niedziela, 19 sierpień 2018 14:04

Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

Rok 2018 przynosi podatnikom wiele zmian w zakresie użytkowania kas fiskalnych. Choć o nowych przepisach dużo się mówi, podkreślając przy tym ich rewolucyjność, część nowych aktów prawnych wciąż jeszcze nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Taki stan rzeczy dotyczy także nowej zasady, zgodnie z którą faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym miałaby być wystawiana wyłącznie w przypadku paragonów zawierających numer NIP nabywcy.

Nie ma wątpliwości, iż nowe przepisy dot. wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy wejdą w życie. Nie wiadomo tylko, kiedy. Pierwotny projekt zakładał, iż wymóg taki zostanie wprowadzony od 1 lipca 2018 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wciąż jednak jest na etapie opiniowania. Obecnie wciąż więc obowiązują dotychczasowe zasady wystawianie faktur do paragonów fiskalnych.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

W myśl projektowanych przepisów, wystawienie dla nabywcy będącego podatnikiem VAT faktury dokumentującej sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej, ma być uzależniona od podania na tymże paragonie numeru NIP nabywcy. Wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku stosowania urządzeń fiskalnych starszego typu, które nie posiadają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie – w takim wypadku sprzedawca wystawi klientowi od razu fakturę.

 

Ustawa nowelizacyjna ma wprowadzić także dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku nie wywiązania się z powyższego wymogu. Zobowiązanie to ma wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, która została wystawiona pomimo braku na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. Kara taka objęłaby także nabywcę, który ująłby wystawioną w ten sposób fakturę w ewidencji VAT.

Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 

Przepisy dot. wystawienia faktury do paragonu – kiedy wejdą w życie

Zanim ustawa nowelizacyjna zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, musi przejść jeszcze kilka etapów legislacyjnych. Możliwe, iż nowy akt prawny wejdzie w życie dopiero z początkiem 2019 r. Póki co podatnicy mogą wystawiać faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, nawet jeśli dokument ten nie zawiera numeru NIP nabywcy.

Na zatwierdzenie przez Sejm czeka też projekt innego ważnego aktu prawnego – ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Wprowadzi ona rozwiązania umożliwiające podatnikom prowadzenie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online – nowoczesnych urządzeń przesyłających dane m.in. o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Kasy online’owe będą też wyposażone w nowe funkcje, takie jak chociażby emitowanie e-paragonów.

 

Więcej: Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

Czytany 418 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 19 sierpień 2018 14:14

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r. Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zarówno nabywca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca, mogą zażądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Sprawdź, jak sprzedaż taką należy ujmować w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT. Dowiedz się też, co zrobić w przypadku wydruku paragonu i wystawienia faktury w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

 • Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r. Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

  Użytkowników kas i drukarek fiskalnych czeka wiele zmian. Wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, czym będą kasy online’owe i kto będzie musiał je mieć już od 2019 roku. Dowiedz się też, na czym będzie polegało leasingowanie kasy i dlaczego w nowym stanie prawnym nie uniknie się kary za brak przeglądu technicznego.

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.