środa, 11 lipiec 2018 15:41

ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać swoim pacjentom elektroniczne zwolnienia, czyli tzw. e-ZLA. Rozwiązanie to stanowi wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych zwolnień wypisywanych na drukach ZUS ZLA. Korzyść odnoszą zarówno lekarze, którzy nie muszą przekazywać kopii papierowych zwolnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i sami pacjenci, a także pracodawcy.

Elektroniczne zwolnienie może wystawić każdy lekarz, który posiada profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z tym systemem aplikację gabinetową. Wystawienie elektronicznego zwolnienia trwa o wiele krócej niż w przypadku tradycyjnych dokumentów. System po wpisaniu numeru PESEL pacjenta automatycznie uzupełnia pozostałe dane. Lekarz uzyskuje dostęp do danych ubezpieczonego, danych jego płatników składek (pracodawców), a także danych członków rodziny, jeśli zwolnienie wystawiane jest w celu opieki nad nimi. Z wyświetlonej listy lekarz wybiera adres pacjenta i dane płatnika.

 

System podpowiada także kod literowy A i D, a także numer statystyczny choroby po wpisaniu początku jej nazwy. Co więcej, system weryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy z obowiązującymi zasadami wystawiania zwolnień oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Dzięki temu ryzyko pomyłki przy wystawianiu e-ZLA jest znikome.

 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie – szybsze i łatwiejsze

Wprowadzenie e-zwolnień w istotny sposób usprawniło obieg dokumentów na linii: lekarz-pacjent- pracodawca-ZUS. Ubezpieczony nie musi już dostarczać zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od jego wystawienia i narażać się na obniżenie wysokości świadczeń w przypadku spóźnienia z dopełnieniem tego obowiązku. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostaje przekazane do ZUS automatycznie. Lekarz nie musi go dostarczać do ZUS ani przechowywać drugiej kopii zwolnienia przez okres 3 lat.

 

W następnej kolejności e-zwolnienie przekazane do ZUS udostępniane jest na profilu PUE ZUS płatnika składek. W praktyce pracodawca otrzymuje je nie później niż w dniu następującym po dniu wystawienia e-ZLA. Dzięki temu szybko dowiaduje się on o niezdolności pracownika do pracy, nie mając przy tym podanej informacji o numerze statystycznym choroby.

 

Jeśli pracownik posiada profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS, on również otrzyma informację o wystawionym e-zwolnieniu. W systemie może sprawdzić wszystkie swoje elektroniczne zwolnienia lekarskie.

E-zwolnienie lekarskie można wystawić także przez urządzenie mobilne. To bardzo praktyczne rozwiązanie m.in. dla lekarzy składających swoim pacjentom domowe wizyty.

 

E-zwolnienia – od kiedy obowiązkowe

Obowiązek założenia profilu na PUE ZUS objął część pracodawców jeszcze w 2015 r. Dotyczyło to podmiotów zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych drogą elektroniczną – rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

 

Obecnie w przypadku nieposiadania przez płatnika składek profilu na PUE ZUS, lekarz ma obowiązek wydrukowania e-ZLA, podpisania i opieczętowania dokumentu, a na końcu przekazania go pacjentowi. Ten z kolei musi dostarczyć dokument do pracodawcy w ciągu 7 dni. O tym, iż płatnik składek nie posiada profilu na PUE ZUS, podpowie lekarzowi system. Należy przy tym pamiętać, iż pracodawcy nieposiadający takiego profilu mieli obowiązek poinformować swoich pracowników do końca 2015 r. o konieczności dostarczania zwolnień papierowych. Nowych pracowników natomiast muszą poinformować najpóźniej w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

 

W przypadku dobrowolnego założenia przez płatnika składek profilu na PUE ZUS, ma on obowiązek poinformować swoich pracowników o ustaniu obowiązku przekazywania wydruków e-ZLA w ciągu 7 dni od założenia profilu.

Lekarz drukuje e-ZLA także na żądanie pacjenta, nawet jeśli jego pracodawca posiada profil na PUE ZUS.

 

Do końca listopada 2018 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia w tradycyjnej formie – na papierowych drukach ZUS ZLA. W takim wypadku mają obowiązek poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia dokumentu do pracodawcy (lub ZUS w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

 

Od 1 grudnia 2018 r. wszyscy lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie e-zwolnienia. Skończy się era papierowych zwolnień – sprawne przesyłanie elektronicznych dokumentów dotyczyć będzie wszystkich lekarzy i wszystkich płatników składek.

 

Ważne!

Od 1 grudnia 2018 r. wszystkich lekarzy obejmie obowiązek wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). Zarówno lekarze, jak i płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS.

 

Więcej o e-zwolnieniach czytaj w Poradniku

Czytany 3640 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2018 15:51

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy.