piątek, 11 wrzesień 2020 21:01

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

Zdecydowana większość podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi mieć kasę fiskalną. Zwolnienia z tego obowiązku obejmują tylko wąskie grono przedsiębiorców, którzy osiągają niskie obroty, wykonują specyficzne czynności lub ich sprzedaż spełnia konkretne wymagania.

Każde nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas ogranicza zakres korzystania z tych preferencji. Podatnicy muszą być czujni – zmiany mogą bowiem pozbawić ich prawa do zwolnienia. Na szczęście nie musimy obawiać się ich w 2021 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) obowiązuje bowiem aż do 31 grudnia 2021 r.

 

Limit do zwolnienia z kas w 2021 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, limit obrotów uprawniający podatnika do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas wynosić będzie 20.000 zł netto rocznie. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, limit liczy się proporcji do okresu jej wykonywania.

 

Wyłączenie ze zwolnień z kas w 2021 r.

Ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas fiskalnych w 2021 r. nie będą mogli korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazły się tam m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi wymiany opon i kół, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych itp.

Katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do większości zwolnień z kas fiskalnych w 2021 r., jest dość długi. Warto dokładnie zapoznać się z tą listą – firma zajmująca się sprzedażą tego typu towarów lub świadczeniem usług musi mieć kasę fiskalną już od pierwszego obsłużonego klienta.

 

Zwolnienia z kas dla szczególnych czynności w 2021 r.

W 2021 r. zachowane zostaną też m.in. zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej, zwolnienie z kas dla usług z zapłatą na rachunek, zwolnienie dla sprzedaży nieruchomości czy zwolnienie przy sprzedaży na rzecz pracownika. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 r. z preferencji tych będzie można skorzystać wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych dla danego zwolnienia.

 

Zwolnienie z kas przedmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe w 2021 r.

W części I załącznika do rozporządzenia znalazła się długa lista czynności, które ze względu na swój szczególny charakter nie muszą być rejestrowane na kasie. Nie ma przy tym znaczenia wysokość obrotu podatnika, sposób dostawy czy zapłaty. Wymieniono tam m.in. szeroki zakres usług związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, transport lądowy, usługi nadawcze, usługi kurierskie i pocztowe, usługi w zakresie edukacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czynności notarialne itp.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują też czynności spoza części I załącznika do rozporządzenia, jednak w ich działalności zdecydowanie przeważa sprzedaż podlegająca zwolnieniu, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.

 

Kasy online w 2021 r.

W czasie obowiązywania aż 3-letniego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, ustawodawca więcej uwagi poświęca przepisom dotyczącym kas fiskalnych online. Wprowadzono m.in. zasadę, iż ulga do 700 zł na kasę przysługuje wyłącznie przy zakupie urządzenia online’owego. Wyznaczono też czynności, których wykonywanie zobowiązuje podatnika do wymiany kasy na online’ową w określonym terminie. Zmian w kwestiach stosowania kas fiskalnych jest więc całkiem sporo. Warto być z nimi na bieżąco.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – czytaj więcej w Poradniku

 

Kasy fiskalne online – dowiedz się więcej

Czytany 29869 razy

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu? Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu?

  Lekarze i stomatolodzy przyjmujący pacjentów w prywatnych gabinetach muszą mieć kasy fiskalne niezależnie od wysokości obrotu – takie przepisy obowiązują już od kilku lat. Ponadto od 1 lipca 2021 r. branżę medyczną obejmie obowiązek wymiany kas na online’owe. Jednakże w niektórych przypadkach lekarz nie musi wystawiać paragonu, mimo iż ma w gabinecie kasę fiskalną. Jakie to sytuacje?

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują wąskiej grupie podatników, którzy wykonują określone czynności lub osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Jednakże pewna grupa przedsiębiorców traci prawo do zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Sprawdzenie listy czynności wyłączonych jest szczególnie istotna przy rozpoczęciu działalności. Sprawdź, kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in. podatników, których obrót z tej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł netto. Warto jednak wiedzieć, iż w niektórych przypadkach można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. nawet przy wyższej sprzedaży. Prawo to przysługuje m.in. usługodawcom, którzy otrzymują zapłatę na rachunek.

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?