środa, 15 styczeń 2014 15:46

Odsetki od zaliczki na PIT i CIT 2013 liczymy do dnia złożenia zeznania

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Termin na opłacenie zaliczki za grudzień 2013 lub IV kwartał 2013 na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych upływa w dniu 20.01.2014 r. Aby uniknąć płacenia tej zaliczki podatnicy mają możliwość złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z niego wynikającego przed powyższym terminem. Tylko wtedy, gdy spełnią oba warunki, są zwolnieni z obowiązku zapłaty zaliczki za grudzień.

Obowiązkiem każdego podatnika, którego działalność gospodarcza generuje dochód, jest wpłacanie w ciągu roku bez wezwania zaliczek na podatek dochodowy. Stanowią o tym art. 44 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 25 ust. 2 ustawy o CIT.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, każdy przedsiębiorca oblicza podatek w sposób określony w ustawach podatkowych. Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych płacą podatek w wysokości 19% dochodu, a ci, którzy wybrali zasady ogólne obliczają wysokość podatku wg skali podatkowej.

Natomiast wysokość miesięcznych zaliczek ustalana jest jako różnica podatku wyliczonego od dochodu narastająco od początku roku a sumą obliczonych zaliczek za miesiące poprzednie.

Termin zapłaty zaliczek na podatek za miesiące styczeń – listopad przypada na 20 dzień każdego miesiąca. Zaliczkę wpłacamy za miesiąc poprzedni. Od roku 2012 zaliczka za grudzień wpłacana jest do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nie wpłacają jej podatnicy, którzy przed terminem tym złożą zeznanie roczne i uregulują należny podatek.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sporządzenie zeznania rocznego w terminie do 20 stycznia nie zawsze  jest możliwe. Ujęcie prawidłowo wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących zakończonego roku w ciągu 20 dni wydaje się mało prawdopodobne. Dlatego też większość podatników będzie wpłacało zaliczkę za grudzień 2013 do 20 stycznia 2014 roku.

Muszą jednak pamiętać o tym, że choćby najmniejsze opóźnienie w zapłacie wywoła obowiązek naliczenia odsetek i to nie tylko do dnia zapłaty. Niekorzystne dla podatników jest to, że nawet jednodniowe opóźnienie spowoduje konieczność zapłaty odsetek do dnia złożenia zeznania rocznego, albo nawet do terminu na jego złożenie.

 

Uwaga!

Każde opóźnienie w zapłacie zaliczki za grudzień 2013 lub brak zapłaty zaliczek z poprzednich miesięcy 2013 roku do 20.01.2014 r. powoduje obowiązek zapłaty odsetek liczonych od dnia następnego po terminie płatności do dnia złożenia zeznania rocznego, a nawet do terminu na jego złożenie.

 

Każdy podatnik zobowiązany jest do rozliczenia uzyskanego dochodu za rok podatkowy i złożenia  zeznanie za 2013 r. najpóźniej do:

31 marca 2014 – podatnicy podatku dochodowego od osób prawych; CIT-8

30 kwietnia 2014 – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych; PIT-36, PIT36L

Ten sam termin dotyczy wpłaty podatku wynikającego z zeznania.

 

W związku z powyższym opłata zaliczki np. 21 stycznia 2014 r. powoduje obowiązek zapłaty odsetek liczonych od tego dnia nawet do 30 kwietnia 2014 r.

 

Obowiązek zapłaty odsetek wynika z art. 53 § 1 i 2 Ordynacji  podatkowej.

Zasadniczo odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po terminie płatności podatku lub zaliczki na podatek (art. 53 § 4 O. p.).

Dodatkowy przepis określający szczegółowo zasady naliczania odsetek to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005 nr 165, poz. 1373 ze zm.) 

§ 4 tego rozporządzenia brzmi: 

... .1. Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:
1) zapłaty podatku;
2) wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
3) potrącenia;
4) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
5) wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
6) zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
7) złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.

 

Ważne!

Wg punktu 7 powyższego przepisu odsetki od zaliczek dot. 2013 r. niezapłaconych do 20 stycznia 2014 r. należy naliczyć do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok. Jeśli zeznanie nie zostanie złożone  w terminie odsetki nalicza się do dnia wyznaczającego ostateczny termin na jego złożenie.

 

Pamiętaj!

Brak zapłaty w ustawowym terminie podatku wynikającego z zeznania rocznego powoduje konieczność zapłaty odsetek, które liczymy od dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty.

 
To warto przeczytać: PIT w 2014 r. 
 
 
 
Czytany 13434 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 styczeń 2014 18:43

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017 Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

  Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.