czwartek, 15 luty 2018 12:16

Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy?

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Planowane wprowadzenie nowego warunku dla możliwości wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem spotkało się z krytyką organizacji przedsiębiorców. Zgodnie z projektem nowelizacji, wystawienie takiego dokumentu byłoby możliwe tylko do paragonów zawierających numer NIP nabywcy. Sprawdź, jaką decyzję podjęło w tym względzie Ministerstwo Finansów.

Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych w Polsce. Głównym celem zmian mam być modernizacja systemu kasowego – wprowadzone zostaną urządzenia nowego typu, przesyłające dane o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas, emitujące e-paragony obok tradycyjnych wydruków oraz posiadające wiele innych funkcjonalności, m.in. obowiązkowy port komunikacyjny do terminala płatniczego.

 

To jednak nie jedyna istotna zmiana, która zostanie wprowadzona mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Pierwotny projekt tego aktu prawnego zawierał m.in. zapis o możliwości wystawienia faktury wyłącznie do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy.

 

Faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy – czy przepis wejdzie w życie?

Projektowane przepisy spotkały się z negatywnym przyjęciem przez podatników. Organizacje przedsiębiorców zwracały uwagę na stronę praktyczną nowego wymogu i komplikacje, z którymi wiązałoby się jego wprowadzenie. Sprzedawca chcący dostosować się do nowego obowiązku musiałby bowiem za każdym razem sprawdzać, czy spełnione zostały przesłanki uprawniające do wystawienia faktury do konkretnego paragonu. Weryfikacja taka wydłużałaby obsługę klienta i wiązałaby się z dodatkowymi komplikacjami.

Poza tym, taki warunek dla wystawienia faktury do paragonu dyskwalifikowałby podatników posiadających starsze modele kas fiskalnych – nie wszystkie urządzenia posiadają bowiem techniczną możliwość drukowania numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu. Wymóg umieszczania tego numeru na życzenie nabywcy został wprowadzony dopiero w 2013 roku. Większość starszych urządzeń nie została wyposażona w taką opcję. W rezultacie przedsiębiorcy tacy zostaliby pozbawieni możliwości wystawiania faktur do paragonów lub musieliby kupić nowe kasy fiskalne – to z kolei wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, a być może także koniecznością zwrotu ulgi uzyskanej na „starą” kasę.

Ostatecznie ustawodawca rezygnował z tego zapisu w ustawie nowelizacyjnej. Najnowsza wersja projektu tego aktu prawnego – z 9 stycznia 2018 r. – nie zawiera już takiej regulacji.

 

 

Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2018 r.

Przypomnijmy: prawo nabywcy do żądania wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym przysługuje na mocy art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, nabywca może żądać wystawienia faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub uregulowano całość bądź część zapłaty.

 

Prawo do wystawienia faktury do paragonu bywa jednak nadużywane przez nieuczciwych przedsiębiorców. Do Ministerstwa Finansów już od wielu lat docierają informacje o stosowaniu praktyki wystawiania faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. Takie działania stosowane przez umówione podmioty mają na celu sztuczne zwiększenie kwoty VAT naliczonego. Praktyka taka spotykana jest najczęściej na stacjach paliw. Wprowadzenie warunku posiadania numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura, miało ukrócić ten proceder. Ostatecznie uznano jednak, iż nowy przepis byłby dla wielu podatników bardzo niekorzystny, więc zrezygnowano z niego.

 

Aktualizacja!

Najnowszy projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą fakturę będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Obowiązek ten nie będzie dotyczył użytkowników starszych modeli kas, nieposiadających takiej technicznej możliwości. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. Obecnie jest jednak na etapie prac legislacyjnych. 

 

Więcej o kasach fiskalnych online czytaj w Poradniku

Czytany 8820 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 maj 2018 21:57

Artykuły powiązane

 • Wystawianie faktur do paragonów – nowe zasady od 1 stycznia 2020 r. Wystawianie faktur do paragonów – nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

  Faktura do paragonu tylko z numerem NIP-nabywcy, a za niedostosowanie się do nowych reguł – surowe kary. Takie zmiany wkrótce zostaną wprowadzone w ustawie o VAT. Sprawdź, jak będą wyglądały nowe przepisy i czy odnoszą się one także do faktur wystawianych na rzecz konsumentów.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

  Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy czy od 1 lipca 2019? Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy czy od 1 lipca 2019?

  Nowe przepisy mają wyeliminować nadużycia, obecne przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej – tak Ministerstwo Finansów tłumaczy wprowadzenie dodatkowego obowiązkowego elementu paragonu, do którego można wystawić fakturę dla podmiotu gospodarczego. Ten element to numer NIP nabywcy. Sprawdź, jak mają wyglądać nowe regulacje i kiedy zaczną obowiązywać.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.