piątek, 04 wrzesień 2020 11:15

Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.

Ulga na kasę fiskalną online to 90% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł. W praktyce kwota takiego odliczenia lub zwrotu zawsze wynosi 700 zł – obecnie nie ma bowiem na rynku kas online, których 90% wartości stanowiłoby kwotę niższą. Ulga przysługuje podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie (ze względu na utratę prawa do zwolnienia lub dobrowolnie) oraz wymieniającym je na online’owe z powodu nałożonego obowiązku (dotyczy branż wymienionych w ustawie).

 

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą im kwotę ulgi w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na nowej kasie i uregulowali całą należność wynikającą z faktury wystawionej przez serwis kas.

 

Odliczanie ulgi na kasę online przez czynnych podatników VAT

Przepisy regulujące kwestię odliczania ulgi przez czynnych podatników VAT znalazły się w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Obowiązują trzy metody odliczania ulgi:

1) pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę ulgi na zakup kas,

2) zwrot całości lub części kwoty ulgi na zakup kas,

3) powiększenie o całość lub część kwoty ulgi na zakup kas kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

 

Podstawowy sposób to oczywiście pomniejszenie o kwotę ulgi kwoty podatku należnego. Odliczenie ulgi pozwala znacząco zmniejszyć należny podatek do zapłaty. Służy do tego poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowych deklaracjach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi wykazywać się będzie w polu P_49.

Zdarza się jednak, i to całkiem często w firmach prowadzonych na małą skalę, że podatek należny jest niższy niż kwota ulgi. Wtedy podatnik może odliczyć ulgę „na raty” – nawet w kilku kolejnych okresach rozliczeniowych. Przepisy w żaden sposób nie ograniczają liczby kolejnych miesięcy lub kwartałów, w których ulga może zostać rozliczona. Dla podatnika oznacza to dużą dowolność – może np. odliczyć część ulgi w jednej deklaracji, w następnej z nie skorzystać, w kolejnych dwóch odliczyć pozostała kwotę.

 

W niektórych przypadkach opisane wyżej postępowanie może nie być możliwe lub może po prostu przedsiębiorcy nie pasować. Wtedy ma do wyboru dwie pozostałe opcje:

Nadwyżkę kwoty ulgi nad różnicą między podatkiem należnym a naliczonym może wykazać:

 • do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K należy ją wykazać w poz. 55, 56 i 57. Natomiast w nowych plikach JPK_V7M/V7K kwota ulgi na kasy będzie wykazywana w polach P_52, P_53 oraz P_54.

 • jako kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K służą do tego poz. 55, 56 i 62. Z kolei w plikach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi będziemy wykazywać w polach P_52, P_53 oraz P_62.

 

Warto podkreślić, iż obecnie nie ma żadnych limitów dotyczących możliwości odliczania lub wykazywania do zwrotu bądź przeniesienia przysługującej podatnikowi kwoty ulgi.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

Czytany 206 razy

Artykuły powiązane

 • Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać? Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać?

  Sposób uzyskania wsparcia finansowego przy zakupie kasy fiskalnej zależy od statusu VAT podatnika. Ulga na kasę online dla nieVAT-owca trafi na jego konto bankowe. Sprawdź, jak powinien wyglądać wniosek o uzyskanie przysługującej kwoty.

 • Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej

  Coraz więcej przedsiębiorców musi stosować kasy fiskalne od samego początku prowadzenia działalności. Wielu z nich korzysta z ulgi na zakup kasy – koszt sprzętu staje się bardziej przystępny dla startującego biznesu! A co, jeśli sytuacja podatnika będzie wymagać przerwania sprzedaży i zawieszenia działalności gospodarczej? Czy konieczny jest wówczas zwrot ulgi na kasę?

 • Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE? Czy dostanę ulgę na zakup kasy ONLINE?

  Ulga na zakup kasy online przysługuje aż trzem grupom podatników. Nie każdy jednak może skorzystać z prawa do ulgi na wymianę „starego” urządzenia na kasę online’ową. Sprawdź, czy jesteś w tej uprzywilejowanej grupie. Dowiedz się też, jak w praktyce uzyskać lub odliczyć przysługującą kwotę.

 • Czy można odliczyć ulgę na kasę fiskalną online? Czy można odliczyć ulgę na kasę fiskalną online?

  W 2020 r. trzy grupy podatników mogą odliczyć ulgę na kasę fiskalną. Sprawdź, komu przysługuje to prawo i jak w praktyce dokonać odliczenia lub uzyskać zwrot ulgi na rachunek bankowy. Dowiedz się też, jakie są warunki otrzymania ulgi na kasę.

 • Kasy online – o czym powinieneś wiedzieć! Odpowiedzi na najczęstsze pytania Kasy online – o czym powinieneś wiedzieć! Odpowiedzi na najczęstsze pytania

  Ile kosztuje wprowadzenie kasy online w działalności? Co się zmieni z punktu użytkownika? Czy kasa rezerwowa też musi być kasą online? To niektóre z pytań, jakie zadają sobie polscy przedsiębiorcy. Odpowiadamy na najczęstsze z nich!