czwartek, 15 luty 2018 12:16

Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy?

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Planowane wprowadzenie nowego warunku dla możliwości wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem spotkało się z krytyką organizacji przedsiębiorców. Zgodnie z projektem nowelizacji, wystawienie takiego dokumentu byłoby możliwe tylko do paragonów zawierających numer NIP nabywcy. Sprawdź, jaką decyzję podjęło w tym względzie Ministerstwo Finansów.

Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych w Polsce. Głównym celem zmian mam być modernizacja systemu kasowego – wprowadzone zostaną urządzenia nowego typu, przesyłające dane o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas, emitujące e-paragony obok tradycyjnych wydruków oraz posiadające wiele innych funkcjonalności, m.in. obowiązkowy port komunikacyjny do terminala płatniczego.

 

To jednak nie jedyna istotna zmiana, która zostanie wprowadzona mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Pierwotny projekt tego aktu prawnego zawierał m.in. zapis o możliwości wystawienia faktury wyłącznie do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy.

 

Faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy – czy przepis wejdzie w życie?

Projektowane przepisy spotkały się z negatywnym przyjęciem przez podatników. Organizacje przedsiębiorców zwracały uwagę na stronę praktyczną nowego wymogu i komplikacje, z którymi wiązałoby się jego wprowadzenie. Sprzedawca chcący dostosować się do nowego obowiązku musiałby bowiem za każdym razem sprawdzać, czy spełnione zostały przesłanki uprawniające do wystawienia faktury do konkretnego paragonu. Weryfikacja taka wydłużałaby obsługę klienta i wiązałaby się z dodatkowymi komplikacjami.

Poza tym, taki warunek dla wystawienia faktury do paragonu dyskwalifikowałby podatników posiadających starsze modele kas fiskalnych – nie wszystkie urządzenia posiadają bowiem techniczną możliwość drukowania numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu. Wymóg umieszczania tego numeru na życzenie nabywcy został wprowadzony dopiero w 2013 roku. Większość starszych urządzeń nie została wyposażona w taką opcję. W rezultacie przedsiębiorcy tacy zostaliby pozbawieni możliwości wystawiania faktur do paragonów lub musieliby kupić nowe kasy fiskalne – to z kolei wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, a być może także koniecznością zwrotu ulgi uzyskanej na „starą” kasę.

Ostatecznie ustawodawca rezygnował z tego zapisu w ustawie nowelizacyjnej. Najnowsza wersja projektu tego aktu prawnego – z 9 stycznia 2018 r. – nie zawiera już takiej regulacji.

 

 

Zasady wystawiania faktur do paragonów w 2018 r.

Przypomnijmy: prawo nabywcy do żądania wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym przysługuje na mocy art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, nabywca może żądać wystawienia faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub uregulowano całość bądź część zapłaty.

 

Prawo do wystawienia faktury do paragonu bywa jednak nadużywane przez nieuczciwych przedsiębiorców. Do Ministerstwa Finansów już od wielu lat docierają informacje o stosowaniu praktyki wystawiania faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. Takie działania stosowane przez umówione podmioty mają na celu sztuczne zwiększenie kwoty VAT naliczonego. Praktyka taka spotykana jest najczęściej na stacjach paliw. Wprowadzenie warunku posiadania numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura, miało ukrócić ten proceder. Ostatecznie uznano jednak, iż nowy przepis byłby dla wielu podatników bardzo niekorzystny, więc zrezygnowano z niego.

 

Aktualizacja!

Najnowszy projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą fakturę będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Obowiązek ten nie będzie dotyczył użytkowników starszych modeli kas, nieposiadających takiej technicznej możliwości. Nowa ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. Obecnie jest jednak na etapie prac legislacyjnych. 

 

Więcej o kasach fiskalnych online czytaj w Poradniku

Czytany 8329 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 maj 2018 21:57

Artykuły powiązane

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego

  Nabywca żąda wystawienia faktury do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, ale nie ma paragonu – jak postępować w takim przypadku? Takie wątpliwości przedsiębiorców rozwiewają interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdź, kiedy możesz wystawić fakturę, gdy twój nabywca zgubi paragon fiskalny.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Od 1 stycznia 2019 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 stycznia 2019 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

  Zmiany w ustawie o VAT odczują wszyscy użytkownicy kas fiskalnych – nie tylko branża paliwowa i budowlana. Projekt nowelizacji wprowadza bowiem ogólną zasadę, zgodnie z którą fakturę będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Sprawdź, kiedy planowane zmiany wejdą w życie, co będzie groziło za niedostosowanie się do nowych przepisów i co mają zrobić przedsiębiorcy, których kasy nie posiadają technicznej możliwości wydruku NIP-u nabywcy na paragonie.