piątek, 11 wrzesień 2020 21:01

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

Zdecydowana większość podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi mieć kasę fiskalną. Zwolnienia z tego obowiązku obejmują tylko wąskie grono przedsiębiorców, którzy osiągają niskie obroty, wykonują specyficzne czynności lub ich sprzedaż spełnia konkretne wymagania.

Każde nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas ogranicza zakres korzystania z tych preferencji. Podatnicy muszą być czujni – zmiany mogą bowiem pozbawić ich prawa do zwolnienia. Na szczęście nie musimy obawiać się ich w 2021 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) obowiązuje bowiem aż do 31 grudnia 2021 r.

 

Limit do zwolnienia z kas w 2021 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, limit obrotów uprawniający podatnika do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas wynosić będzie 20.000 zł netto rocznie. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, limit liczy się proporcji do okresu jej wykonywania.

 

Wyłączenie ze zwolnień z kas w 2021 r.

Ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas fiskalnych w 2021 r. nie będą mogli korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazły się tam m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi wymiany opon i kół, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych itp.

Katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do większości zwolnień z kas fiskalnych w 2021 r., jest dość długi. Warto dokładnie zapoznać się z tą listą – firma zajmująca się sprzedażą tego typu towarów lub świadczeniem usług musi mieć kasę fiskalną już od pierwszego obsłużonego klienta.

 

Zwolnienia z kas dla szczególnych czynności w 2021 r.

W 2021 r. zachowane zostaną też m.in. zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej, zwolnienie z kas dla usług z zapłatą na rachunek, zwolnienie dla sprzedaży nieruchomości czy zwolnienie przy sprzedaży na rzecz pracownika. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 r. z preferencji tych będzie można skorzystać wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych dla danego zwolnienia.

 

Zwolnienie z kas przedmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe w 2021 r.

W części I załącznika do rozporządzenia znalazła się długa lista czynności, które ze względu na swój szczególny charakter nie muszą być rejestrowane na kasie. Nie ma przy tym znaczenia wysokość obrotu podatnika, sposób dostawy czy zapłaty. Wymieniono tam m.in. szeroki zakres usług związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, transport lądowy, usługi nadawcze, usługi kurierskie i pocztowe, usługi w zakresie edukacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czynności notarialne itp.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują też czynności spoza części I załącznika do rozporządzenia, jednak w ich działalności zdecydowanie przeważa sprzedaż podlegająca zwolnieniu, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.

 

Kasy online w 2021 r.

W czasie obowiązywania aż 3-letniego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, ustawodawca więcej uwagi poświęca przepisom dotyczącym kas fiskalnych online. Wprowadzono m.in. zasadę, iż ulga do 700 zł na kasę przysługuje wyłącznie przy zakupie urządzenia online’owego. Wyznaczono też czynności, których wykonywanie zobowiązuje podatnika do wymiany kasy na online’ową w określonym terminie. Zmian w kwestiach stosowania kas fiskalnych jest więc całkiem sporo. Warto być z nimi na bieżąco.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – czytaj więcej w Poradniku

 

Kasy fiskalne online – dowiedz się więcej

Czytany 14492 razy

Artykuły powiązane

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

 • Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

 • Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2021 r. Rezygnacja ze sprzedaży detalicznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej w 2021 r.

  Zakup i wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności wiążą się z kosztami i nowymi obowiązkami, o których przedsiębiorca musi pamiętać. Firmy, które ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia muszą zainstalować kasę, zastanawiają się nad sposobami uniknięcia tego kosztu. Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana pomimo utraty prawa do zwolnienia? Między innymi przy rezygnacji ze sprzedaży detalicznej.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. na podstawie nowych kodów PKWiU i CN Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. na podstawie nowych kodów PKWiU i CN

  Początek 2021 r. nie przyniósł rewolucyjnych zmian dotyczących kas fiskalnych. Przepisy zobowiązały część przedsiębiorców do stosowania kas online. Nie wprowadzono natomiast istotnych ograniczeń w kwestii zwolnień z kasy fiskalnej. Należy jednak uwzględnić, iż od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie podmiotowe przysługuje dla czynności określanych za pomocą nowej klasyfikacji.

 • Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

  Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty ze sprzedaży? A może dopiero rozpoczynasz działalność i zastanawiasz się, po jakim czasie musisz kupić urządzenie i rozpocząć jego stosowanie? Sprawdź, jaki będzie limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!