czwartek, 13 luty 2014 08:25

Informacja PIT-11 za 2013 rok: obowiązek przekazania do 28.02.2014

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Pracodawcy oraz inni płatnicy zobowiązani są do sporządzenia i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2013 r. Do kiedy muszą to zrobić? Czas na dopełnienie tej formalności mają tylko do 28 lutego 2014.

Należy również pamiętać, że z końcem lutego upływa również termin złożenia informacji PIT-8C, PIT-11A i IFT-1R, rocznych obliczeń podatku PIT-40 i PIT-40A, jak również przekazania właściwym oddziałom ZUS oraz emerytom i rencistom informacji o wysokości przychodów uzyskanych przez nich z pracy zarobkowej a także przekazania ubezpieczonemu informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej za 2013 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS.

Zobowiązanymi do sporządzenia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT-11 są między innymi zakłady pracy - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W informacji tej podmioty zatrudniające pracowników ujmują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego oraz - w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Zobowiązanymi do złożenia informacji PIT-11 są również inne podmioty, takie jak m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy zatrudnienia, zakłady karne itp.

 

Zobacz pełny katalog podmiotów zobowiązanych do wystawienia informacji PIT-11

 

Płatnik przekazuje informację PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, informację przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Termin przekazania PIT-11 upływa 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, za który składana jest informacja.

 

Ważne!

Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za rok 2013 należy przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego w terminie do 28 lutego 2014 r.

 

PIT-11 można przekazać zarówno w wersji papierowej, jaki i elektronicznie. PIT-11 w wersji przekazywanej elektronicznie wymaga jednak zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

 

Termin 28 lutego 2014 r. dotyczy przekazania podatnikowi i do urzędu również innych ważnych dokumentów na odpowiednich drukach:
PIT-8C
- informacja o o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2013 r.
PIT-R  - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2013 r.
PIT-40A - roczne obliczenie podatku za 2013 r. przez organ rentowy
PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego w 2013 r. (w przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku za 2013 r.)
PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2013 r.
IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osobę objętą ograniczonym obowiązkiem podatkowym w 2013 r.

 

W terminie do 28 lutego 2014 r. należy również:

 • Przekazać emerytom i rencistom oraz właściwym dla nich oddziałom ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w 2013 r.
 • Przekazać każdemu ubezpieczonemu informację  roczną dla osoby ubezpieczonej za 2013 rokzawierającą dane ujęte w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS - w podziale na poszczególne miesiące 2013 roku

 

Aktualny wzór formularzy PIT znajdziesz TUTAJ

Czytany 5746 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 11:49

Artykuły powiązane

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • RMUA informacja roczna dla osoby ubezpieczonej w 2017 r. RMUA informacja roczna dla osoby ubezpieczonej w 2017 r.

  Płatnik składek ma obowiązek sporządzić i przekazać imienną informację roczną dla każdej osoby zgłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego czy wypadkowego. Sprawdź, w jakim terminie złożyć informację RMUA za 2016 r., czy można to zrobić drogą elektroniczną i jaka jest procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przez ubezpieczonego błędów w otrzymanej informacji.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

 • PIT-11 za 2015 r. kiedy złożyć? Do 1 lutego 2016 czy do 29 lutego 2016? PIT-11 za 2015 r. kiedy złożyć? Do 1 lutego 2016 czy do 29 lutego 2016?

  Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2015 r., informację PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niektórzy płatnicy mogą jednak złożyć ten dokument w formie papierowej, ale uwaga - tylko do końca stycznia danego roku za rok poprzedni! Sprawdź, do kiedy powinieneś złożyć PIT-11 za 2015 r. i co zrobić, jeśli spóźniłeś się z dopełnieniem tego obowiązku.