środa, 11 lipiec 2018 15:41

ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać swoim pacjentom elektroniczne zwolnienia, czyli tzw. e-ZLA. Rozwiązanie to stanowi wygodniejszą alternatywę dla tradycyjnych zwolnień wypisywanych na drukach ZUS ZLA. Korzyść odnoszą zarówno lekarze, którzy nie muszą przekazywać kopii papierowych zwolnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i sami pacjenci, a także pracodawcy.

Elektroniczne zwolnienie może wystawić każdy lekarz, który posiada profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z tym systemem aplikację gabinetową. Wystawienie elektronicznego zwolnienia trwa o wiele krócej niż w przypadku tradycyjnych dokumentów. System po wpisaniu numeru PESEL pacjenta automatycznie uzupełnia pozostałe dane. Lekarz uzyskuje dostęp do danych ubezpieczonego, danych jego płatników składek (pracodawców), a także danych członków rodziny, jeśli zwolnienie wystawiane jest w celu opieki nad nimi. Z wyświetlonej listy lekarz wybiera adres pacjenta i dane płatnika.

 

System podpowiada także kod literowy A i D, a także numer statystyczny choroby po wpisaniu początku jej nazwy. Co więcej, system weryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy z obowiązującymi zasadami wystawiania zwolnień oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Dzięki temu ryzyko pomyłki przy wystawianiu e-ZLA jest znikome.

 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie – szybsze i łatwiejsze

Wprowadzenie e-zwolnień w istotny sposób usprawniło obieg dokumentów na linii: lekarz-pacjent- pracodawca-ZUS. Ubezpieczony nie musi już dostarczać zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od jego wystawienia i narażać się na obniżenie wysokości świadczeń w przypadku spóźnienia z dopełnieniem tego obowiązku. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostaje przekazane do ZUS automatycznie. Lekarz nie musi go dostarczać do ZUS ani przechowywać drugiej kopii zwolnienia przez okres 3 lat.

 

W następnej kolejności e-zwolnienie przekazane do ZUS udostępniane jest na profilu PUE ZUS płatnika składek. W praktyce pracodawca otrzymuje je nie później niż w dniu następującym po dniu wystawienia e-ZLA. Dzięki temu szybko dowiaduje się on o niezdolności pracownika do pracy, nie mając przy tym podanej informacji o numerze statystycznym choroby.

 

Jeśli pracownik posiada profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS, on również otrzyma informację o wystawionym e-zwolnieniu. W systemie może sprawdzić wszystkie swoje elektroniczne zwolnienia lekarskie.

E-zwolnienie lekarskie można wystawić także przez urządzenie mobilne. To bardzo praktyczne rozwiązanie m.in. dla lekarzy składających swoim pacjentom domowe wizyty.

 

E-zwolnienia – od kiedy obowiązkowe

Obowiązek założenia profilu na PUE ZUS objął część pracodawców jeszcze w 2015 r. Dotyczyło to podmiotów zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych drogą elektroniczną – rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

 

Obecnie w przypadku nieposiadania przez płatnika składek profilu na PUE ZUS, lekarz ma obowiązek wydrukowania e-ZLA, podpisania i opieczętowania dokumentu, a na końcu przekazania go pacjentowi. Ten z kolei musi dostarczyć dokument do pracodawcy w ciągu 7 dni. O tym, iż płatnik składek nie posiada profilu na PUE ZUS, podpowie lekarzowi system. Należy przy tym pamiętać, iż pracodawcy nieposiadający takiego profilu mieli obowiązek poinformować swoich pracowników do końca 2015 r. o konieczności dostarczania zwolnień papierowych. Nowych pracowników natomiast muszą poinformować najpóźniej w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

 

W przypadku dobrowolnego założenia przez płatnika składek profilu na PUE ZUS, ma on obowiązek poinformować swoich pracowników o ustaniu obowiązku przekazywania wydruków e-ZLA w ciągu 7 dni od założenia profilu.

Lekarz drukuje e-ZLA także na żądanie pacjenta, nawet jeśli jego pracodawca posiada profil na PUE ZUS.

 

Do końca listopada 2018 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia w tradycyjnej formie – na papierowych drukach ZUS ZLA. W takim wypadku mają obowiązek poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia dokumentu do pracodawcy (lub ZUS w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

 

Od 1 grudnia 2018 r. wszyscy lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie e-zwolnienia. Skończy się era papierowych zwolnień – sprawne przesyłanie elektronicznych dokumentów dotyczyć będzie wszystkich lekarzy i wszystkich płatników składek.

 

Ważne!

Od 1 grudnia 2018 r. wszystkich lekarzy obejmie obowiązek wystawiania zwolnień wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). Zarówno lekarze, jak i płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS.

 

Więcej o e-zwolnieniach czytaj w Poradniku

Czytany 1330 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2018 15:51

Artykuły powiązane

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy. 

 • ZUS 2018: Wszystkie składki zapłacimy jednym przelewem na rachunek w ZUS ZUS 2018: Wszystkie składki zapłacimy jednym przelewem na rachunek w ZUS

  Oszczędzony czas, niższe koszty i mniej błędów – takie korzyści mają przynieść płatnikom indywidualne rachunki składkowe. Wszystkie składki będzie się opłacać jednym przelewem, bez podawania danych identyfikacyjnych. Sprawdź, jak od 2018 r. będzie wyglądało dokonywanie wpłat do ZUS, dlaczego tak ważne jest uaktualnienie danych adresowych i jak te zmiany wpłyną na rozliczanie składek osób posiadających zaległości w ZUS.