piątek, 13 luty 2015 00:00

Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na CIT w 2015 r. - do kiedy złożyć?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jesteś podatnikiem CIT i zmieniasz sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2015 r.? Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zaliczek kwartalnych lub w formie uproszczonej. Pamiętaj też o złożeniu zawiadomienia do urzędu skarbowego - masz na to czas tylko do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek samodzielnie wyliczać i wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Zasadniczo podatnik CIT może wybrać spośród trzech sposobów opłacania zaliczek: za okresy miesięczne, kwartalne oraz w formie uproszczonej. Należy przy tym podkreślić, że wyłącznie opłacanie zaliczek za okresy miesięczne nie wymaga spełnienia dodatkowych wymogów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dają podatnikom możliwość zmiany sposobu opłacania zaliczek na początku każdego roku podatkowego.

 

Zaliczki za okresy kwartalne mogą wpłacać podatnicy CIT, którzy:

 • Posiadają status małego podatnika
 • Rozpoczynają działalność gospodarczą

 

Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej nie ma prawa do wyboru kwartalnych zaliczek, jeśli został utworzony:

Art. 16k ust. 11 ustawy o CIT:
(…)

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

 

Natomiast status małego podatnika w 2015 r. przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przychodu wraz z kwotą podatku w 2014 roku nie przekroczyła 5.015.000,- zł.

 

Warunki dla małego podatnika w 2015 r. - dowiedz się więcej

 

Natomiast prawo do opłacania zaliczek w formie uproszczonej przysługuje każdemu podatnikowi CIT z wyjątkiem podatników, którzy rozpoczęli działalność w roku 2015 lub 2014. Wynika to z faktu, iż zaliczki w formie uproszczonej wpłaca się za okresy miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - w przypadku opłacania zaliczek w formie uproszczonej w 2015 r. wymagane więc jest odniesienie do zeznania CIT za rok 2013.

Zaliczek w formie uproszczonej nie można wpłacać za okresy kwartalne.

 

Zmiana sposobu opłacania zaliczek na CIT w 2015 r.

Podatnik, który spełni warunki opisane powyżej i chce w 2015 r. zmienić sposób opłacania zaliczek np. z miesięcznego na kwartalne bądź w formie uproszczonej, musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. Termin na jego złożenie upływa 20. dnia drugiego miesiąca danego roku podatkowego. W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie oświadczenia upływa 20 lutego 2015 r. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie oznacza konieczność opłacania zaliczek na podatek dochodowy w takiej samej formie, jak w roku poprzednim.

Należy przy tym podkreślić, iż złożenie oświadczenia jest wymagane także od podatników, którzy dobrowolnie chcą zrezygnować z wybranego wcześniej sposobu opłacania zaliczek - za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej - na rzecz zaliczek miesięcznych.

Złożone oświadczenie obowiązuje na cały rok podatkowy oraz na lata następne. Oświadczenia nie musi składać podatnik, który w 2015 r. nie chce zmieniać sposobu opłacania zaliczek.

 

Uwaga!

Podatnik CIT, który chce zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy, musi złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego do 20. dnia drugiego miesiąca danego roku podatkowego.

W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija w piątek 20 lutego 2015 r.

Czytany 4493 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 luty 2015 11:22

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r. Wybór sposobu wpłacania zaliczek na PIT i CIT w 2017 r.

  Miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej – zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT mają do wyboru aż trzy sposoby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, na czym polega każdy z nich, jak w 2017 r. zmienić formę opłacania zaliczek i do kiedy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie.

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016 Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016

  Na początku każdego roku podatnicy PIT i CIT mają prawo do zmiany formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymaga to jednak terminowego złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego, a w niektórych wypadkach także spełnienia dodatkowych wymogów. Sprawdź, kto w 2016 r. może opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej i jakich formalności należy dopełnić.