poniedziałek, 28 grudzień 2015 19:40

Poinformuj pracowników o dostarczaniu papierowych zwolnień od 1 stycznia 2016 r.!

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Zwolnienia elektroniczne będą bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla płatników składek, jak i dla ubezpieczonych. Jeśli jednak opłacasz składki ubezpieczeniowe maksymalnie za 5 osób, póki co nie musisz zakładać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i odbierać e-zwolnień. Pamiętaj jednak o poinformowaniu swoich pracowników o konieczności dostarczania zwolnień papierowych - zostało już na to niewiele czasu!

 

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych od 1 stycznia 2016 r. to zmiana na lepsze zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Wystawiane przez lekarzy orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy trafiać będą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, stąd natomiast - bezpośrednio do płatnika składek. Dzięki temu pracodawca informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi otrzyma praktyczne od razu. Nie będzie też musiał dostarczać zwolnienia do ZUS. Natomiast z ubezpieczonego zostanie zdjęty obowiązek dostarczania dokumentu pracodawcy, a co za tym idzie nie będzie już terminu 7 dni na dopełnienie tej formalności i obniżania wymiaru zasiłku w przypadku spóźnienia.

 

Aby korzystać z e-zwolnień, zwanych inaczej e-ZLA, płatnik składek musi posiadać profil na PUE ZUS. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wystarczy wejść na stronę  http://pue.zus.pl/ lub http://zus.pl/ i przejść przez proces rejestracji. W przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) płatnik składek nie musi odwiedzać oddziału ZUS. W przeciwnym wypadku konieczna jest jednorazowa wizyta, aby potwierdzić dane wprowadzone podczas rejestracji.

 

Załóż profil na PUE z naszym Poradnikiem - KLIKNIJ

 

Pracodawcy opłacający składki ubezpieczeniowe za maksymalnie 5 osób mogą założyć profil na PUE i korzystać z e-zwolnień od 1 stycznia 2016 r., jednakże w ich wypadku jest to opcja, a nie bezwzględny obowiązek. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066), jedynie na pracodawcach zobowiązanych do rozliczania składek za więcej niż 5 osób spoczywa obowiązek założenia profilu na PUE do 31 grudnia 2015 r. W przepisie tym czytamy:

Art. 24. 1. Płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 1037), obowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego na podstawie art. 47a ust. 1 tej ustawy, są obowiązani utworzyć profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Płatnicy składek, którzy nie zdecydują się na korzystanie z e-zwolnień od 1 stycznia 2016 r., muszą poinformować swoich pracowników pisemnie o konieczności dostarczania zwolnień papierowych od 1 stycznia 2016 r. Czytamy o tym w art. 24 ust. 2 wspomnianej ustawy:

2. Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek informuje ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu, w formie pisemnej, do dnia 31 grudnia 2015 r., o obowiązku dostarczania, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55a ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Pracodawcy, którzy jeszcze nie sporządzili i nie przekazali pracownikom stosownej informacji, muszą liczyć się z konsekwencjami w razie spóźnienia z dopełnieniem tego obowiązku. Trudno przewidzieć, w jakiej sytuacji znajdą się pracownicy - orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy może przecież zostać wystawione nawet 1 stycznia 2016 r. Ubezpieczony, który nie będzie świadomy, że jego pracodawca nie założył profilu na PUE, może nawet nie wiedzieć o konieczności upomnienia się o papierowe zwolnienie, jeśli lekarz go nie wystawi. Tym samym nie będzie mógł usprawiedliwić swojej nieobecności w zakładzie pracy. Nie warto narażać pracowników na taki stres i konflikty, które mogą wyniknąć z takiej sytuacji.

 

Ważne!

Nie chcesz korzystać z e-zwolnień? Masz obowiązek poinformować swoich pracowników na piśmie o konieczności dostarczania papierowych zwolnień od 1 stycznia 2016 r. - czas na to masz tylko do 31 grudnia 2015 r.

 

Oczywiście płatnik, który w danym momencie nie widzi potrzeby zakładania profilu na PUE, będzie mógł to zrobić w każdej chwili w przyszłości. Przepisy określają proces postępowania także w takiej sytuacji. Czytamy o tym w art. 24 ust. 3 cytowanej wcześniej ustawy:

3. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, w przypadku utworzenia profilu informacyjnego płatnika składek, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu informuje ubezpieczonego, w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55a ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Należy pamiętać o tym obowiązku. Gdy pracodawca zdecyduje się założyć profil na PUE, musi w ciągu 7 dni poinformować - również pisemnie - pracowników, że już nie muszą dostarczać zwolnień papierowych.

Zwolnienia papierowe będą funkcjonowały wraz z e-zwolnieniami tylko do końca 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. w obiegu będą już wyłącznie zwolnienia elektroniczne. W rezultacie więc każdy płatnik składek będzie musiał mieć profil na PUE. Korzyści z takiego rozwiązania skłaniają wielu przedsiębiorców do rejestracji w systemie już teraz.

 

Więcej o e-zwolnieniach czytaj w naszym Poradniku

Czytany 3205 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 grudzień 2015 19:58

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.