środa, 03 styczeń 2018 21:34

Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Znamy już ostateczne brzmienie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego bez względu na wysokość obrotu obejmie aż trzy nowe grupy podatników. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany przygotowało Ministerstwo Finansów i czy w 2018 r. wciąż można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych – ten nowy akt prawny obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zmiany są stosunkowo nieliczne, lecz bardzo istotne z punktu widzenia podatników, którzy chcą korzystać ze zwolnienia z kasy.

Aktualne regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Limit 20.000 zł wciąż obowiązujący w 2018 r.

Podatnicy, którzy obawiali się likwidacji zwolnienia podmiotowego z kas lub zmniejszenia jego limitu, mogą odetchnąć z ulgą. W 2018 r. zwolnienie to wciąż przysługuje podmiotom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zachowano również zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nowe czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego z kas

W § 4 rozporządzenia obowiązującego w 2018 r. wymieniono – tak jak w latach poprzednich – listę czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. W katalogu tym znalazły się wszystkie towary i usługi, które podlegały wyłączeniu ze zwolnień w roku 2017, oraz aż trzy grupy zupełnie nowe. Wymieniono je w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia:

 • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Zasadniczo czynności wymienione w § 4 rozporządzenia należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jednakże w zakresie usług nowododanych do tego katalogu w 2018 r., wymienionych powyżej, ustawodawca zdecydował się wprowadzić okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy. Co ciekawe, jest on dłuższy niż w latach ubiegłych – trwa aż trzy miesiące. Oznacza to, iż podatnicy wykonujący m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi związane z rozrywką i rekreacją oraz usługi w zakresie wymiany walut będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

 

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas, obowiązujące w 2018 r., pozostawia w praktycznie niezmienionej formie przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych. Wprowadzono jednakże jedną istotną modyfikację w poz. 25 załącznika. Wcześniej w pozycji tej znajdowało się zwolnienie z kas dla usług finansowych i ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2018 r. zwolnieniu z kas podlegają:

25 (PKWiU ex 64–66): Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

Zmiana ta wynika bezpośrednio z faktu rozszerzenia katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego o usługi w zakresie wymiany walut.

 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia z 20 grudnia 2017 r., powyższe zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do budżetu państwa, a także wspieranie uczciwej konkurencji poprzez eliminowanie przypadków nadużyć podatkowych.

 

WIĘCEJ O ZWOLNIENIACH Z KAS FISKALNYCH W 2018 R. CZYTAJ W NASZYM PORADNIKU

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online 2018: Nowa wersja projektu ustawy

Czytany 841 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:48

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2018: Za brak przeglądu podatnik zapłaci karę 300 zł. Kasy fiskalne 2018: Za brak przeglądu podatnik zapłaci karę 300 zł.

  Użytkownicy kas fiskalnych muszą przygotować się na wiele zmian, które w 2018 r. zostaną wprowadzone m.in. w ustawie o VAT. Jedna z tych zmian dotyczy konsekwencji spóźnienia z wykonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego. Sprawdź, z jaką karą muszą się liczyć spóźnialscy podatnicy i kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać.

 • Obowiązkowe kasy fiskalne od 1.04.2018 to nie prima aprilis Obowiązkowe kasy fiskalne od 1.04.2018 to nie prima aprilis

  Cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne – podmioty te już od 1 kwietnia 2018 r. muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość rocznego obrotu. Sprawdź, z czym wiąże się wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności i czy obowiązek ten obejmie także podmioty świadczące usługi wymiany walut. Dowiedz się też, dlaczego warto rozejrzeć się za odpowiednią kasą jak najszybciej.

 • Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

  Kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT przywrócił pierwotnie przewidywany przepis, zgodnie z którym fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP-nabywcy. Co więcej, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r. i czy dla użytkowników starszych modeli kas będzie to wymagało wymiany urządzeń.

 • Kasy fiskalne online dla prawników – od kiedy? Kasy fiskalne online dla prawników – od kiedy?

  Choć pierwotny projekt nowelizacji tego nie przewidywał, kasy fiskalne online mają być obowiązkowe także dla branży prawniczej. Sprawdź, czym są kasy online’owe, jaką korzyść można odnieść z ich stosowania, kiedy pojawią się na rynku i czy będzie przysługiwała na nie dodatkowa ulga. Dowiedz się też, od kiedy kasy fiskalne online dla prawników będą obowiązkowe i dlaczego warto kupić urządzenie nawet na wiele miesięcy wcześniej.

   

 • Dyskoteki, sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r. Dyskoteki, sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu na dyskoteki i sale taneczne wkrótce stracą prawo do zwolnień z kas fiskalnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia resortu finansów. Sprawdź, kiedy dyskoteka i sala taneczna muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r. i dlaczego warto zakupić takie urządzenie dużo wcześniej, niż wymaga tego ustawodawca.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany