piątek, 29 październik 2021 20:51

Co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kasa fiskalna wymaga przeglądu w określonych przepisami terminach. Chociaż czynności serwisowe wykonuje osoba z uprawnieniami w tym zakresie, obowiązek ich zlecania spoczywa na właścicielu urządzenia. Co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej?

 

Zgodnie z zapisami aktualnej ustawy o VAT, kasa fiskalna musi być poddawana przeglądom technicznym. Badanie obejmuje zarówno kasy z elektroniczną kopią paragonu, jak i urządzenia online’owe, z których korzystają już tysiące przedsiębiorców. Dopilnowanie wykonania przeglądu w określonym terminie to obowiązek właściciela kasy. Faktycznie przeprowadza go jednak uprawniony pracownik serwisu kas.

 

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – ważny dla urządzenia, ważny dla podatnika  

Chociaż wydawać się może, że przegląd kasy fiskalnej nie jest czynnością konieczną, ma znaczenie zarówno dla urządzenia, jak i dla użytkowników. Przedłuża żywotność sprzętu, minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia usterek, a operatorowi daje komfort sprawnej eksploatacji i nieprzerwanej pracy. Zadbanie o terminowe badanie techniczne pozwoli też uniknąć konsekwencji finansowych, które wiążą się z niedopełnieniem tego obowiązku. Warto pamiętać, że kasy fiskalne online automatycznie przesyłają dane w sposób ciągły i automatyczny do Centralnego Repozytorium Kas (CRK) – również te dotyczące przeglądu lub jego braku.

 

Termin przeglądu kas fiskalnych – obowiązkowy

W jakim terminie należy wykonać przegląd techniczny kasy fiskalnej? Nie jest to czynność jednorazowa, lecz cykliczna. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT, co do zasady, obowiązek przeglądu technicznego kasy należy wypełniać nie rzadziej niż co 2 lata. Jak wspomniano – zapis ten odnosimy do regularnego badania zarówno urządzeń online’owych, jak i kas tradycyjnych z elektroniczną kopią paragonu.

 

Co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej?

Co się stanie, jeżeli przedsiębiorca zapomni o tym obowiązku? Ustawodawca przewidział za jego niedopełnienie sankcje finansowe. Z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT dowiadujemy się, że jeśli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kasy przeglądowi technicznemu w wymaganym terminie, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy rejestrującej.

Ulga na kasę online stanowi dla przedsiębiorców wymieniających sprzęt finansowe odciążenie. Żeby nie stracić prawa do ulgi i nie być zmuszonym do zwrotu otrzymanej kwoty - dopilnujmy terminu badania kasy. Dodatkowo, z zapisów ustawy o VAT wynika, że za spóźnienie z przeglądem technicznym grozi kara finansowa w wysokości 300 zł. Podatnik musi ją uiścić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w tej sprawie.

Czytany 127 razy

Artykuły powiązane

 • Przegląd kasy online – czy różni się od badania innych kas? Przegląd kasy online – czy różni się od badania innych kas?

  Pierwsze kasy fiskalne online trafiły do polskich firm w 2019 roku. Wielu przedsiębiorców eksploatuje więc swoje urządzenia ponad dwa lata, licząc od momentu ich fiskalizacji. Muszą oni pamiętać o obowiązkowym badaniu technicznym. Czy przegląd kasy online różni się od przeglądu innych typów kas?

 • Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie? Przegląd techniczny kasy online w 2021 r. – co grozi za spóźnienie?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do okresowego przeglądu technicznego stanowi obowiązek podatnika. Spóźnienie może go słono kosztować –nie tylko zapłaci karę w wysokości 300 zł nałożoną przez urząd skarbowy, ale może też stracić prawo do ulgi na kasę. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z przeglądem technicznym kasy online w 2021 r.

 • Jak uzyskać odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej Jak uzyskać odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej

  Badanie techniczne kasy fiskalnej to jeden z obowiązków podatnika. Chociaż przedsiębiorca nie wykonuje go osobiście, musi dopilnować, by w odpowiednim czasie zrobił to uprawniony serwisant. Czy jest możliwe odroczenie terminu przeglądu kasy fiskalnej?

 • Przegląd kasy fiskalnej – o tym musisz wiedzieć! Przegląd kasy fiskalnej – o tym musisz wiedzieć!

  Kasa fiskalna to urządzenie, które wymaga od użytkownika dopełniania rozmaitych formalności. Precyzują je konkretne przepisy. Określone w nich czynności często wiążą się z pilnowaniem terminów. Jednym z ważnych obowiązków podatnika jest przegląd kasy fiskalnej. Za niedopełnienie go mogą grozić konsekwencje finansowe.

 • Przegląd kasy fiskalnej podczas pandemii Przegląd kasy fiskalnej podczas pandemii

  W czasie pandemii koronawirusa, a co za tym idzie różnego rodzaju rządowych ograniczeń, przedsiębiorca wciąż ma obowiązek zgłaszania kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego. Zyskuje jednak możliwość odroczenia terminu. Sprawdź, z jakich opcji możesz skorzystać i jak traktować przegląd kasy w czasie zawieszenia działalności.