wtorek, 15 styczeń 2019 22:24

Kiedy kasa fiskalna po przekroczeniu limitu 20.000 zł w 2019 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży wciąż mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak w praktyce zastosować nowe przepisy, kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego i jakich czynności nie uwzględnia się przy wyliczaniu całości obrotu. Dowiedz się też, kiedy wprowadzić kasę fiskalną w działalności po przekroczeniu limitu 20.000 zł.

W 2019 r. część przedsiębiorców wciąż może korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519).

Ten nowy akt prawny pozostawia w niezmienionym kształcie większość zwolnień z kas obowiązujących w 2018 r. Jednym z nich jest zwolnienie podmiotowe, przysługujące na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2019 r.

Kasy fiskalnej w 2019 r. nie muszą mieć podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł.

Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają lub rozpoczną prowadzenie tej sprzedaży w 2019 r., kwotę przysługującego im limitu liczą w proporcji do okresu jej prowadzenia. Należy przy tym wziąć pod uwagę okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku kalendarzowego.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia podatnik, który ze względu na nieprzekroczenie limitu w 2018 r. korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej w roku 2019, ma do niego prawo do czasu przekroczenia tej kwoty w bieżącym roku. Gdy w 2019 r. przekroczy limit 20.000 zł, musi wprowadzić kasę w działalności w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przestał spełniać warunki do zwolnienia.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2019 r. nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazły się tam m.in. dostawa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, dostawa sprzętu fotograficznego, dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, a także perfum i wód toaletowych. Wśród usług natomiast można wymienić m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe czy usługi związane z rozrywką i rekreacją  zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Podatnicy wykonujący te czynności muszą mieć kasę fiskalną niezależnie od wysokości obrotu.

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą też korzystać podatnicy, którzy już wprowadzili kasę fiskalną w działalności.

 

Jak liczyć obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

W celu ustalenia, czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r., należy wziąć pod uwagę całość obrotu ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Uwzględnia się przy tym kwotę netto. Wskazuje na to wprost art. 111 ust. 1a ustawy o VAT. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT, z oczywistych względów biorą pod uwagę kwotę brutto.

 

Przy wyliczeniu całości obrotu w celu ustalenia prawa do zwolnienia podmiotowego z kas, należy uwzględnić zarówno wartość bieżącej sprzedaży, jak i wpłacone przez nabywców zaliczki, zadatki i inne formy przedpłat. Należy je uwzględnić przy wyliczeniu obrotu w tym miesiącu, w którym zostały wpłacone, nawet jeśli dostawa towaru lub świadczenie usług następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia.

 

We wskazanych powyższym przepisem poz. 35 i 47 załącznika znajdujemy następujące czynności:

35

Dostawa nieruchomości

 

47

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Jeśli podatnik dokonał takiej dostawy lub świadczył usługi z powyższych pozycji załącznika, obrotu z tych czynności po prostu nie bierze pod uwagę przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z kas w 2019 r.

 

Przekroczenie limitu do zwolnienia w 2019 r. – kiedy kasa?

Termin wprowadzenia kas fiskalnej po przekroczeniu limitu określa § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik przestał spełniać warunki do jego zachowania, czyli jego obrót przekroczył limit 20.000 zł lub kwotę niższą liczoną w proporcji.

 

Przykład 1

Firma pani Małgorzaty przekroczyła limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dnia 2 listopada 2018 r. Urządzenie to musi mieć od 1 lutego 2019 r.

 

Przykład 2

Spółka ABC przekroczy limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dnia 30 maja 2019 r. Urządzenie to będzie musiała wprowadzić od 1 sierpnia 2019 r. 

 

Należy pamiętać, iż w dniu instalacji kasy urządzenie musi być już zakupione, zaprogramowane, zgłoszone w urzędzie i zafiskalizowane. Należy więc rozpocząć proces zakupu i dopełnienia związanych z nim formalności odpowiednio wcześniej. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali jeszcze z takiego urządzenia, powinni też wziąć pod uwagę możliwość skorzystania ze szkolenia z obsługi technicznej – jeszcze przed rozpoczęciem pracy kasy w trybie fiskalnym. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagają korygowania w odrębnych ewidencjach. 

 

Kasy fiskalne w 2019 r. – zmiany w zwolnieniach

Choć nowe rozporządzenie pozostawiło w niezmienionym kształcie przepisy dot. zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kas, wprowadziło inne istotne zmiany. Zlikwidowano aż 3 pozycje z załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono zwolnienia przedmiotowe z kas. Wprowadzono za to jedno zupełnie nowe zwolnienie oraz dłuższy termin na wprowadzenie kasy przez podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia w 2019 r.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r. czytaj w Poradniku

 

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która miałaby wprowadzić kasy fiskalne online – urządzenia nowej generacji, przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas. Pierwotny projekt ustawy zmieniającej zakładał nałożenie obowiązku wymiany kas na urządzenia online’owe już od 1 stycznia 2019 r. – dotyczyłby on m.in. mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw. Wciąż jednak trwa proces legislacyjny ustawy nowelizacyjnej. Nie ma więc ani kas online, ani obowiązku ich stosowania od 1 stycznia 2019 r. Czekamy na zmodyfikowany projekt ustawy, który wyznaczyłby nowe terminy, i na ostateczne opublikowanie aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej o kasach fiskalnych online czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę!

Czytany 34159 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 styczeń 2019 08:30

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć! Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

  W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r. Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

  Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.