środa, 09 listopad 2022 23:13

Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jedną z form opodatkowania sprzedaży stanowi ryczałt ewidencjonowany. Decydują się na nią często mali przedsiębiorcy – ze względu na łatwą księgowość i niskie stawki podatku. Czy sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, rozliczana w ten sposób, podlega ewidencji w kasie? Czy przedsiębiorca musi drukować paragony fiskalne lub generować je w formie e-paragonu na żądanie nabywcy?

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może korzystać z różnych form opodatkowania, w tym także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunek stanowi spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Jak wynika z zapisów zawartych w tym akcie prawnym, podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany musi posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję przychodów – odrębnie za każdy rok podatkowy. 

 

Sprzedaż opodatkowana ryczałtem – czy podlega ewidencji w kasie fiskalnej?

W ustawie o VAT określona została generalna zasada, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Czy wobec tego przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną ryczałtem musi posiadać urządzenie fiskalne? Co do zasady – tak. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest bowiem status nabywcy świadczeń – towarów lub świadczonych usług.

Jednocześnie przedsiębiorca, który zdecydował się na opodatkowanie ryczałtem, może jak inni podatnicy skorzystać z prawa do zwolnienia z kas – jeżeli takie zwolnienie mu przysługuje. Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kasy rejestrującej umożliwiają sprzedaż bez kasy, jeżeli zostaną spełnione warunki: określonej wartości sprzedaży lub formy zapłaty.

Podatnik świadczący usługi na rzecz osób prywatnych może skorzystać ze zwolnienia z kasy ze względu na wartość sprzedaży lub też formę dokonywanej płatności. Fakt, iż opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

 

Zwolnienie z kas w przypadku opodatkowania sprzedaży ryczałtem

Zwolnienie z kas ze względu na wartość sprzedaży dla podatników rozpoczynających ją po dniu 31 grudnia 2021 r. przysługuje wtedy, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Przekroczenie tego limitu powoduje, że zwolnienie traci moc.

Z kolei zwolnienie ze względu na formę dokonywanej zapłaty określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień ma zastosowanie, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Musi też jasno wynikać z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana sprzedaż. Ten rodzaj zwolnienia może być stosowany bez względu na wartość sprzedaży.

Jednocześnie należy pamiętać, że niektóre usługi i sprzedaż towarów, są całkowicie wyłączone z prawa do zwolnienia z kas m.in. usługi świadczone przez fryzjerów, kosmetyczki, mechaników, lekarzy czy lekarzy stomatologów. W przypadku wybranych czynności, określonych przepisami, bez względu na limit obrotów, formę zapłaty (czy opisywaną formę opodatkowania ryczałtem) każdy wykonujący je przedsiębiorca musi wyposażyć się w kasę fiskalną lub kasę fiskalną online. 

 

Zobacz także: Raport z kasy online w świetle aktualnych przepisów

Czytany 1476 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 listopad 2022 23:19

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu Kasy fiskalne dla myjni w 2023 – zmiana terminu

  Właściciele myjni samochodowych szykowali się na zakup i wdrożenie kas fiskalnych od 1 października 2022 r. Jednak rząd zdecydował się na odroczenie planowanych przepisów. Sprawdź, kiedy kasy fiskalne w myjniach staną się obowiązkowe!

 • Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa? Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

  Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

 • Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia Obowiązek instalacji kas fiskalnych w myjniach odroczony? Jest projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu obowiązkowej instalacji kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Przedsiębiorcy prowadzący tego typu punkty usługowe zyskają 3 dodatkowe miesiące na zakup i instalację kasy fiskalnej. Sprawdź, od kiedy myjnie samochodowe muszą mieć kasy fiskalne w 2022 r.

 • Kto musi mieć kasę online w 2022 r.? Kto musi mieć kasę online w 2022 r.?

  Kasy fiskalne online stopniowo wypierają z rynku starsze modele urządzeń – kasy z elektroniczną kopią paragonu. Modele z kopią papierową spotkamy już bardzo rzadko, a w sklepach nie ma ich już od prawie 3 lat. Niektórzy podatnicy wciąż mają wybór – mogą używać kas online lub urządzeń z kopią elektroniczną. Sprawdź, kto musi mieć kasę online w 2022 r.!