piątek, 08 lipiec 2022 07:02

Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z korzystniejszych form opodatkowania, wybierana m.in. przez szerokie grono usługodawców. Jedną z największych zalet ryczałtu jest niższa stawka podatku. Wadą – brak możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych w ostatecznym wyliczeniu należności dla fiskusa.

 

Obowiązki ryczałtowca

Kwestie związane z rozliczaniem ryczałtu reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993). Art. 15 ust. 1 tego aktu prawnego określa dwa podstawowe obowiązki podatników korzystających z tej formy opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem, muszą oni prowadzić:

 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy)

Jak wynika z tego przepisu, każdy ryczałtowiec musi prowadzić ewidencję przychodów. Obowiązek ten powstaje od dnia, w którym rozpoczęto stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obecnie ryczałtowcy mogą prowadzić wymaganą ewidencję w formie elektronicznej lub w tradycyjnej formie papierowej. W drugim przypadku dokumentacja musi mieć formę broszury. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują dostępne w sklepach bloczki.

 

Od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców

Ustawodawca zapowiedział jednak, że wkrótce ta grupa podatników będzie musiała ustandaryzować formę dokumentowania przychodów. Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców ma być obowiązkowa od 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy praktykujący papierową dokumentację mają więc jeszcze trochę czasu, by przygotować swoje firmy na zmiany.

W nowym stanie prawnym do art. 15 ustawy mają zostać dodane ust. 12 i 13. W planowanym ust. 12 czytamy:

12. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:

1) według stanu na ostatni dzień:
a) miesiąca - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,
b) kwartału - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie

- w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Powyższy przepis wskazuje też na wprowadzenie innego ważnego wymogu. Obowiązkowa będzie nie tylko elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców, ale też okresowe przesyłanie jej do urzędu skarbowego – w terminach określonych powyższym przepisem.

W przyszłym art. 15 ust. 13 wskazano ponadto, iż w drodze rozporządzenia ministerstwo finansów określi:

 • Zakres danych, od które będzie trzeba uzupełnić ewidencję i wykaz oraz sposób ich przekazania
 • Podmioty zwolnione z tego obowiązku

 

Ważne!

Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2023 r. Tak wynika z przepisów, które mają wejść w życie. Warto jednak śledzić na bieżąco działania ustawodawcy. W praktyce bowiem zdarzają się przesunięcia terminów wprowadzenia nowych obowiązków.


Prowadzenie elektronicznej ewidencji jest dla ryczałtowców zdecydowanie prostsze, gdy korzystają oni z funkcjonalnego oprogramowania dla firm. Dostosowując się do nowego wymogu ustawodawcy, warto wybrać program jednocześnie prosty, praktyczny i aktualizowany na bieżąco. Jednymi z najchętniej wybieranych programów księgowych są systemy InsERT, np. Rachmistrz nexo i Rachmistrz GT. Nasi doświadczeni specjaliści oferują profesjonalne wdrożenia programów InsERT oraz praktyczne szkolenie z ich obsługi. Dzięki takiemu wsparciu w pełni wykorzystasz potencjał swojego systemu księgowego – oszczędzisz czas i pieniądze, zwiększysz efektywność pracy oraz usprawnisz komunikację biura rachunkowego ze swoimi klientami.

 

Zobacz także: Portal Biura – teraz także dla linii InsERT GT!

Czytany 113 razy

Artykuły powiązane

 • Odzyskiwanie należności od kontrahenta z InsERT nexo i GT! Odzyskiwanie należności od kontrahenta z InsERT nexo i GT!

  Odzyskiwanie należności to jedna z największych uciążliwości w firmie. Długotrwałe, często nieskuteczne negocjacje, które zabierają pracownikom czas. Brak płynności finansowej. A w końcu problem, który wielu przedsiębiorców powstrzymuje przed stanowczymi działaniami – obawa przed utratą dobrych relacji z klientem… Wszystko to wiedzą twórcy systemów InsERT. Dlatego teraz możesz skorzystać z odzyskiwania należności w programach linii nexo i GT!

 • Faktura ustrukturyzowana usprawni księgowość dla firm Faktura ustrukturyzowana usprawni księgowość dla firm

  Wprowadzona od 1 stycznia faktura ustrukturyzowana obecnie jest dla polskich przedsiębiorców wyborem, nie przymusem. Rząd wprowadzi jednak obowiązek jej stosowania – i to już od 2024 roku. Choć jak każda zmiana przeraża podatników, dla biur rachunkowych może być dużym odciążeniem. Sprawdź, jak system KSeF i faktura ustrukturyzowana usprawnią księgowość dla firm.

 • Portal Biura – teraz także dla linii InsERT GT Portal Biura – teraz także dla linii InsERT GT

  Innowacyjne narzędzie usprawniające komunikację pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym – Portal Biura – teraz działa także w linii InsERT GT! Poznaj funkcjonalność tego rozwiązania i dowiedz się, dlaczego warto w pełni wykorzystać potencjał e-księgowości! Portal Biura dla linii InsERT GT.

 • Większa wydajność firmy dzięki Modułowi Automatyzacji z InsERT nexo! Większa wydajność firmy dzięki Modułowi Automatyzacji z InsERT nexo!

  Jak zwiększyć zyski firmy, gdy sprzedawanie taniej się nie opłaca, a na poszukiwanie nowych klientów brakuje czasu? Przedsiębiorcy od lat szukali rozwiązań, które pozwoliłyby oszczędzić czas pracowników i pozwolić im skupić się na zwiększeniu sprzedaży. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Moduł Automatyzacji - innowacyjne narzędzie w programach linii InsERT nexo. Sprawdź, dlaczego warto go wybrać!

 • Dokumenty Firmy – usługa, która usprawnia pracę przedsiębiorstwa! Dokumenty Firmy – usługa, która usprawnia pracę przedsiębiorstwa!

  Dostępna zarówno w programach linii InsERT nexo, jak i w starszej wersji GT, usługa Dokumenty Firmy to narzędzie, na które czekali polscy przedsiębiorcy! Pozwala na błyskawiczną wymianę dokumentów pomiędzy pracownikami i nie tylko. Sprawdź, jak działa ten innowacyjny moduł!