wtorek, 14 styczeń 2014 23:07

Najem prywatny 2014 - podatek według skali - oświadczenie

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podatnicy osiągający dochody z najmu prywatnego, którzy w 2014 r. rozpoczynają albo chcą kontynuować rozliczanie podatku obliczanego przy zastosowaniu skali podatkowej, nie muszą składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o swoim wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 20 stycznia 2014 r. jest jednak konieczne w przypadku małżonków, którzy chcą, aby całość podatku opłacało tylko jedno z nich.

Dochody osiągane z tytułu najmu prywatnego mogą być opodatkowane według skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy, którzy w 2014 roku rozpoczynają uzyskiwanie przychodów z najmu i chcą opłacać podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej nie muszą składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o swoim wyborze. Również ci, którzy opodatkowywali dochody z najmu podatkiem wg skali w latach poprzednich i nie zamierzają zmienić formy opodatkowania nie mają obowiązku składania oświadczenia. 

Jeżeli jednak podatnik chce zmienić sposób płacenia podatku, wtedy ma obowiązek zawiadomienia w formie pisemnej odpowiedniego, dla swojego miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego. Pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze ryczałtu składa się w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik chce zaprzestać opodatkowania przychodów podatkiem ryczałtowym i płacić podatek wg skali musi na piśmie zawiadomić o rezygnacji z ryczałtu właściwy urząd skarbowy do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Złożone oświadczenia dotyczą również lat następnych.

 

WAŻNE:

Kontynuując najem mamy możliwość zmiany formy opodatkowania jedynie z początkiem każdego roku podatkowego. Nie jest to możliwe w trakcie roku!

 

Dlatego tez ważne jest aby właściwą decyzję o opodatkowaniu przychodów z najmu w 2014 r. podjąć przed 20.01.2014r. i w tym terminie złożyć odpowiednie zawiadomienie.

 

Pamiętaj!

Złożenie oświadczenia do 20.01.2014 r. jest konieczne w przypadku zmiany formy opodatkowania w 2014 r. na ryczałt ewidencjonowany. Jeśli chcemy zrezygnować z ryczałtu i płacić podatek wg skali składamy w tym samym terminie pisemne zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem ryczałtowym.

 

Należy pamiętać, iż wybór formy opodatkowania dotyczy dochodów osiąganych ze wszystkich zawartych przez podatnika umów najmu.

Złożenie stosownego oświadczenia jest jednak konieczne w przypadku małżonków, którzy chcą, aby podatek od dochodów osiąganych z najmu opłacało tylko jedno z nich. Oświadczenie takie wiąże tylko na dany rok podatkowy, dlatego na początku każdego roku trzeba złożyć je ponownie do 20 stycznia.

 

Ważne!

Małżonkowie, którzy chcą, aby podatek od dochodów z najmu w 2014 r. opłacało tylko jedno z nich, muszą złożyć oświadczenie do 20 stycznia.

 

Zobacz: Przychód z najmu - oświadczenie małżonków do 20 stycznia 2014

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 updof podatnik osiągający przychody z najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego ma obowiązek obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek od osiąganych dochodów. Zaliczki na podatek od dochodów z najmu opłaca się za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Nie ma możliwości opłacania tych zaliczek za okresy kwartalne.  

Podatnik osiągający dochody z najmu prywatnego składa zeznanie PIT-36 do 30 kwietnia każdego roku. W trakcie roku podatkowego nie ciążą na nim dodatkowe obowiązki deklaracyjne. Dochody uzyskane z najmu rozlicza się wraz z dochodami z innych źródeł przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej. 

 

Uwaga!

Zeznanie PIT-36 za rok 2013 należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r.

 

Niezależnie od tego, czy podatnik opłaca podatek dochodowy obliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, czy w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie musi płacić tego podatku od dochodów osiąganych z najmu osobom będącym na wypoczynku nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Tego typu dochody są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 updof.

Przeczytaj w naszym poradniku: opodatkowanie przychodów z najmu w 2014 r.

Czytany 5908 razy Ostatnio zmieniany sobota, 18 styczeń 2014 17:16

Artykuły powiązane

 • Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać? Załączniki do zeznań PIT za 2014 r. - czy wiesz, jakie wybrać?

  Składasz zeznanie roczne PIT za 2014 rok, korzystasz z ulg podatkowych, rozliczasz dochody z zagranicy, a może masz obowiązek do własnych dochodów doliczyć dochody małoletniego dziecka? Sprawdź, jakie załączniki masz obowiązek dołączyć do zeznania rocznego i pobierz aktualne wersje druków.

 • Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r. Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

  Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie każdego roku ustawodawca wprowadza pewne zmiany w przepisach dotyczących ulg w PIT. Podobnie stało się również w 2015 r. - najważniejsze modyfikacje, korzystne dla niektórych podatników, zostały wprowadzone m.in. w uldze na dzieci.

  Prześledźmy zatem, z jakich ulg i odliczeń można korzystać w rozliczeniu PIT za 2014 r., jakie warunki trzeba spełnić i jakich formalności dopełnić.

 • Zeznanie PIT-36 za 2014 rok Zeznanie PIT-36 za 2014 rok

  Zaraz obok PIT-37, druk PIT-36 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Wypełniają go m.in. przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto PIT-36 składają także osoby, których dochody i dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Dokonanie wyboru odpowiedniego formularza nieraz wymaga od podatników dokładnej znajomości obowiązujących zasad, a często też wsparcia specjalisty.

   

  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-36 wynika z  45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 • Zeznanie PIT-36L za 2014 rok Zeznanie PIT-36L za 2014 rok

  Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w poprzednim roku osiągali przychody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), czyli podatkiem liniowym, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L.

   

  Obowiązek złożenia zeznania PIT-36L wynika zart. 45 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy.

 • Zeznanie PIT-39 za 2014 r. Zeznanie PIT-39 za 2014 r.

  Na początku każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć dochody osiągnięte w roku poprzednim. Zeznanie roczne PIT-39 dotyczy stosunkowo wąskiej grupy podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).