niedziela, 27 maj 2018 21:00

Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Nawet posiadacz kasy fiskalnej w niektórych okolicznościach nie musi rejestrować na niej sprzedaży. Dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zapłatę otrzyma przelewem na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z zapłatą na rachunek oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w przepisach. Sprawdź, czy możesz z tych zwolnień korzystać w 2018 r.

Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. W 2018 r. od tej ogólnej zasady wciąż obowiązują pewne wyjątki. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

W rozporządzeniu tym zawarto regulacje, zgodnie z którymi nawet podatnik, którego obrót roczny przekracza limit do zwolnienia podmiotowego, w pewnych okolicznościach nie musi mieć kasy fiskalnej. Co więcej, nawet przedsiębiorca już stosujący takie urządzenie w działalności, nie w każdym przypadku, musi ewidencjonować na nim sprzedaż. Po spełnieniu określony warunków ma bowiem prawo do zwolnienia przedmiotowego lub zwolnień dla szczególnych czynności, wymienionych w załączniku do tego aktu prawnego.

 

Zapłacono mi przelewem – czy muszę drukować paragon?

Prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej kojarzy się zwykle z bezpośrednim kontaktem sprzedawca-klient. Jednakże w obecnych czasach istnieje wiele możliwości świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość. Dostarczenie paragonu fiskalnego nabywcy jest w takim wypadku utrudnione. Z tego względu ustawodawca wprowadził dwa szczególne rodzaje zwolnień z kas fiskalnych: zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej.

Aby móc korzystać z tych zwolnień, czynność musi być wykonana z zachowaniem wszystkich warunków wyszczególnionych dla każdego z nich. Tylko wtedy sprzedawca nie ma obowiązku drukowania paragonu fiskalnego. Należy również pamiętać, iż zwolnienie z ewidencji na kasie dotyczy wyłącznie tych czynności, które spełniły określone warunki. W przypadku pozostałej sprzedaży zachodzi obowiązek ewidencjonowania jej na kasie.

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r. przysługują na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia.

 

Zwolnienie z kasy dla usług z zapłatą na rachunek

Niezależnie od tego, czy usługi świadczone są na odległość, czy nie, po spełnieniu określonych warunków mogą korzystać ze zwolnienia określonego w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

 

Zgodnie z tym zapisem, w 2018 r. zwolnione z kasy jest:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Z powyższego zwolnienia nie można korzystać w odniesieniu do świadczenia usług, które zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Wymieniono tam m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi związane z wyżywieniem, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe czy usługi związane z rozrywką i rekreacją  w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki oraz sale taneczne. Te i inne wymienione tam usługi należy zawsze rejestrować na kasie – bez względu na obrót podatnika i inne czynniki.

 

Jednakże nawet od tego wyłączenia istnieje wyjątek. Zwolnienie określone w poz. 39 można zastosować w odniesieniu do czynności wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f-h rozporządzenia, czyli usług:

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,

 

Zwolnienie z kas dla powyższych czynności ma zastosowanie, jeśli świadczenie usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Tak wynika z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

 

Zwolnienie z kasy dla sprzedaży wysyłkowej

Sklepy internetowe, firmy prowadzące sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych itp. mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. określonego w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

 

Zgodnie z tym zapisem, na kasie fiskalnej nie musi być rejestrowana:

38

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Należy przy tym pamiętać, iż prawo do tego zwolnienia nie przysługuje przy przyjęciu zapłaty (nawet częściowej) gotówką. Co więcej, nawet jeśli nabywca zapłaci przelewem, ale odbierze towar osobiście (a to praktyka dość częsta, gdyż pozwala uniknąć kosztów przesyłki), sprzedawca ma obowiązek wystawić i wręczyć klientowi paragon fiskalny.

 

W praktyce przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową, którzy posiadają kasy fiskalne, najczęściej decydują się wystawić paragon fiskalny, nawet jeśli przysługuje im prawo do zwolnienia. Dokument taki dołączają do towaru wysłanego kurierem lub pocztą. Okazuje się to korzystne z dwóch względów: wzbudza zaufanie klientów, którzy zyskują dowód dokonanego zakupu, a także nie wymaga od przedsiębiorcy dokonywania zapisów w odrębnej ewidencji.

Zwolnienie z kas określone w poz. 38 załącznika nie przysługuje dla towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. W tym wypadku od tej reguły nie ma żadnych wyjątków.

 

Aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych obowiązuje tylko do końca 2018 r. Podatnicy korzystający ze zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek i zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, a także innych zwolnień z kas, muszą w odpowiednim czasie zorientować się, jakie regulacje w tym względzie ustawodawca wprowadzi od 1 stycznia 2019 r. Niewykluczone bowiem, iż preferencje te z nowym rokiem zostaną zlikwidowane.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę!

Czytany 1445 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 27 maj 2018 21:37

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r. Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

  Użytkowników kas i drukarek fiskalnych czeka wiele zmian. Wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, czym będą kasy online’owe i kto będzie musiał je mieć już od 2019 roku. Dowiedz się też, na czym będzie polegało leasingowanie kasy i dlaczego w nowym stanie prawnym nie uniknie się kary za brak przeglądu technicznego.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

 • Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r. Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przepisy ustawy o VAT wskazują wyraźnie, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany