wtorek, 14 lipiec 2020 21:42

Czy można odliczyć ulgę na kasę fiskalną online?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W 2020 r. trzy grupy podatników mogą odliczyć ulgę na kasę fiskalną. Sprawdź, komu przysługuje to prawo i jak w praktyce dokonać odliczenia lub uzyskać zwrot ulgi na rachunek bankowy. Dowiedz się też, jakie są warunki otrzymania ulgi na kasę.

Zakup kasy fiskalnej to spory wydatek, szczególnie dla małych firm. Część z nich musi mieć takie urządzenie już od pierwszego przyjętego klienta. Dotyczy to m.in. mechaników i wulkanizatorów, fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników czy gastronomii. Aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie kasy fiskalnej do działalności, ustawodawca udostępnia im możliwość skorzystania z ulgi na kasę fiskalną. Od 1 maja 2019 r. ulga taka przysługuje wyłącznie przy zakupie kasy fiskalnej online.

 

Ulga na kasę fiskalną online

W 2020 r. ulga na kasę fiskalną online przysługuje trzem grupom podatników:

 • Zobowiązanym do rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie (np. ze względu na przekroczenie limitu do zwolnienia podmiotowego)
 • Wprowadzającym kasę w działalności dobrowolnie, pomimo braku obowiązku
 • Wymieniającym kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasę fiskalną online – dotyczy branż określonych w ustawie jako zobowiązane do przeprowadzenia takiej wymiany w określonym terminie.

 

Zobowiązanymi do wymiany kasy na urządzenie online’owe byli m.in. mechanicy, wulkanizatorzy i właściciele stacji paliw. Nieco więcej czasu na taką wymianę dostały stacjonarne placówki gastronomiczne, obiekty noclegowe i składy opału (do 1 stycznia 2021 r.). Najpóźniej kasy wymienią fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i stomatolodzy, prawnicy, firmy budowlane oraz kluby fitness – do 1 lipca 2021 r.

Ulga na kasę fiskalną online wynosi 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy nabyciu kilku kas ulga przysługuje na każdą z nich.

 

Jak odliczyć ulgę na kasę online

W obecnym stanie prawnym odliczanie ulgi na kasę online jest łatwiejsze niż przed 1 maja 2019 r. Warunki uzyskania ulgi zostały określone w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820). W przepisie tym czytamy:

 • § 2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej "kwotą wydaną na zakup", lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

  2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

  2. W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą ich kwotę ulgi w deklaracji VAT składanej za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie i uregulowali należność za kasę. Mogą to zrobić także w kolejnych okresach.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Mogą to zrobić najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru takiego wniosku, jednak w § 4 rozporządzenia znalazły się wytyczne o danych, jakie powinien zawierać.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną online czytaj w Poradniku

Czytany 928 razy

Artykuły powiązane

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.

 • Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi? Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi?

  Lokale gastronomiczne, składy opału i obiekty noclegowe od 1 stycznia 2021 r. muszą rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – spóźnienie z instalacją urządzenia online’owego naraża przedsiębiorcę na sankcje skarbowe oraz utratę prawa do ulgi na kasę. A co w przypadku, gdy podatnik nie prowadził sprzedaży i nie uzyskał przychodu? Odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi, udzielają interpretacje indywidualne organów skarbowych.

 • Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r. Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r.

  Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej rząd nie planuje kolejnego odroczenia terminu obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online dla części branż. Na liście podmiotów zobowiązanych do wymiany urządzeń znalazły się m.in. lokale gastronomiczne, hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Sprawdź, do kiedy musisz kupić kasę online.

 • Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie? Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie?

  Możliwość odliczenia do 700 zł na każdą kasę fiskalną to dla podatników spore ułatwienie. Należy jednak pamiętać, iż całkiem niedawno zmieniły się przepisy dotyczące ulgi na kasę! Nowe regulacje dotyczą m.in. typów urządzeń, na które przysługuje odliczenie.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

  Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.