośrednio z faktu rozszerzenia katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego o usługi w zakresie wymiany walut.

 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia z 20 grudnia 2017 r., powyższe zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do budżetu państwa, a także wspieranie uczciwej konkurencji poprzez eliminowanie przypadków nadużyć podatkowych.

 

WIĘCEJ O ZWOLNIENIACH Z KAS FISKALNYCH W 2018 R. CZYTAJ W NASZYM PORADNIKU

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online 2018: Nowa wersja projektu ustawy

Czytany 227 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:48

Artykuły powiązane

 • Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

  Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

 • Kasy fiskalne online: Stacje paliw muszą wymienić kasy do końca 2018 r. Kasy fiskalne online: Stacje paliw muszą wymienić kasy do końca 2018 r.

  Już za kilka miesięcy na polskim rynku pojawią się pierwsze kasy fiskalne online’owe – dla niektórych ich zakup będzie dobrowolny, inni zostaną zobligowani do terminowej wymiany urządzeń. W tej drugiej grupie znalazły się m.in. stacje paliw. Zgodnie z projektowanymi przepisami, będą one musiały stosować kasy online’owe już od początku 2019 r. Sprawdź, czym będą kasy online, kto jeszcze będzie zobligowany do ich zakupu i czy będą dużo droższe od dostępnych obecnie urządzeń.

 • Kasy fiskalne 2018 – jak liczyć limit obrotów Kasy fiskalne 2018 – jak liczyć limit obrotów

  W 2018 r. podatnicy rozpoczynający sprzedaż wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. Limit ten wynosi 20.000 zł dla kontynuujących działalność, natomiast dla „nowych” wylicza się go w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Sprawdź, jak liczyć limit obrotów do zwolnienia z kasy w 2018 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po przekroczeniu limitu oraz jakie czynności muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik

  Rozszerzenie katalogu czynności obowiązkowo ewidencjonowanych na kasie – bez względu na obrót podatnika; wydłużenie okresu dostosowawczego na wprowadzenie kasy dla niektórych usług; zmiana w załączniku do rozporządzenia – od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych uległy istotnym przemianom. Ustawodawca zdecydował się pozostawić w znanym podatnikom kształcie m.in. zwolnienie podmiotowe. Dowiedz się wszystkiego o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne od 1.01.2018 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne od 1.01.2018 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z zasadą ogólną powinni stosować kasy fiskalne. Posiadanie odpowiednego urządzenia to jednak nie wszystko – konieczna jest znajomość szeregu przepisów, które regulują kwestie związane z użytkowaniem kas, uzyskiwaniem ulgi na zakup urządzenia oraz ewentualnej konieczności zwrotu takiego odliczenia, wymagań dotyczących urządzeń oraz obowiązków użytkownika.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany