piątek, 04 wrzesień 2020 11:15

Jak odliczyć ulgę na kasę online w 2020 r. – czynni podatnicy VAT

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Obecnie czynni podatnicy VAT odliczają ulgę na kasę fiskalną prościej niż kiedyś. Zdjęto m.in. ograniczenia związane z możliwością jednorazowego odliczania ulgi przy niskim podatku do zapłaty. Sprawdź, jak w 2020 r. skorzystać z ulgi na kasę online i jakie rubryki wypełnić w deklaracjach VAT, a jakie w nowych JPK od 1 października 2020 r.

Ulga na kasę fiskalną online to 90% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł. W praktyce kwota takiego odliczenia lub zwrotu zawsze wynosi 700 zł – obecnie nie ma bowiem na rynku kas online, których 90% wartości stanowiłoby kwotę niższą. Ulga przysługuje podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie (ze względu na utratę prawa do zwolnienia lub dobrowolnie) oraz wymieniającym je na online’owe z powodu nałożonego obowiązku (dotyczy branż wymienionych w ustawie).

 

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą im kwotę ulgi w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na nowej kasie i uregulowali całą należność wynikającą z faktury wystawionej przez serwis kas.

 

Odliczanie ulgi na kasę online przez czynnych podatników VAT

Przepisy regulujące kwestię odliczania ulgi przez czynnych podatników VAT znalazły się w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Obowiązują trzy metody odliczania ulgi:

1) pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę ulgi na zakup kas,

2) zwrot całości lub części kwoty ulgi na zakup kas,

3) powiększenie o całość lub część kwoty ulgi na zakup kas kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

 

Podstawowy sposób to oczywiście pomniejszenie o kwotę ulgi kwoty podatku należnego. Odliczenie ulgi pozwala znacząco zmniejszyć należny podatek do zapłaty. Służy do tego poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W nowych deklaracjach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi wykazywać się będzie w polu P_49.

Zdarza się jednak, i to całkiem często w firmach prowadzonych na małą skalę, że podatek należny jest niższy niż kwota ulgi. Wtedy podatnik może odliczyć ulgę „na raty” – nawet w kilku kolejnych okresach rozliczeniowych. Przepisy w żaden sposób nie ograniczają liczby kolejnych miesięcy lub kwartałów, w których ulga może zostać rozliczona. Dla podatnika oznacza to dużą dowolność – może np. odliczyć część ulgi w jednej deklaracji, w następnej z nie skorzystać, w kolejnych dwóch odliczyć pozostała kwotę.

 

W niektórych przypadkach opisane wyżej postępowanie może nie być możliwe lub może po prostu przedsiębiorcy nie pasować. Wtedy ma do wyboru dwie pozostałe opcje:

Nadwyżkę kwoty ulgi nad różnicą między podatkiem należnym a naliczonym może wykazać:

 • do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której jest członkiem. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K należy ją wykazać w poz. 55, 56 i 57. Natomiast w nowych plikach JPK_V7M/V7K kwota ulgi na kasy będzie wykazywana w polach P_52, P_53 oraz P_54.

 • jako kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W deklaracjach VAT-7/VAT-7K służą do tego poz. 55, 56 i 62. Z kolei w plikach JPK_V7M/V7K kwotę ulgi będziemy wykazywać w polach P_52, P_53 oraz P_62.

 

Warto podkreślić, iż obecnie nie ma żadnych limitów dotyczących możliwości odliczania lub wykazywania do zwrotu bądź przeniesienia przysługującej podatnikowi kwoty ulgi.

 

Więcej o uldze na kasę online czytaj w Poradniku

Czytany 9088 razy

Artykuły powiązane

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.

 • Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi? Spóźnienie z instalacją kasy online – czy pozbawia prawa do ulgi?

  Lokale gastronomiczne, składy opału i obiekty noclegowe od 1 stycznia 2021 r. muszą rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne – spóźnienie z instalacją urządzenia online’owego naraża przedsiębiorcę na sankcje skarbowe oraz utratę prawa do ulgi na kasę. A co w przypadku, gdy podatnik nie prowadził sprzedaży i nie uzyskał przychodu? Odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji ma prawo do ulgi, udzielają interpretacje indywidualne organów skarbowych.

 • Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r. Kasy fiskalne online dla fryzjerów i kosmetyczek – obowiązkowe w 2021 r.

  Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej rząd nie planuje kolejnego odroczenia terminu obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online dla części branż. Na liście podmiotów zobowiązanych do wymiany urządzeń znalazły się m.in. lokale gastronomiczne, hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Sprawdź, do kiedy musisz kupić kasę online.

 • Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie? Ulga 700 zł – na jaką kasę przysługuje, a na jaką nie?

  Możliwość odliczenia do 700 zł na każdą kasę fiskalną to dla podatników spore ułatwienie. Należy jednak pamiętać, iż całkiem niedawno zmieniły się przepisy dotyczące ulgi na kasę! Nowe regulacje dotyczą m.in. typów urządzeń, na które przysługuje odliczenie.

 • Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać? Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać?

  Sposób uzyskania wsparcia finansowego przy zakupie kasy fiskalnej zależy od statusu VAT podatnika. Ulga na kasę online dla nieVAT-owca trafi na jego konto bankowe. Sprawdź, jak powinien wyglądać wniosek o uzyskanie przysługującej kwoty.