czwartek, 01 listopad 2012 17:04

Kto w 2012 roku straci prawo do zwolnienia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W 2012 roku część podatników korzysta z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wskazuje, że podatnik może być zwolniony z tego obowiązku podmiotowo lub przedmiotowo, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Jeśli przekroczy ustawowe limity lub proporcje, będzie musiał zarejestrować kasę fiskalną.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień umożliwia niektórym podatnikom skorzystanie z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak do końca roku 2012 wielu z nich straci to prawo i będzie musiało zakupić i zarejestrować kasy fiskalne. Rozporządzenie zwalnia podatników z tego obowiązku tylko, jeśli spełnią określone warunki. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco kontrolować wysokość swoich obrotów, a w przypadku podatników zwolnionych przedmiotowo także proporcji sprzedaży.

Przekroczenie limitu obrotów

Szczególnie pod koniec roku podatkowego podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinni zwracać uwagę na osiągane obroty. Prawo do tego zwolnienia obowiązuje  podatników, których roczna kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w 2011 roku nie przekroczyła 40 000zł. Do 31 grudnia 2012 taki podatnik nie musi rejestrować kasy fiskalnej, jednak pod pewnymi warunkami. Jeśli w bieżącym roku podatkowym limit ten zostanie przekroczony, podatnik jest zobowiązany nabyć odpowiednie urządzenie. Od momentu przekroczenia limitu mamy dwa miesiące na zakupienie kasy i rozpoczęcie ewidencjonowania. Termin dwóch miesięcy obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 40 000zł: 9 września 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 grudnia 2012 r.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 40 000zł: 29 lipca 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 października 2012 r.

Z kolei podatników, którzy rozpoczęli działalność w roku 2012, obowiązuje limit obrotów w wysokości 20 000zł. Podatnik traci zwolnienie z dniem przekroczenia tej kwoty.

Przykład:
Data przekroczenia limitu 20 000zł: 7 listopada 2012 r.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 8 listopada 2012 r.

Przekroczenie proporcji sprzedaży zwolnionej

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień nawet podatnicy, którzy przekroczyli wyżej wspomniany limit obrotów, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli w przeważającej części świadczą usługi zwolnione przedmiotowo. Grupę tych usług określa poz. 1-32 załącznika do wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów. W tym przypadku sprzedaż zwolniona przedmiotowo musi stanowić minimum 80% całej sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli w okresie pierwszego półrocza sprzedaż w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie mniejsza niż 80%, podatnik traci prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy od zakończenia półrocza. Kasa fiskalna będzie wtedy koniecznością. Oczywiście kasa będzie wykorzystywana tylko do ewidencjonowania sprzedaży nie podlegającej zwolnieniu. W tym przypadku jednak podatnik zobowiązany jest do przeliczenia tych proporcji z końcem pierwszego półrocza.

Przykład:
Po upływie pierwszego półrocza sprzedaż zwolniona stanowiła 78% całej sprzedaży.
Data rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie: 1 września 2012 r.

Podobna zasada dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugim półroczu. Ich obowiązkiem jest przeliczenie proporcji po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli zwolniona sprzedaż wyniosła mniej niż 80%, podatnicy ci będą musieli zakupić kasy fiskalne i rozpocząć ewidencjonowanie z dniem 1 marca 2013 r.

Czytany 8377 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 maj 2014 08:30

Artykuły powiązane

 • Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca

  Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Ustawodawca przewidział jednak okres przygotowawczy na wdrożenie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Comiesięczny obowiązek tworzenia i przesyłania rejestrów VAT bez wezwania organu podatkowego na mikroprzedsiębiorców zostanie nałożony od 1 stycznia 2018 r., natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017 r. Z kolei obowiązek przekazywania danych do e-kontroli w formie JPK zarówno na mikroprzedsiębiorców, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców zostanie nałożony od 1 lipca 2018 r.

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT

  Prowadzenie uproszczonej księgowości, zachowanie statusu małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym czy opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego - wszystkie te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły odpowiedniego limitu. Sprawdź, jakie limity w rachunkowości, VAT, PIT i CIT obowiązują na rok 2016.

 • Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015? Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015?

  Znamy już wysokość limitu przychodów, którego przekroczenie w 2014 roku zobliguje podatników do przejścia na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2015 r. Limit ten jest prawie o 49.000 zł niższy niż w roku ubiegłym. Kto w 2015 r. będzie musiał prowadzić pełną księgowość? I jakie w związku z tym ma obowiązki? Sprawdź.

 • Limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r. - Jak go ustalić? Limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r. - Jak go ustalić?

  Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych? Korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014 r. ze względu na niskie obroty? Sprawdź, czy przysługuje ci limit 20.000 zł, czy może dużo niższy. Ogromna liczba podatników nie zdaje sobie sprawy, że w ich przypadku limit wynosi dużo mniej niż 20.000 zł.