piątek, 08 lipiec 2022 07:02

Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z korzystniejszych form opodatkowania, wybierana m.in. przez szerokie grono usługodawców. Jedną z największych zalet ryczałtu jest niższa stawka podatku. Wadą – brak możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych w ostatecznym wyliczeniu należności dla fiskusa.

 

Obowiązki ryczałtowca

Kwestie związane z rozliczaniem ryczałtu reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993). Art. 15 ust. 1 tego aktu prawnego określa dwa podstawowe obowiązki podatników korzystających z tej formy opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem, muszą oni prowadzić:

 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy)

Jak wynika z tego przepisu, każdy ryczałtowiec musi prowadzić ewidencję przychodów. Obowiązek ten powstaje od dnia, w którym rozpoczęto stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obecnie ryczałtowcy mogą prowadzić wymaganą ewidencję w formie elektronicznej lub w tradycyjnej formie papierowej. W drugim przypadku dokumentacja musi mieć formę broszury. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują dostępne w sklepach bloczki.

 

Od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców

Ustawodawca zapowiedział jednak, że wkrótce ta grupa podatników będzie musiała ustandaryzować formę dokumentowania przychodów. Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców ma być obowiązkowa od 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy praktykujący papierową dokumentację mają więc jeszcze trochę czasu, by przygotować swoje firmy na zmiany.

W nowym stanie prawnym do art. 15 ustawy mają zostać dodane ust. 12 i 13. W planowanym ust. 12 czytamy:

12. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:

1) według stanu na ostatni dzień:
a) miesiąca - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,
b) kwartału - w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie

- w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Powyższy przepis wskazuje też na wprowadzenie innego ważnego wymogu. Obowiązkowa będzie nie tylko elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców, ale też okresowe przesyłanie jej do urzędu skarbowego – w terminach określonych powyższym przepisem.

W przyszłym art. 15 ust. 13 wskazano ponadto, iż w drodze rozporządzenia ministerstwo finansów określi:

 • Zakres danych, od które będzie trzeba uzupełnić ewidencję i wykaz oraz sposób ich przekazania
 • Podmioty zwolnione z tego obowiązku

 

Ważne!

Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2023 r. Tak wynika z przepisów, które mają wejść w życie. Warto jednak śledzić na bieżąco działania ustawodawcy. W praktyce bowiem zdarzają się przesunięcia terminów wprowadzenia nowych obowiązków.


Prowadzenie elektronicznej ewidencji jest dla ryczałtowców zdecydowanie prostsze, gdy korzystają oni z funkcjonalnego oprogramowania dla firm. Dostosowując się do nowego wymogu ustawodawcy, warto wybrać program jednocześnie prosty, praktyczny i aktualizowany na bieżąco. Jednymi z najchętniej wybieranych programów księgowych są systemy InsERT, np. Rachmistrz nexo i Rachmistrz GT. Nasi doświadczeni specjaliści oferują profesjonalne wdrożenia programów InsERT oraz praktyczne szkolenie z ich obsługi. Dzięki takiemu wsparciu w pełni wykorzystasz potencjał swojego systemu księgowego – oszczędzisz czas i pieniądze, zwiększysz efektywność pracy oraz usprawnisz komunikację biura rachunkowego ze swoimi klientami.

 

Zobacz także: Portal Biura – teraz także dla linii InsERT GT!

Czytany 1194 razy

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej? Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

  Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

   

 • Kolejna innowacja od InsERT: POS - interfejs dotykowy dla Subiekta nexo i nexo PRO Kolejna innowacja od InsERT: POS - interfejs dotykowy dla Subiekta nexo i nexo PRO

  Technologie dotykowe otaczają nas niemalże wszędzie. Znajdują swoje zastosowanie zwłaszcza w przestrzeni miejskiej. Kioski samoobsługowe, ściany interaktywne, tablice informacyjne w centrach handlowych i rozrywkowych. Od lat sprzęty z ekranami dotykowymi stanowią także ważne narzędzie w obsłudze sprzedaży w branży gastronomicznej, w sklepach czy np. na stacjach benzynowych. Subiekt nexo i Subiekt nexo PRO to popularne programy, które m.in. umożliwiają wystawianie dokumentów handlowych – faktur i paragonów. Firma InsERT wypuściła na rynek nowy moduł systemu, POS - interfejs dotykowy.             

 • Nowe technologie w biurze rachunkowym – postaw na sprawdzone narzędzia Nowe technologie w biurze rachunkowym – postaw na sprawdzone narzędzia

  Postęp technologiczny nieustannie zmienia codzienność – wpływa na nasze życie prywatne i zawodowe. Cyfryzacja firm z jednej strony stanowi usprawnienie, z drugiej wiąże się z wyzwaniami dla przedsiębiorców, w tym także dla biur rachunkowych. Wydaje się jednak, że nowe technologie są nieuniknione, jeśli nie chcemy zostać w tyle i stale świadczyć usługi na poziomie oczekiwanym przez klientów.

 • InsERT kończy sprzedaż mikroSubiekta – ostatni moment na wymianę! InsERT kończy sprzedaż mikroSubiekta – ostatni moment na wymianę!

  Prosty, przyjazny i w przystępnej cenie. MikroSubiekt to program do ewidencjonowania sprzedaży, który miał wielu zwolenników wśród małych przedsiębiorców. Miał – ponieważ producent systemu, firma InsERT, kończy sprzedaż tego produktu 30 września 2022 r. Obecni użytkownicy mikroSubiekta mogą jednak bezpłatnie przejść na najnowszą wersję innego programu, to ostatni dobry moment na przeprowadzenie tej zmiany.

 • Portal Biura w biurze rachunkowym. Czy rzeczywiście warto? Portal Biura w biurze rachunkowym. Czy rzeczywiście warto?

  W dobie przymusowej cyfryzacji wielu dziedzin życia polskiego przedsiębiorcy wprowadzanie zmian jest nieuniknione. Wykorzystanie nowych technologii pozwala księgowym utrzymać się na rynku, nawet pomimo dużej konkurencji. Jakie rozwiązania rzeczywiście przynoszą korzyści biurom, a jakie są jedynie naciąganiem na kolejne zakupy? Pod lupę wzięliśmy Portal Biura w biurze rachunkowym – system InsERT do komunikacji na linii biuro-klient.