poniedziałek, 07 wrzesień 2015 20:18

Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienia z kas fiskalnych dla niektórych czynności związanych ze świadczeniem usług noclegowych. Dowiedz się, czy możesz z nich skorzystać, a jeśli nie - jaką kasę fiskalną wybrać do obiektu noclegowego.

Świadczenie usług noclegowych to dla wielu polskich podatników znakomity sposób na zarobek - zarówno sezonowy, jak i całoroczny. W wielu rejonach kraju kwitnie agroturystyka, a właściciele działek w atrakcyjnych miejscach chętnie wykorzystują je do stworzenia np. pola kempingowego lub ośrodka wypoczynkowego. Niektórzy podatnicy świadczący usługi noclegowe mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą urządzenia fiskalnego dotyczy zasadniczo wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienia z kas to jedynie czasowe ustępstwa, które z biegiem lat i wraz z wprowadzanymi zmianami w przepisach w końcu zostaną zlikwidowane. Niemniej obecnie niektórzy podatnicy wciąż mogą z takich zwolnień korzystać. Aktualne regulacje tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) - obowiązuje ono od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Czy usługi noclegowe są zwolnione z kas fiskalnych

W załączniku do wspomnianego rozporządzenia znajduje się lista czynności, które na mocy § 2 ust. 1 tego aktu prawnego podlegają zwolnieniu z kas. Podatnika świadczącego usługi noclegowe zainteresują pozycje 19-21 oraz 26 załącznika:

19 ex 55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

 

26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

Czynności wymienione w poz. 21 i 26 załącznika podlegają zwolnieniu z kas fiskalnych pod warunkiem dokumentowania ich w całości fakturami.

 

W praktyce podatnik świadczący usługi noclegowe może mieć wątpliwości, czy ma prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na wykonywanie którejś z wymienionych wyżej czynności. Aby prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, czy świadczone przez podatnika usługi noclegowe są zwolnione z kas fiskalnych, należy ustalić ich PKWiU. Jeśli mieści się ono w zakresie PKWiU którejś z czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, zwolnienie z kas fiskalnych ma zastosowanie.

 

Trzeba przyznać, iż większość przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe nie będzie korzystała ze zwolnienia dla czynności, o których mowa w poz. 19-21 i 26 załącznika do rozporządzenia. Krótkoterminowy najem np. w domkach letniskowych należałoby zaklasyfikować raczej do PKWiU 55.20:

"Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania"

Lub ściślej do PKWiU 55.20.12.0:

„Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku”

Świadczenie usług z grupowania PKWiU 55.20 nie jest zwolnione przedmiotowo z kas fiskalnych. Jeśli więc działalność podatnika mieści się w tej klasyfikacji, powinien on stosować kasę w swojej działalności.

 

Więcej o klasyfikacji usług noclegowych dowiesz się z naszego Poradnika

 

Podatnik świadcząc y usługi noclegowe może też skorzystać z innych zwolnień - o ile oczywiście spełni warunki określone w rozporządzeniu. Jedno z takich zwolnień zostało opisane w poz. 38 załącznika:

38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

 

Korzystanie z tego zwolnienia wyklucza np. przyjęcie zapłaty lub zaliczki w formie gotówkowej. Każda transakcja, która nie spełnia wymagań określonych w zacytowanej poz. 38 załącznika do rozporządzenia, powinna być zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Niemniej wielu podatników świadczy usługi noclegowe w sposób umożliwiający korzystanie z tego zwolnienia.

Kolejne zwolnienie zostało opisane w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia. Warunki do zachowania tego zwolnienia często spełniają np. osoby świadczące usługi noclegowe sezonowo, chociażby w gospodarstwach agroturystycznych.

 

Dowiedz się więcej o wyliczaniu limitu proporcjonalnego w 2015 i 2016 r.

               

Należy przy tym pamiętać, iż ze zwolnień z kas nie mogą korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazły się tam m.in. usługi związane z wyżywieniem (§ 4 pkt 2 lit. i), często świadczone jako usługa towarzysząca w ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych itp. Podatnik wykonujący czynność wymienioną w § 4 rozporządzenia nie ma prawa do zwolnień z kas bez względu na wysokość obrotu, sposób zapłaty czy inne czynniki. Jeśli ze względu na np. świadczenie usług związanych z wyżywieniem podatnik ma kasę fiskalną, musi za jej pomocą ewidencjonować także usługi noclegowe (chyba, że mieszczą się one w zakresie poz. 19-21 lub 26 załącznika).

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w latach 2015-2016 dowiesz się z Poradnika

 

Jaka kasa fiskalna dla podatnika świadczącego usługi noclegowe?

