poniedziałek, 12 styczeń 2015 00:00

Gdzie i do kiedy zmienić formę opodatkowania w 2015 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, możesz zmienić formę opodatkowania na bardziej korzystną - prawo takie przysługuje podatnikom na początku każdego roku. Na złożenie wniosku, oświadczenia lub zawiadomienia do urzędu skarbowego pozostało już niewiele czasu - jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania dochodów w 2015 roku, musisz dopełnić tej formalności do wtorku 20 stycznia 2015 roku.

 

Na początku każdego roku podatnik ma prawo zmienić wybraną wcześniej formę opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej. Raz dokonany wybór obowiązuje na cały rok podatkowy oraz na lata następne. Podstawową formą opodatkowania jest skala podatkowa - przysługuje ona podatnikom z mocy prawa i jako jedyna nie jest obwarowana dodatkowymi wymaganiami. Oprócz niej podatnicy mają do wyboru także opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową oraz podatkiem liniowym. Należy jednak pamiętać, że nie każdy może z tych form korzystać - konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków określonych w przepisach.

 

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wybrać formę opodatkowania na dwa sposoby: Już na etapie składania wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) - w takim wypadku dołącza się do niego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania lub wniosek o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową na formularzu PIT-16 - bądź składając odpowiedni wniosek lub oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnik, który dokonuje wyboru opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, a zdecyduje się złożyć wniosek lub oświadczenie bezpośrednio do urzędu skarbowego, musi dopełnić tej formalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku wyboru karty podatkowej, wniosek należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Składanie oświadczenia nie jest wymagane, jeśli podatnik wybierze opodatkowanie w formie skali podatkowej.

 

Prawo do wyboru formy opodatkowania na etapie składania wniosku do CEIDG mają zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak i wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych, którzy przy rozpoczęciu prowadzenia działalności wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Zmiana formy opodatkowania w 2015 roku

Jeśli przedsiębiorca chce w dalszym ciągu korzystać z formy opodatkowania, którą wybrał w poprzednich latach , nie ma potrzeby składania oświadczenia lub wniosku ponownie. Jeśli jednak chce zmienić tę formę, ma do tego prawo od początku każdego roku. Wymaga to złożenia do urzędu skarbowego jednego z następujących dokumentów:

 • Oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • Oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym
 • Zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej)

 

Powyższe oświadczenia, wnioski i zawiadomienia należy złożyć do 20 stycznia danego roku. W przypadku niedopełnienia tej formalności w terminie, podatnik przez cały kolejny rok będzie korzystał z tej formy opodatkowania, która obowiązywała go w roku poprzednim.

 

Pamiętaj!

Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej w 2015 roku, czas na złożenie odpowiedniego oświadczenia lub wniosku masz tylko do wtorku 20 stycznia 2015 r.

 

Jedynie w przypadku karty podatkowej możliwe jest zrzeczenie się tej formy opodatkowania także w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku należy dopełnić formalności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość karty podatkowej.


Podatnicy uzyskujący przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. mogą wybrać opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W takim wypadku konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia danego roku. Dotyczy to podatników, dla których najem stanowi źródło przychodów odrębne od działalności gospodarczej.

Jeśli przychody z najmu osiągane są przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, a są rozliczane podatkowo przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie do 20.01.2015 r. oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu (dochodu) z najmu przez jednego z małżonków.

Nie ma ujednoliconego druku takiego oświadczenia, ale większość urzędów skarbowych publikuje oświadczenia na swoich stronach internetowych.

 

Dowiedz się więcej: PIT z najmu – (ostatnie) oświadczenie małżonków do 20 stycznia 2015 r.

 

Pamiętaj!

Jeśli uzyskujesz przychody z najmu stanowiącego źródło przychodów odrębne od działalności gospodarczej, możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym w 2015 r. Odpowiednie oświadczenie musisz złożyć do 20 stycznia 2015 r.

 

Zmiana sposoby opłacania zaliczek w 2015 r.

Na początku każdego roku podatnicy mają też możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki można opłacać za okresy miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej. Jedynie podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej nie mają możliwości opłacania zaliczek za okresy kwartalne.

Podatnicy opłacający podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, którzy chcą zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2015 roku, muszą złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania - mają na to czas do 20 stycznia 2015 roku. Pozostali podatnicy czas na dopełnienie tej formalności mają do piątku 20 lutego 2015 roku.

 

Należy przy tym pamiętać, iż opłacanie zaliczek za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w przepisach.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-16

Czytany 6791 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 styczeń 2015 17:42

Artykuły powiązane

 • Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować? Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować?

  Zmiana wprowadzona przez resort finansów ma ułatwić podatnikom regulowanie zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT. Sprawdź, jak wygenerować mikrorachunek podatkowy i jak uniknąć pułapek zastawionych przez oszustów. Dowiedz się też, jakie korzyści przyniesie wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku dla każdego podatnika.

 • Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019 Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

  Zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych w podatku dochodowym, nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody, nowe wzory deklaracji – wszystkie te i wiele innych zmian weszły w życie z początkiem 2019 r. Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Rewizor nexo i Rewizor GT, a także inne programy InsERT są na nie gotowe już od dawna. Sprawdź, co się zmieniło w oprogramowaniu twojej firmy!

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.

 • Jak uzyskać elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Jak uzyskać elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Przedsiębiorca chcący uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające wysokość zobowiązania podatkowego nie musi już odwiedzać urzędu skarbowego i oczekiwać na wydanie dokumentu. Uruchomiona została nowa usługa, dzięki której wniosek można składać przez Internet, a zaświadczenie otrzymać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 • Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r. Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przepisy ustawy o VAT wskazują wyraźnie, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.