piątek, 10 marzec 2017 20:50

Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

Z dniem 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 333). Wprowadziło ono zmiany w rozporządzeniu z dnia 29.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337).

 

W załącznikach do rozporządzenia znalazły się nowe druki pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych oraz zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Określono wzory pełnomocnictw do składania deklaracji zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

 

Nowe wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r. Podatnicy składający do urzędu skarbowego pełnomocnictwo lub zawiadomienie o zmianie muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji druku.

 

Ważne!

Od 1 marca 2017 r. obowiązują następujące wersje druków pełnomocnictw i zawiadomień:

UPL-1(6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1(5) - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UPL-1P(1) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P(1) - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Warto przy tym przypomnieć, iż pełnomocnik do podpisywania deklaracji podatkowych musi być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zgłoszoną w urzędzie skarbowym. Jeśli będzie on składać w imieniu podatnika deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi dodatkowo posiadać przypisany sobie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Pełnomocnictwo UPL-1 lub UPL-1P składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Zazwyczaj jest to urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zgłoszenia lub jego siedziby.

 

Zgłaszający może udzielić pełnomocnictwa na czas określony lub bezterminowo. W każdej chwili może je odwołać lub dokonać w nim zmian – w tym celu składa w urzędzie skarbowym zawiadomienie OPL-1 lub OPL-1P.

 

Kliknij po aktualne druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1 oraz OPL-1P

Czytany 18461 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 marzec 2017 20:55

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

  Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1?

  Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

 • Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1

  Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 • Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015 Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015

  Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.