niedziela, 19 sierpień 2018 14:04

Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

Rok 2018 przynosi podatnikom wiele zmian w zakresie użytkowania kas fiskalnych. Choć o nowych przepisach dużo się mówi, podkreślając przy tym ich rewolucyjność, część nowych aktów prawnych wciąż jeszcze nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Taki stan rzeczy dotyczy także nowej zasady, zgodnie z którą faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym miałaby być wystawiana wyłącznie w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy.

Nie ma wątpliwości, iż nowe przepisy dot. wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy wejdą w życie. Nie wiadomo tylko, kiedy. Pierwotny projekt zakładał, iż wymóg taki zostanie wprowadzony od 1 lipca 2018 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wciąż jednak jest na etapie opiniowania. Obecnie wciąż więc obowiązują dotychczasowe zasady wystawianie faktur do paragonów fiskalnych.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

W myśl projektowanych przepisów, wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT faktury dokumentującej sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej, ma być uzależniona od podania na tymże paragonie numeru NIP nabywcy. Wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku stosowania urządzeń fiskalnych starszego typu, które nie posiadają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie – w takim wypadku sprzedawca wystawi klientowi od razu fakturę.

 

Ustawa nowelizacyjna ma wprowadzić także dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku nie wywiązania się z powyższego wymogu. Zobowiązanie to ma wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, która została wystawiona pomimo braku na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. Kara taka objęłaby także nabywcę, który ująłby wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Przepisy dot. wystawienia faktury do paragonu – kiedy wejdą w życie

Zanim ustawa nowelizacyjna zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, musi przejść jeszcze kilka etapów legislacyjnych. Możliwe, iż nowy akt prawny wejdzie w życie dopiero z początkiem 2019 r. Póki co podatnicy mogą wystawiać faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, nawet jeśli dokument ten nie zawiera numeru NIP nabywcy.

Na zatwierdzenie przez Sejm czeka też projekt innego ważnego aktu prawnego – ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Wprowadzi ona rozwiązania umożliwiające podatnikom prowadzenie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online – nowoczesnych urządzeń przesyłających dane m.in. o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Kasy online’owe będą też wyposażone w nowe funkcje, takie jak chociażby emitowanie e-paragonów.

 

Więcej: Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

Czytany 1680 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 19 sierpień 2018 14:14

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Od 1 stycznia 2019 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 stycznia 2019 r. faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

  Zmiany w ustawie o VAT odczują wszyscy użytkownicy kas fiskalnych – nie tylko branża paliwowa i budowlana. Projekt nowelizacji wprowadza bowiem ogólną zasadę, zgodnie z którą fakturę będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Sprawdź, kiedy planowane zmiany wejdą w życie, co będzie groziło za niedostosowanie się do nowych przepisów i co mają zrobić przedsiębiorcy, których kasy nie posiadają technicznej możliwości wydruku NIP-u nabywcy na paragonie.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.