Znalezienie odpowiedniej kasy fiskalnej to ważne zadanie dla podatnika świadczącego usługi noclegowe. Najlepiej skorzystać z bezpłatnej porady serwisu fiskalnego, ponieważ doświadczony specjalista potrafi umiejętnie dopasować urządzenie do potrzeb danej działalności. Obiektom noclegowym przyjmującym niewielką liczbę gości warto polecić np. kasę fiskalną Elzab K10 z ekranem dotykowym lub najmniejszą na rynku funkcjonalną kasę Posnet Mobile HS EJ. W nieco większych obiektach, które oferują także usługi towarzyszące (wejście na basen, wypożyczenie kajaków, usługi gastronomiczne itp.) sprawdzi się np. nowoczesna kasa Posnet Bingo XL ze sporą bazą towarową. Natomiast w dużych obiektach noclegowych, takich jak hotele, pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe, warto wdrożyć praktyczny system sprzedaży. W skład takiego systemu wchodzi funkcjonalne oprogramowanie dla firmy, kasa lub drukarka fiskalna (na przykład nowoczesna drukarka Posnet Thermal XL lub Novitus Bono E) oraz urządzenia dodatkowe, takie jak monitor dotykowy czy niezbędny w każdym szanującym się punkcie usługowym terminal płatniczy. Wszystko to razem zapewnia kompleksowe zarządzanie sprzedażą w obiekcie noclegowym.

 

Oprogramowanie dla firm Warszawa - zobacz naszą ofertę

 

Sprawdź też najnowsze promocje na kasy fiskalne!

Czytany 5135 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 20:34

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne online dla hoteli Kasy fiskalne online dla hoteli

   

  Świadczysz usługi krótkotrwałego zakwaterowania?

   

  Już dziś znajdź kasę fiskalną online odpowiednią dla Twojego obiektu!

   

  Kasy fiskalne i drukarki fiskalne online już są na półkach salonów sprzedaży! Jeśli świadczysz usługi krótkotrwałego zakwaterowania, wkrótce wymienisz swoją kasę na nową. Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące m.in. hotele i inne obiekty noclegowe do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online. Jednak nowe urządzenia to nie tylko obowiązek, to też zupełnie nowe możliwości i znacznie wyższy standard!

  hotel

   

   

  Kasy fiskalne online od kiedy – dla hoteli

   

  Nowe przepisy wprowadzają obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe dla określonych branż. Kasy fiskalne online dla hoteli będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r. Jednak obiekty noclegowe mogą je kupować już teraz! Te innowacyjne urządzenia zostały wyposażone w funkcję przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ale to nie wszystko!

  Kasy online’owe w standardzie posiadają m.in. funkcję wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Komunikują się z dowolnym terminalem płatniczym. Bezpiecznie zapisują dane w pamięci chronionej. Wzbogacone o nowe możliwości, bardziej niezawodne, ułatwią pracę każdego hotelu!

   

  Kasy fiskalne online dla hoteli będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r.

   

  Kasa fiskalna dla usług krótkotrwałego zakwaterowania

   

  Poza nielicznymi wyjątkami, podatnicy świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania stosują kasy fiskalne na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż muszą ewidencjonować za pomocą tego urządzenia każdą sprzedaż – chyba, że ich obrót netto nie przekracza 20.000 zł rocznie lub np. przyjmują zapłatę na rachunek bankowy, po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas.

  Wyjątkiem są usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej.

   

  Kasa fiskalna online dla usług krótkotrwałego zakwaterowania

  czy kasa z kopią elektroniczną?

   

  Hotele i inne obiekty noclegowe wciąż mają wybór – mogą stosować kasy fiskalne online lub kasy tradycyjne. Oznacza to, iż rozpoczynając sprzedaż wciąż możesz kupić kasę z elektroniczną kopią paragonu. Na wymianę kasy na online’ową masz jeszcze wiele miesięcy. Nawet jeśli teraz kupisz urządzenie tradycyjne, przy wymianie kasy przed 1 lipca 2020 r. skorzystasz z ulgi do 700 zł na zakup kasy online’owej.

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015 Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015

  Czy pamiętasz o zmianie czasu w Twojej kasie fiskalnej z soboty na niedzielę 25 października 2015 r.? Czy przygotowałeś kasjerów pracujących na nocną zmianę na nieprzewidziane problemy, czy wiedzą jakie czynności będą musieli wykonać? Dowiedz się, jak przestawić zegar w kasie czy drukarce fiskalnej. Do przestawienia czasu wymagane są odpowiednie procedury, a niekiedy kończy się nawet interwencją serwisanta. 

 • Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r. Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r.

  Jak z powodzeniem rozpocząć świadczenie usług noclegowych? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym obiekt turystyczny. Sprawdź, kiedy usługi noclegowe należy ewidencjonować na kasie fiskalnej i co jest potrzebne do skutecznego rozkręcenia biznesu w branży turystycznej.

 • Kasy fiskalne 2015 - Skutki błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej Kasy fiskalne 2015 - Skutki błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej

  Niezależnie od tego, kto pomylił się w czasie programowania kasy, odpowiedzialny za błędne ewidencjonowanie sprzedaży jest zawsze podatnik. To na nim spoczywa obowiązek dbania o prawidłową pracę kasy. Sprawdź, jak dokonać korekty obrotu i kwot podatku w sytuacji, gdy pomyłka została odkryta dopiero po jakimś czasie.