środa, 03 styczeń 2018 21:34

Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Znamy już ostateczne brzmienie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego bez względu na wysokość obrotu obejmie aż trzy nowe grupy podatników. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany przygotowało Ministerstwo Finansów i czy w 2018 r. wciąż można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych – ten nowy akt prawny obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zmiany są stosunkowo nieliczne, lecz bardzo istotne z punktu widzenia podatników, którzy chcą korzystać ze zwolnienia z kasy.

Aktualne regulacje w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Limit 20.000 zł wciąż obowiązujący w 2018 r.

Podatnicy, którzy obawiali się likwidacji zwolnienia podmiotowego z kas lub zmniejszenia jego limitu, mogą odetchnąć z ulgą. W 2018 r. zwolnienie to wciąż przysługuje podmiotom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zachowano również zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nowe czynności wyłączone ze zwolnienia podmiotowego z kas

W § 4 rozporządzenia obowiązującego w 2018 r. wymieniono – tak jak w latach poprzednich – listę czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. W katalogu tym znalazły się wszystkie towary i usługi, które podlegały wyłączeniu ze zwolnień w roku 2017, oraz aż trzy grupy zupełnie nowe. Wymieniono je w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia:

 • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Zasadniczo czynności wymienione w § 4 rozporządzenia należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jednakże w zakresie usług nowododanych do tego katalogu w 2018 r., wymienionych powyżej, ustawodawca zdecydował się wprowadzić okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy. Co ciekawe, jest on dłuższy niż w latach ubiegłych – trwa aż trzy miesiące. Oznacza to, iż podatnicy wykonujący m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi związane z rozrywką i rekreacją oraz usługi w zakresie wymiany walut będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

 

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas, obowiązujące w 2018 r., pozostawia w praktycznie niezmienionej formie przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych. Wprowadzono jednakże jedną istotną modyfikację w poz. 25 załącznika. Wcześniej w pozycji tej znajdowało się zwolnienie z kas dla usług finansowych i ubezpieczeniowych. Od 1 stycznia 2018 r. zwolnieniu z kas podlegają:

25 (PKWiU ex 64–66): Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

Zmiana ta wynika bezpośrednio z faktu rozszerzenia katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego o usługi w zakresie wymiany walut.

 

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia z 20 grudnia 2017 r., powyższe zmiany mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do budżetu państwa, a także wspieranie uczciwej konkurencji poprzez eliminowanie przypadków nadużyć podatkowych.

 

WIĘCEJ O ZWOLNIENIACH Z KAS FISKALNYCH W 2018 R. CZYTAJ W NASZYM PORADNIKU

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online 2018: Nowa wersja projektu ustawy

Czytany 3235 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:48

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.