czwartek, 02 styczeń 2014 14:56

Zmiany w ustawach o PIT i CIT 2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w istotny sposób wpłynęły na sposób rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawych. Zmiany objęły między innymi spółki komandytowo-akcyjne, sposób opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych oraz kwestię ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych.

Dnia 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Spółki komandytowo-akcyjne

Spółki komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane są opłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz składać zeznania roczne. Wspólnicy spółki nie są jednak opodatkowani na bieżąco z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, akcjonariusz i komplementariusz są opodatkowani od przychodu faktycznie uzyskanego przez nich z tytułu udziału w zysku takiej spółki.

Spółki, które powstały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej, a ich rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, miały obowiązek do 31 grudnia 2013 r. zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdania finansowe. Podobnie w przypadku spółek, które po 14 dniu od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej dokonały zmiany roku obrotowego. Nowy rok obrotowy dla tych spółek zaczął się 1 stycznia 2014 r. i będzie trwać do końca przyjętego roku obrotowego.

Transakcje sekurytyzacyjne

Nowelizacja ustawy o CIT zmienia sposób ustalania momentu powstania przychodów ze zbycia wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekuryzacyjny. Przychód ten od 1 stycznia 2014 r. powstaje w dniu wymagalności rat kapitałowych wierzytelności. Jeśli przed tym dniem zostanie dokonana zapłata - w dniu zapłaty.

Na mocy nowelizacji ustawy banki otrzymały prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskanych ze zbycia wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, które zostały zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny. Prawo to będzie przysługiwało w przypadku nierozpoznania przez bank przychodu i niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kapitału kredytu lub pożyczki.

Od 1 stycznia 2013 roku przychodem jest również kwota uzyskana z tytułu zbycia praw do strumienia pieniędzy - w części, która odpowiada udziałowi, jaki stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie będącej sumą rat kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów  lub pożyczek, które zostały objęte umową o subpartycypację.

Zbycie praw majątkowych

Zmiany w ustawie o PIT dotyczą między innymi ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych. Kosztami takimi od 1 stycznia 2014 r. są wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie (objęcie) z tytułu:

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych
 • wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych
 • zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni nabytych w drodze spadku

Od 1 stycznia 2014 r. wolny od podatku dochodowego jest dochód ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w drodze darowizny. Dochody takie są wolne od podatku dochodowego w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Przeczytaj w poradniku jaką formę opodatkowania wybrać: Formy opodatkowania PIT w 2014 r.

 

Czytany 4615 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 styczeń 2014 17:15

Artykuły powiązane

 • Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017 Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

  Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

 • Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać? Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać?

  Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

 • Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

  Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie każdego roku ustawodawca wprowadza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg w PIT. Podobnie stało się również w 2015 r. - najważniejsze modyfikacje, korzystne dla niektórych podatników, zostały wprowadzone m.in. w uldze na dzieci.

  Prześledźmy zatem, z jakich ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r., jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić.

 • Zeznanie PIT-36 za 2014 rok Zeznanie PIT-36 za 2014 rok

  Zaraz obok PIT-37, druk PIT-36 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Wypełniają go m.in. przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto PIT-36 składają także osoby, których dochody i dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Dokonanie wyboru odpowiedniego formularza nieraz wymaga od podatników dokładnej znajomości obowiązujących zasad, a często też wsparcia specjalisty.

   

  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-36 wynika z  45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).