środa, 20 kwiecień 2016 07:36

Jak napisać pełnomocnictwo od 2016 r. Nowe druki UPL-1, UPL-1P, PPD-1 i PPS-1 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw - ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń - to dla przedsiębiorców duża zmiana. Wielu z nich zastanawia się, jak sporządzić taki dokument zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Sprawdź, jak w aktualnym stanie prawnym ustanowić pełnomocnika szczególnego, pełnomocnika do doręczeń oraz pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pobierz druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1.

 

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2016 r. okazało się wprowadzenie trzech nowych rodzajów pełnomocnictw do spraw związanych z rozliczaniem podatków: pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

 

Pełnomocnictwo ogólne stanowi upoważnienie do działania we wszelkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych, które obowiązują już od 1 stycznia 2016 r., pełnomocnictwo ogólne będzie można ustanawiać dopiero od 1 lipca 2016 r. Ustawodawca nie wprowadził jeszcze wzoru druku tego pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnictwo szczególne stanowi upoważnienie do działania w konkretnej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przewidują również możliwość ustanowienia tzw. tymczasowego pełnomocnika szczególnego - wyznacza się go dla osoby nieobecnej w sprawach niecierpiących zwłoki, do czasu wyznaczenia dla tej osoby kuratora. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń ustanawia się w razie braku pełnomocnika ogólnego lub szczególnego - jest ono upoważnieniem do odbioru korespondencji podatnika, który przebywa czasowo poza granicami kraju.

 

Podatnicy, którzy chcą ustanowić pełnomocnika szczególnego lub pełnomocnika do doręczeń, nie muszą zastanawiać się nad formą wymaganego dokumentu - Ministerstwo Finansów wprowadziło sformalizowane druki nowych pełnomocnictw.

W załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330) znajdują się następujące wzory druków obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.:

PPS-1(1) - pełnomocnictwo szczególne

PPD-1(1) - pełnomocnictwo do doręczeń

OPS-1(1) - zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

OPD-1(1) - zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszło w życie również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337). Określa ono nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji, w tym zupełnie nowe wzory dla pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych w postaci dokumentu papierowego:

UPL-1P(1) - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1(5)- pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1P(1)- zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1(4) - zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

Wyznaczony przez podatnika pełnomocnik do podpisywania deklaracji podatkowych musi być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, zgłoszoną w urzędzie skarbowym. Dodatkowo w przypadku deklaracji składanych drogą elektroniczną osoba taka musi posiadać przypisany sobie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo może zostać udzielone bezterminowo bądź na czas określony. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników, czyli zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby zgłaszającego. Pełnomocnictw tego nie przekazuje się do wszystkich organów podatkowych, do których podatnik przesyła dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi.

 

Kliknij i pobierz bez opłat aktualne druki UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PPD-1, PPS-1, OPS-1 oraz OPD-1

 

Więcej o zmianach w VAT od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Poradniku

 

Aktualizacja!

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe druki pełnomocnictw PPS-1, PPD-1, UPL-1 i UPL-1P oraz zawiadomień o zmianie OPS-1, OPD-1, OPL-1 i OPL-1P, a także nowe druki pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia OPO-1.

Więcej: Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

Czytany 25686 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 12:06

Artykuły powiązane

 • Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017 r.: PPO-1, PPD-1 i PPS-1

  Pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw należy składać na nowych drukach. Zostały one wprowadzone od 1 marca 2017 r. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują i pobierz aktualne druki.

 • Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017 Nowe druki pełnomocnictw UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P od 1.03.2017

  Podatnicy chcący złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – składanej w formie elektronicznej lub papierowej – muszą korzystać z aktualnych wzorów druków. Podobnie w przypadku składania zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa. Sprawdź, jakie wersje formularzy obowiązują od 1 marca 2017 r., kto może zostać pełnomocnikiem oraz pobierz aktualne druki.

 • Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1? Pełnomocnictwo ogólne od 1 lipca 2016: jak wypełnić druk PPO-1?

  Zmiany w kwestii ustanawiania pełnomocnictw mają przynieść podatnikom wiele korzyści – ma być prościej i szybciej. Od 1 lipca 2016 r. można ustanawiać pełnomocnika ogólnego, a Ministerstwo Finansów przygotowało już wzory odpowiednich druków. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz PPO-1.

 • Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1 Nowe druki pełnomocnictw od 2016 r.: PPD-1 i PPS-1

   

  Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej wprowadzają aż trzy nowe rodzaje pełnomocnictw do spraw podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. można już ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie określające wzory tychże pełnomocnictw. Dowiedz się więcej o zmianach od 1 stycznia 2016 r. i pobierz nowe druki.

 • Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015 Nowe druki dot. pełnomocnictw do e-deklaracji: UPL-1 i OPL-1 od 01.01.2015

  Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji przekazywanych drogą elektroniczną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołanie takiego pełnomocnika wymaga złożenia w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza UPL-1. Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe druki UPL-1 oraz OPL-1. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wzoru, z którego korzystamy.