poniedziałek, 08 październik 2018 07:03

Czy będą niższe stawki VAT od 2019 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Obiecywane od kilku lat obniżenie stawek VAT do dawnych 22% i 7% prawdopodobnie stanie się faktem – jednak niestety jeszcze nie teraz. Resort finansów nie przewiduje takich zmian w 2019 r. Zmienić ma się natomiast system klasyfikacji towarów i usług. Obecny system PKWiU może zostać zastąpiony Nomenklaturą Scaloną (CN) – nowa klasyfikacja ma być o wiele prostsza, bez nieścisłości i nieracjonalnych rozwiązań znanych z PKWiU.

Podwyższone w 2011 roku z 22 na 23% i z 7 na 8% stawki VAT miały obowiązywać do końca 2018 r. Z początkiem roku 2019 r. planowano powrót do stanu sprzed zmiany. Ministerstwo Finansów przed końcem roku ma jednak ogłosić projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, który utrzyma dotychczasowe stawki 23% i 8%. Podatnicy raczej nie mają co liczyć na obiecany powrót do niższych stawek VAT w 2019 r.

Kwestia ta wielokrotnie interesowała autorów interpelacji poselskich kierowanych do Ministra Finansów. W odpowiedzi na jedną z nich Podsekretarz Stanu podkreślił, iż podatek VAT stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów skarbu państwa. Rozważając zmiany w zakresie stawek VAT, należy więc uwzględnić przede wszystkim ich wpływ na sytuację krajowego budżetu. Zmniejszenie tych wpływów może wprost przełożyć się na konieczność zmniejszenia wydatków na cele publiczne lub – przy obniżeniu stawek VAT na określone towary lub usługi - konieczność podwyższenia stawek na inne towary lub usługi.

 

Zmiana w strukturze stawek VAT

Przedsiębiorcy wciąż jednak mogą mieć nadzieję na obniżenie stawek VAT w przyszłości. Ministerstwo Finansów planuje bowiem wprowadzenie w ustawie zapisów określających, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obniżka stawek VAT była możliwa. Resort podkreśla jednak, iż utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie jest wymagane do momentu, w którym ich obniżenie stanie się uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych.

 

Szykuje się jednak inna poważna zmiana – ma ona związek z faktem, iż obecna klasyfikacja PKWiU 2008 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), na podstawie której ustala się stawkę VAT dla danego towaru czy usługi, obowiązuje tylko do 31 grudnia 2018 r. System stawek VAT ma zostać w istotny sposób uproszczony.

Obecna klasyfikacja PKWiU ma zdaniem ministerstwa wiele wad – jest zbyt rozbudowana i skomplikowana, a konieczność prawidłowego przyporządkowania danego towaru lub usługi do właściwego grupowania PKWiU jest czasochłonne i powoduje utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto w obecnej klasyfikacji występują nierówne obciążenia podatkiem VAT podobnych towarów, m.in. wody.

 

Nowy system stawek VAT

Ministerstwo Finansów rozważa odejście od systemu PKWiU na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej matrycy stawek VAT. Wprowadzenie nowego systemu ma na celu uproszczenie stawek VAT oraz eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w tym zakresie. Celem tych działań ma być m.in. ujednolicenie opodatkowania podobnych towarów i usług.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24910 Podsekretarz Stanu podkreślił również, iż zakładane rozwiązania nie mają celu fiskalnego. Zmiany mają pozostać neutralne z perspektywy konsumenta. Celem jest maksymalne uproszczenie przepisów podatkowych i systemu stawek VAT z korzyścią dla przedsiębiorcy, do którego obowiązków zalicza się przypisanie oferowanym towarom i usługom odpowiednich stawek.

 

Ostateczny kształt nowego systemu stawek VAT poznamy zapewne pod koniec 2018 r. Jak podkreśla Podsekretarz, podjęte decyzje muszą zapewniać rozwiązania optymalne z punktu widzenia całego systemu podatku VAT w Polsce.

 

Zobacz też: Podzielona płatność VAT: Jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r.

Czytany 410 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 październik 2018 09:15

Artykuły powiązane

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy zachęcają do zgłaszania przypadków zaniżania minimalnej stawki godzinowej za pracę na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2017 r. PIP przeprowadziła już 220 kontroli, a do końca roku planuje ich przeprowadzić jeszcze 20 tys. Przestrzeganie przez polskich pracodawców nowych przepisów dotyczących stawki 13 zł za godzinę było przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS i PIP.

 • VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik

  Rok 2017 przynosi polskim podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego. Aby ten cel osiągnąć, sięgnięto po rozwiązania, które sprawdziły się w latach poprzednich – między innymi wykorzystano mechanizm odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość korzystania z kwartalnego rozliczania VAT dla niektórych grup podmiotów, zaostrzono sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku oraz wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną.

 • Jak skorygować błędną stawkę VAT na paragonie fiskalnym? Jak skorygować błędną stawkę VAT na paragonie fiskalnym?

  Przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących regulują kwestię korygowania sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym w przypadku zwrotu, reklamacji czy tzw. oczywistej pomyłki. Jak jednak postąpić, jeśli podatnik w wyniku błędnie zaprogramowanej stawki VAT zapłaci zawyżony podatek? Czy ma prawo skorygować sprzedaż i uzyskać zwrot nadpłaty? Pomocne w tej kwestii okażą się indywidualne interpretacje organów podatkowych.

 • Stawki VAT w 2014 r. zamrożone do 31 grudnia 2016 r. Stawki VAT w 2014 r. zamrożone do 31 grudnia 2016 r.

  Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. nie wprowadziły zmian w stawkach VAT. Utrzymały dotychczas stosowane stawki i przedłużyły ich obowiązywanie do 31 grudnia 2016 r. bez uzależnienia od innych czynników. Brak zmiany stawek nie oznacza jednak, że regulacje w podatku VAT pozostały takie same jak w 2013 r.