czwartek, 11 styczeń 2018 06:46

Kasy fiskalne 2018 – jak liczyć limit obrotów

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

W 2018 r. podatnicy rozpoczynający sprzedaż wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. Limit ten wynosi 20.000 zł dla kontynuujących działalność, natomiast dla „nowych” wylicza się go w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Sprawdź, jak liczyć limit obrotów do zwolnienia z kasy w 2018 r., kiedy wprowadzić urządzenie w działalności po przekroczeniu limitu oraz jakie czynności muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika.

Początek roku 2018 przyniósł podatnikom sporo zmian dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywać do końca roku.

Rozszerzono katalog czynności, które ze względu na podwyższone ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie niezależnie od wysokości obrotu podatnika. Wprowadzono zmiany w załączniku do rozporządzenia i wydłużono okres dostosowawczy na instalację kasy dla podatników świadczących usługi nowododane do katalogu wyłączeń ze zwolnień.

 

Zachowane w niezmienionym kształcie pozostało zwolnienie podmiotowe – w dalszym ciągu mogą z niego korzystać podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Nieco inaczej określa się wysokość limitu dla przedsiębiorców rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, wyliczają oni limit w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas w 2018 r.

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku 2018 muszą pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności pozbawia prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Czynności te wymienione zostały w § 4 rozporządzenia – wykonywanie ich zobowiązuje podatnika do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

Wśród czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się m.in. dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, dostawa perfum i wód toaletowych, dostawa wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, a także świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych, usług związanych z wyżywieniem, usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich i kosmetycznych czy usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i dentystów.

 

Jak wyliczyć limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. mogą korzystać podatnicy rozpoczynający sprzedaż, których przewidywany obrót nie przekroczy limitu wyliczonego w proporcji. Jeśli podatnik z góry zakłada, iż obrót ten będzie wyższy niż przysługujący mu limit, powinien posiadać kasę fiskalną od samego początku działalności.

 

Limit proporcjonalny wylicza się według poniższego schematu:

20.000 zł / 365 x Liczba dni 

 

Jako liczbę dni należy przyjąć okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Przykład 1

Firma ABC rozpocznie sprzedaż dnia 29 stycznia 2018 r. Limit proporcjonalny do zwolnienia z kas wynosi 18.465,75 zł (20.000 / 365 x 337).

 

Przykład 2

Spółka XYZ rozpocznie sprzedaż dnia 2 sierpnia 2018 r. Limit proporcjonalny do zwolnienia z kas wynosi 8.328,77 zł (20.000 / 365 x 152).

 

Obrót liczony dla celów zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2018 r. należy uwzględniać w kwocie netto. Tak wynika z art. 111 ust. 1a ustawy o VAT. Przy czym bierze się pod uwagę wyłącznie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli przedsiębiorca dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w wyliczeniu nie uwzględnia obrotu z tej sprzedaży.

 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia, określając przewidywany obrót, nie należy brać pod uwagę obrotu z czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia – wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania ich w całości fakturą.

 

Przekroczenie limitu obrotów w 2018 r. – kiedy kasa fiskalna

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej traci moc po upływie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit liczony w proporcji.

 

Przykład 1

Firma ABC przekroczy limit proporcjonalny 30 kwietnia 2018 r. Kasę fiskalną będzie musiała stosować od 1 lipca 2018 r.

 

Przykład 2

Spółka XYZ przekroczy limit proporcjonalny 3 września 2018 r. Kasę fiskalną będzie musiała stosować od 1 grudnia 2018 r.

 

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej jest bardzo ważne – gdyby podatnik spóźnił się z dopełnieniem tego obowiązku, narażałby się na dotkliwe sankcje skarbowe. Ponadto raz na zawsze utraciłby prawo do ulgi na kasę fiskalną, która według obecnych przepisów wynosi do 700 zł, jednak w najbliższym czasie być może zostanie podniesiona do 1.000 zł. Wprowadzenie kasy w terminie jest jednym z warunków dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu.

 

Przedsiębiorca, który ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy będzie zobowiązany do wprowadzenia urządzenia w działalności, musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. Przede wszystkim konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania. Kasa musi zostać zaprogramowana i zafiskalizowana przez uprawnionego serwisanta – dopiero wtedy podatnik może zgodnie z prawem rejestrować na niej sprzedaż. Warto więc pomyśleć wcześniej o znalezieniu urządzenia odpowiadającego potrzebom danej działalności i zgłoszeniu się do salonu sprzedaży i serwisu kas fiskalnych.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Przekroczyłeś limit? Zobacz naszą ofertę kas i drukarek fiskalnych w Warszawie

Czytany 18344 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 styczeń 2018 06:53

Artykuły powiązane

 • Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia

  Przekroczenie limitu wartości sprzedaży lub rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przeszłości nie pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania z tej preferencji. Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r., komu opłaca się taka zmiana, jakich formalności należy dopełnić i czy powrót do zwolnienia możliwy jest w trakcie roku. Zobacz też katalog wyłączeń z prawa do zwolnienia z VAT.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.