czwartek, 11 styczeń 2018 06:46

Kasy fiskalne 2018 – jak liczyć limit obrotów

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

W 2018 r. podatnicy rozpoczynający sprzedaż wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. Limit ten wynosi 20.000 zł dla kontynuujących działalność, natomiast dla „nowych” wylicza się go w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Sprawdź, jak liczyć limit obrotów do zwolnienia z kasy w 2018 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po przekroczeniu limitu oraz jakie czynności muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika.

Początek roku 2018 przyniósł podatnikom sporo zmian dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywać do końca roku.

Rozszerzono katalog czynności, które ze względu na podwyższone ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie niezależnie od wysokości obrotu podatnika. Wprowadzono zmiany w załączniku do rozporządzenia i wydłużono okres dostosowawczy na instalację kasy dla podatników świadczących usługi nowododane do katalogu wyłączeń ze zwolnień.

 

Zachowane w niezmienionym kształcie pozostało zwolnienie podmiotowe – w dalszym ciągu mogą z niego korzystać podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Nieco inaczej określa się wysokość limitu dla przedsiębiorców rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, wyliczają oni limit w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas w 2018 r.

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku 2018 muszą pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności pozbawia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Czynności te wymienione zostały w § 4 rozporządzenia – wykonywanie ich zobowiązuje podatnika do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

Wśród czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się m.in. dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, dostawa perfum i wód toaletowych, dostawa wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, a także świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych, usług związanych z wyżywieniem, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich i kosmetycznych czy usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i dentystów.

 

Jak wyliczyć limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. mogą korzystać podatnicy rozpoczynający sprzedaż, których przewidywany obrót nie przekroczy limitu wyliczonego w proporcji. Jeśli podatnik z góry zakłada, iż obrót ten będzie wyższy niż przysługujący mu limit, powinien posiadać kasę fiskalną od samego początku działalności.

 

Limit proporcjonalny wylicza się według poniższego schematu:

20.000 zł / 365 x Liczba dni 

 

Jako liczbę dni należy przyjąć okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Przykład 1

Firma ABC rozpocznie sprzedaż dnia 29 stycznia 2018 r. Limit proporcjonalny do zwolnienia z kas wynosi 18.465,75 zł (20.000 / 365 x 337).

 

Przykład 2

Spółka XYZ rozpocznie sprzedaż dnia 2 sierpnia 2018 r. Limit proporcjonalny do zwolnienia z kas wynosi 8.328,77 zł (20.000 / 365 x 152).

 

Obrót liczony dla celów zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2018 r. należy uwzględniać w kwocie netto. Tak wynika z art. 111 ust. 1a ustawy o VAT. Przy czym bierze się pod uwagę wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli przedsiębiorca dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w wyliczeniu nie uwzględnia obrotu z tej sprzedaży.

 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia, określając przewidywany obrót, nie należy brać pod uwagę obrotu z czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia – wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania ich w całości fakturą.

 

Przekroczenie limitu obrotów w 2018 r. – kiedy kasa fiskalna

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej traci moc po upływie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit liczony w proporcji.

 

Przykład 1

Firma ABC przekroczy limit proporcjonalny 30 kwietnia 2018 r. Kasę fiskalną będzie musiała stosować od 1 lipca 2018 r.

 

Przykład 2

Spółka XYZ przekroczy limit proporcjonalny 3 września 2018 r. Kasę fiskalną będzie musiała stosować od 1 grudnia 2018 r.

 

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej jest bardzo ważne – gdyby podatnik spóźnił się z dopełnieniem tego obowiązku, narażałby się na dotkliwe sankcje skarbowe. Ponadto raz na zawsze utraciłby prawo do ulgi na kasę fiskalną, która według obecnych przepisów wynosi do 700 zł, jednak w najbliższym czasie być może zostanie podniesiona do 1.000 zł. Wprowadzenie kasy w terminie jest jednym z warunków dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu.

 

Przedsiębiorca, który ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy będzie zobowiązany do wprowadzenia urządzenia w działalności, musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Przede wszystkim konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania. Kasa musi zostać zaprogramowana i zafiskalizowana przez uprawnionego serwisanta – dopiero wtedy podatnik może zgodnie z prawem rejestrować na niej sprzedaż. Warto więc pomyśleć wcześniej o znalezieniu urządzenia odpowiadającego potrzebom danej działalności i zgłoszeniu się do salonu sprzedaży i serwisu kas fiskalnych.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Przekroczyłeś limit? Zobacz naszą ofertę kas i drukarek fiskalnych w Warszawie

Czytany 106 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 styczeń 2018 06:53

Artykuły powiązane

 • Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

  Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

 • Kasy fiskalne online: Stacje paliw muszą wymienić kasy do końca 2018 r. Kasy fiskalne online: Stacje paliw muszą wymienić kasy do końca 2018 r.

  Już za kilka miesięcy na polskim rynku pojawią się pierwsze kasy fiskalne online’owe – dla niektórych ich zakup będzie dobrowolny, inni zostaną zobligowani do terminowej wymiany urządzeń. W tej drugiej grupie znalazły się m.in. stacje paliw. Zgodnie z projektowanymi przepisami, będą one musiały stosować kasy online’owe już od początku 2019 r. Sprawdź, czym będą kasy online, kto jeszcze będzie zobligowany do ich zakupu i czy będą dużo droższe od dostępnych obecnie urządzeń.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik

  Rozszerzenie katalogu czynności obowiązkowo ewidencjonowanych na kasie – bez względu na obrót podatnika; wydłużenie okresu dostosowawczego na wprowadzenie kasy dla niektórych usług; zmiana w załączniku do rozporządzenia – od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych uległy istotnym przemianom. Ustawodawca zdecydował się pozostawić w znanym podatnikom kształcie m.in. zwolnienie podmiotowe. Dowiedz się wszystkiego o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r.

 • Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia

  Znamy już ostateczne brzmienie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego bez względu na wysokość obrotu obejmie aż trzy nowe grupy podatników. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany przygotowało Ministerstwo Finansów i czy w 2018 r. wciąż można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne od 1.01.2018 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne od 1.01.2018 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z zasadą ogólną powinni stosować kasy fiskalne. Posiadanie odpowiednego urządzenia to jednak nie wszystko – konieczna jest znajomość szeregu przepisów, które regulują kwestie związane z użytkowaniem kas, uzyskiwaniem ulgi na zakup urządzenia oraz ewentualnej konieczności zwrotu takiego odliczenia, wymagań dotyczących urządzeń oraz obowiązków użytkownika.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany