piątek, 04 wrzesień 2020 11:15

Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.

Ulga na kasę fiskalną online to 90% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł. W praktyce kwota takiego odliczenia lub zwrotu zawsze wynosi 700 zł – obecnie nie ma bowiem na rynku kas online, których 90% wartości stanowiłoby kwotę niższą. Ulga przysługuje podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie (ze względu na utratę prawa do zwolnienia lub dobrowolnie) oraz wymieniającym je na online’owe z powodu nałożonego obowiązku (dotyczy branż wymienionych w ustawie).

 

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą im kwotę ulgi w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na nowej kasie i uregulowali całą należność wynikającą z faktury wystawionej przez serwis kas.

 

Odliczanie ulgi na kasę online przez czynnych podatników VAT

Przepisy regulujące kwestię odliczania ulgi przez czynnych podatników VAT znalazły się w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Obowiązują trzy metody odliczania ulgi:

1) pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę ulgi na zakup kas,

2) zwrot całości lub części kwoty ulgi na zakup kas,

3) powiększenie o całość lub część kwoty ulgi na zakup kas kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

 

Podstawowy sposób to oczywiście pomniejszenie o kwotę ulgi kwoty podatku należnego. Odliczenie ulgi pozwala znacząco zmniejszyć należny podatek do zapłaty. Służy do tego poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowych deklaracjach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi wykazywać się będzie w polu P_49.

Zdarza się jednak, i to całkiem często w firmach prowadzonych na małą skalę, że podatek należny jest niższy niż kwota ulgi. Wtedy podatnik może odliczyć ulgę „na raty” – nawet w kilku kolejnych okresach rozliczeniowych. Przepisy w żaden sposób nie ograniczają liczby kolejnych miesięcy lub kwartałów, w których ulga może zostać rozliczona. Dla podatnika oznacza to dużą dowolność – może np. odliczyć część ulgi w jednej deklaracji, w następnej z nie skorzystać, w kolejnych dwóch odliczyć pozostała kwotę.

 

W niektórych przypadkach opisane wyżej postępowanie może nie być możliwe lub może po prostu przedsiębiorcy nie pasować. Wtedy ma do wyboru dwie pozostałe opcje:

Nadwyżkę kwoty ulgi nad różnicą między podatkiem należnym a naliczonym może wykazać:

 • do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K należy ją wykazać w poz. 55, 56 i 57. Natomiast w nowych plikach JPK_V7M/V7K kwota ulgi na kasy będzie wykazywana w polach P_52, P_53 oraz P_54.

 • jako kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K służą do tego poz. 55, 56 i 62. Z kolei w plikach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi będziemy wykazywać w polach P_52, P_53 oraz P_62.

 

Warto podkreślić, iż obecnie nie ma żadnych limitów dotyczących możliwości odliczania lub wykazywania do zwrotu bądź przeniesienia przysługującej podatnikowi kwoty ulgi.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

Czytany 17265 razy

Artykuły powiązane

 • Zakup kasy online po terminie a ulga 700 zł. Czy przysługuje? Zakup kasy online po terminie a ulga 700 zł. Czy przysługuje?

  Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online jest jednym z podstawowych warunków uzyskania ulgi do 700 zł za każde urządzenie. W praktyce jednak zdarzają się różne sytuacje – choroba, trudności z zakupem urządzenia, czy znane z ubiegłych lat zamknięcie branż ze względu na pandemię. Czy w takich okolicznościach zakup kasy online po terminie przekreśla prawo do ulgi 700 zł? W znalezieniu odpowiedzi pomocne będą interpretacje indywidualne.

 • Kupiłeś kasę online? Sprawdź, do kiedy złożyć wniosek o ulgę 700 zł! Kupiłeś kasę online? Sprawdź, do kiedy złożyć wniosek o ulgę 700 zł!

  Do końca czerwca 2021 r. tysiące podatników obowiązkowo wymieniło swoje dotychczasowe urządzenia na kasy fiskalne online. Jeśli zrobili to w terminie, mają prawo do ulgi na kasę – przysługuje ona w formie zwrotu na rachunek bankowy lub jako odliczenie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Sprawdź, do kiedy możesz odebrać zwrot!

 • Brak kasy online w terminie a zawieszenie działalności – czy tracę prawo do ulgi? Brak kasy online w terminie a zawieszenie działalności – czy tracę prawo do ulgi?

  Do 1 lipca 2021 r. pięć dużych branż obowiązkowo wymieniło swoje urządzenia na kasy fiskalne online. Terminowa instalacja kasy online’owej stanowiła jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł. A co z podatnikami, którzy w tym czasie mieli zawieszone działalności gospodarcze? W jakich okolicznościach przedsiębiorca mógł zachować prawo do ulgi, a w jakich ją stracił?

 • Masz już kasę online? Sprawdź, jak otrzymać ulgę do 700 zł Masz już kasę online? Sprawdź, jak otrzymać ulgę do 700 zł

  Do końca czerwca 2021 r. setki tysięcy podatników obowiązkowo wymieniło swoje dotychczasowe urządzenia na kasy fiskalne online. Ten spory wydatek można pomniejszyć o kwotę ulgi na kasę online. Jeśli spełniłeś wymogi określone w przepisach, uzyskasz nawet 700 zł za każde swoje nowe urządzenie. Sprawdź, jak otrzymać ulgę na kasę online i jak nie stracić do niej prawa w kolejnych latach.

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.