niedziela, 19 sierpień 2018 14:04

Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

Rok 2018 przynosi podatnikom wiele zmian w zakresie użytkowania kas fiskalnych. Choć o nowych przepisach dużo się mówi, podkreślając przy tym ich rewolucyjność, część nowych aktów prawnych wciąż jeszcze nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Taki stan rzeczy dotyczy także nowej zasady, zgodnie z którą faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym miałaby być wystawiana wyłącznie w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy.

Nie ma wątpliwości, iż nowe przepisy dot. wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy wejdą w życie. Nie wiadomo tylko, kiedy. Pierwotny projekt zakładał, iż wymóg taki zostanie wprowadzony od 1 lipca 2018 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wciąż jednak jest na etapie opiniowania. Obecnie wciąż więc obowiązują dotychczasowe zasady wystawianie faktur do paragonów fiskalnych.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

W myśl projektowanych przepisów, wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT faktury dokumentującej sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej, ma być uzależniona od podania na tymże paragonie numeru NIP nabywcy. Wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku stosowania urządzeń fiskalnych starszego typu, które nie posiadają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie – w takim wypadku sprzedawca wystawi klientowi od razu fakturę.

 

Ustawa nowelizacyjna ma wprowadzić także dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku nie wywiązania się z powyższego wymogu. Zobowiązanie to ma wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, która została wystawiona pomimo braku na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. Kara taka objęłaby także nabywcę, który ująłby wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Przepisy dot. wystawienia faktury do paragonu – kiedy wejdą w życie

Zanim ustawa nowelizacyjna zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, musi przejść jeszcze kilka etapów legislacyjnych. Możliwe, iż nowy akt prawny wejdzie w życie dopiero z początkiem 2019 r. Póki co podatnicy mogą wystawiać faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, nawet jeśli dokument ten nie zawiera numeru NIP nabywcy.

Na zatwierdzenie przez Sejm czeka też projekt innego ważnego aktu prawnego – ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Wprowadzi ona rozwiązania umożliwiające podatnikom prowadzenie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online – nowoczesnych urządzeń przesyłających dane m.in. o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Kasy online’owe będą też wyposażone w nowe funkcje, takie jak chociażby emitowanie e-paragonów.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Więcej: Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

Czytany 5603 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 25 sierpień 2019 21:18

Artykuły powiązane

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować? Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować?

  Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną. Sprawdź, jak ujmować dane z takiej sprzedaży w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach nie można wystawić faktury lub faktury zbiorczej do paragonów z NIP-em nabywcy.

 • Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020? Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

  Wraz z nową strukturą JPK_V7 weszły też w życie nowe oznaczenia. Jedno z nich dotyczy faktur do paragonów z kasy fiskalnej. Sprawdź, w jakim okresie i jak prawidłowo ująć je w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, czy takie same zasady dotyczą paragonów będących fakturami uproszczonymi.

 • Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy? Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy?

  Od początku roku faktura dla podmiotu gospodarczego może być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Czy dotyczy to wyłącznie transakcji z czynnymi podatnikami VAT, czy obejmuje też sprzedaż dla podatników zwolnionych z VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.