niedziela, 11 styczeń 2015 00:00

Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

Do końca 2014 r. nie było przepisu, który określałby sposób wyliczenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń w przypadku wykorzystania samochodu stanowiącego własność pracodawcy na cele prywatne pracownika. Podatnicy, jeśli decydowali się na wykazywanie prywatnego używania, wyliczali przychody w różny sposób; np. na podstawie prowadzonej kilometrówki, opłat leasingowych czy też cen z wypożyczalni samochodów.

 

Ujednolicenie sposobu ustalania przychodu pracownika w przypadku korzystania przez niego z samochodu służbowego na cele prywatne zostało wprowadzone do ustawy o PIT ustawą z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która została opublikowana 27 listopada 2014 r. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662. Zwana jest czwartą ustawą deregulacyjną.

 

Na podstawie tej ustawy dodany został ustęp 2a w artykule 12 ustawy o PIT, który brzmi:

2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

 

Wynika z tego, że jeśli pracownik będzie korzystał na cele prywatne z samochodu pracodawcy przez cały miesiąc, to na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o PIT ustalony zostanie przychód do opodatkowania w wysokości:

- 250 zł (jeśli korzysta z samochodu o pojemności do 1.600 cm3) lub

- 400 zł (w przypadku używania pojazdu o pojemności powyżej 1.600 cm3).

 

 Przykład:

Pracownik korzystał z samochodu służbowego o pojemności silnika mniejszej niż 1.600 cm3  na cele prywatne przez cały miesiąc. Pracodawca ustali przychód do opodatkowania w kwocie 250 zł.

 

Korzystanie z samochodu przez pracownika przez część miesiąca spowoduje obniżenie przychodu. W takim przypadku za każdy dzień wykorzystywania pojazdu pracownikowi naliczony zostanie przychód w wysokości 1/30 podanych wartości. 

 

 Przykład:

Jeżeli pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 12 dni kwietnia (samochód zostanie na parkingu firmy) to ustalony przychód będzie wynosił 18 x 1/30z kwoty 250 zł czyli 150 zł.

 

Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania służbowego auta do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy wartością przychodu ustaloną według wcześniej podanych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

 

 Przykład: 

Jeśli użytkowanie prywatne samochodu jest częściowo odpłatne, np. pracownik pokrywa koszt w wysokości 150 zł to ustalony przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń zostanie pomniejszony o tę kwotę. Np. przy pełnym miesiącu dla pojazdu o pojemności silnika pow. 1.600 cm3 ryczałtowy przychód wyniesie 250 zł (400 zł - 150 zł).

 

Należy zwrócić uwagę, że wyżej opisany sposób ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jakim jest korzystanie z pojazdu firmowego, dotyczy wyłącznie pracowników!

Nadal nie został określony sposób obliczenia przychodu w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez zleceniobiorców, właścicieli czy innych osób, którym udostępniane są firmowe auta.

Wątpliwości pozostają też w kwestii czy kwoty omawianego ryczałtu dotyczą jedynie korzystania z samochodu, czy mieści się w nich również paliwo, które zakupił pracodawca.

 

Czytany 8944 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 styczeń 2015 09:16

Artykuły powiązane

 • Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa? Elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców – od kiedy obowiązkowa?

  Powszechna (i obowiązkowa!) cyfryzacja życia przedsiębiorców nie omija tych, którzy korzystają z różnych podatkowych preferencji. Kolejną grupą, którą nowe przepisy zobligują do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, są podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, od kiedy elektroniczna ewidencja dla ryczałtowców będzie obowiązkowa!

 • Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019 Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

  Zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych w podatku dochodowym, nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody, nowe wzory deklaracji – wszystkie te i wiele innych zmian weszły w życie z początkiem 2019 r. Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Rewizor nexo i Rewizor GT, a także inne programy InsERT są na nie gotowe już od dawna. Sprawdź, co się zmieniło w oprogramowaniu twojej firmy!

 • Koszty leasingu samochodu osobowego – zmiany od 2019 r. Koszty leasingu samochodu osobowego – zmiany od 2019 r.

  Wkrótce skończy się możliwość zaliczania wydatków związanych z używaniem samochodu leasingowanego do kosztów podatkowych w pełnej kwocie. Większość przedsiębiorców będzie mogła ująć je w kosztach tylko w 75%. Zmienią się też zasady wliczania w koszty opłat związanych z leasingowaniem samochodów. Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował polskim leasingobiorcom od 1 stycznia 2019 r.

 • Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r. Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r.

  Wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego będzie obowiązywał już od początku 2019 r. Wprowadzone jednak zostaną inne, mniej korzystne zmiany. Od nowego roku większość podatników nie będzie już mogła w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego – możliwe będzie zaliczenie 75% wydatków. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w ustawach PIT i CIT w 2019 r.

 • Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2019 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Wiemy już, kto w 2019 r. skorzysta z preferencji, jakie daje status małego podatnika VAT i w podatku dochodowym, kto będzie mógł opłacać ryczałt ewidencjonowany, a kto prowadzić uproszczoną księgowość. Znamy tez limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2019 r. po przeliczeniu euro na polską walutę.