wtorek, 30 styczeń 2018 23:14

Podzielona płatność VAT dopiero od 1 lipca 2018 r.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT od początku wzbudza wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Po kwestii wpływu zmian na płynność finansową podatników przyszła kolej na kwestię przygotowania banków i SKOK-ów na nowy system płatności. Ze względu na te wątpliwości, ustawodawca zdecydował się na kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, czym jest split payment i jak wpłynie na życie polskich przedsiębiorców.

O wprowadzeniu mechanizmu split payment, czyli tzw. podzielonej płatności VAT, mówi się już od wielu miesięcy. To jedna z wielu zmian, która w założeniu ma wpłynąć na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego oraz zwiększyć wpływy z VAT do Skarbu Państwa. Według pierwotnego założenia podzielona płatność VAT miała obowiązywać od początku 2018 r. Split payment funkcjonuje już w kilku krajach Unii Europejskiej i przynosi gospodarce wymierne korzyści.

 

Na czym ma polegać system podzielonej płatności VAT? Po wejściu w życie nowych przepisów każdy przedsiębiorca będzie miał założony osobny rachunek VAT. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w których podatnicy posiadają rachunki, będą zobowiązane bezpłatnie założyć swoim klientom rachunki VAT.

 

Podzielona płatność VAT – na czym polega

Nabywca towaru lub usługi będzie mógł zdecydować, czy zapłaci dostawcy całą kwotę wynikającą z faktury na jego rachunek firmowy, czy zastosuje mechanizm podzielonej płatności VAT. Jeśli zdecyduje się na tę drugą opcję, kwotę netto wynikającą z dokumentu zakupu wpłaci na rachunek dostawcy, natomiast kwotę podatku od towarów i usług – na jego specjalny rachunek VAT.

 

Dysponowanie środkami zgromadzanymi na rachunku VAT będzie ograniczone. Podatnik będzie mógł opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT lub wykonać przelew na rachunek VAT innego przedsiębiorcy. W szczególnych przypadkach możliwe będzie wystąpienie do urzędu skarbowego z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej.

 

O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności VAT decydować ma nabywca – nowe przepisy zakładają dowolność w tym zakresie. Ustawodawca przewidział jednak system zachęt w postaci korzyści dla przedsiębiorców, którzy się na to zdecydują. Między innymi na takie podmioty ma nie być nakładane dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112b i 112c ustawy o VAT. Nie będą też one podlegać odpowiedzialności solidarnej.

Regulacje dotyczące podzielonej płatności VAT mają znaleźć się w nowych art. 108a-108e ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przesunięcie terminu wprowadzenia split payment

Projektowane przepisy od początku wzbudzały sporo wątpliwości wśród podatników. Kwestionowano m.in. możliwość zachowania płynności finansowej w przypadku kumulowania środków na rachunkach VAT oraz faktyczną dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w sytuacji, gdy ze zgromadzonych środków nie będzie można swobodnie korzystać.

 

W sierpniu 2017 r. wprowadzono więc zmiany w pierwotnym projekcie ustawy nowelizacyjnej, które miały uczynić mechanizm split payment bardziej przyjaznym dla podatników. Ponadto przesunięto termin wejścia w życie nowych przepisów z 1 stycznia na 1 kwietnia 2018 r.

 

Pojawiły się jednak nowe wątpliwości – dotyczą one przede wszystkim przygotowania banków i SKOK-ów do założenia wszystkim przedsiębiorcom dodatkowych rachunków. Ostatecznie opublikowana ustawa przesunęła termin wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności VAT dopiero na 1 lipca 2018 r.

 

Podzielona płatność VAT od 1 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wejdzie w życie 1 lipca 2017 r. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu tego aktu prawnego, właściwe przygotowanie się przez wszystkie banki i SKOK-i do zmian w przepisach jest kluczowe dla powodzenia wdrożonego mechanizmu split payment. W tym celu podmioty te muszą wprowadzić skomplikowane i czasochłonne zmiany w systemach informatycznych. Gdyby nowe przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2018 r., istniałoby realne ryzyko, że nie wszystkie banki i SKOK-i byłyby przygotowane do obsługiwania podzielonej płatności VAT. Celem nowych przepisów jest to, by od samego początku obowiązywania systemu wszyscy podatnicy mieli możliwość płacenia z zastosowaniem mechanizmu split payment i przyjmowania w ten sposób płatności.

W związku z powyższym ustawodawca dał bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym dodatkowe 3 miesiące na przygotowanie się do wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności. System ten zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

 

Czytaj też: Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy muszą wysyłać deklaracje VAT wyłącznie elektronicznie

Czytany 3440 razy Ostatnio zmieniany środa, 31 styczeń 2018 14:21

Artykuły powiązane

 • Podzielona płatność VAT: jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność VAT: jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r.

  Korzyści z podzielonej płatności VAT skłaniają wielu przedsiębiorców do stosowania tego mechanizmu. Wykonanie przelewu split payment nie jest skomplikowane, wymaga jednak znajomości m.in. zakresu danych, jakie musi zawierać komunikat przelewu. Sprawdź, jak prawidłowo zrobić przelew z zastosowaniem podzielonej płatności VAT. Dowiedz się też, jak wykonać pierwszą płatność przy braku środków na rachunku VAT, co zrobić w przypadku otrzymania faktury korygującej oraz jak wypełnić polecenie przelewu na druku papierowym.

 • Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT

  Wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT. Przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoją bankowość do nowych zasad. Użytkownicy programów linii InsERT nexo oraz InsERT GT będą mieli w tym względzie ułatwione zadanie – nowe wersje programów są już przygotowane na podzieloną płatność VAT. Sprawdź, co zmieniło się w programach oraz jak szybko i skutecznie wprowadzić split payment w działalności.

 • VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik

  Stosowanie mechanizmu split payment zasadniczo ma być dobrowolne – ustawodawca przewidział jednak liczne korzyści dla nabywców, którzy się na to zdecydują. Sprawdź, na czym polega podzielona płatność VAT, co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców i jaki obowiązek nakłada na banki i SKOK-i. Dowiedz się też między innymi, na co będzie można przeznaczyć środki na rachunku VAT i co się z nimi stanie po zamknięciu rachunku rozliczeniowego.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Podzielona płatność: Banki informują o otwarciu rachunku VAT Podzielona płatność: Banki informują o otwarciu rachunku VAT

  Przedsiębiorcy otrzymują od banków i SKOK-ów pisma informujące o otwarciu rachunków VAT – posłużą one do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, czym jest tzw. split payment, w jaki sposób będzie można wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT i z jakimi korzyściami będzie się wiązało wykorzystanie tego mechanizmu przez nabywców. Dowiedz się też, jakie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o rachunkowości.