środa, 30 grudzień 2015 11:24

Czy już założyłeś konto na PUE ZUS?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Zautomatyzowanie procesu przekazywania zwolnień, mniej obowiązków dla pracowników i pracodawców - te i inne korzyści od 1 stycznia 2016 r. będzie można odnieść wyłącznie wtedy, gdy płatnik składek założy konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dowiedz się, jak to zrobić, dla kogo założenie konta jest obowiązkowe i dlaczego nie warto z tym zwlekać do ostatniej chwili.

 

O wprowadzeniu zwolnień elektronicznych, zwanych inaczej e-ZLA, od 1 stycznia 2016 roku głośno już od dłuższego czasu. Nowe zasady wystawiania i przekazywania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy okażą się korzystne dla wszystkich stron - ubezpieczonych, płatników składek, a nawet lekarzy, z których zdjęty zostanie obowiązek przechowywania zwolnień przez okres 3 lat.

 

Zgodnie z nowymi zasadami, lekarz wystawiający e-zwolnienie przekaże je elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - stąd trafi ono do płatnika składek najpóźniej dzień po przesłaniu przez lekarza. Z pracodawcy zostanie więc zdjęty obowiązek przekazywania zwolnienia do ZUS. Pracownik z kolei nie będzie musiał dostarczać dokumentu pracodawcy, co obecnie bywa kłopotliwe szczególnie w przypadku osób mających trudność z poruszaniem się. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi obecnie, ubezpieczony na dopełnienie tego obowiązku ma 7 dni. Jeśli się spóźni, wymiar zasiłku chorobowego lub opiekuńczego zostanie obniżony o 25% począwszy od 8 dnia niezdolności do pracy, aż do momentu dostarczenia zwolnienia.

 

Nowe zasady zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

 

Aby skorzystać z tych wszystkich udogodnień, płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Za pośrednictwem tego systemu e-zwolnienia będą przekazywane na linii lekarz-ZUS-płatnik składek. Pracodawca, który nie będzie miał profilu na PUE, nie będzie otrzymywał e-zwolnień. W takim przypadku po 1 stycznia 2016 r. zarówno jego, jak i jego pracowników będą obowiązywać obecne zasady, w tym konieczność dostarczania zwolnień papierowych (lekarz wydrukuje e-ZLA z systemu, podpisze, opieczętuje i wręczy pracownikowi) oraz termin 7 dni na przekazanie dokumentu płatnikowi. Ponadto pracodawca, który nie zdecyduje się na założenie profilu na PUE ZUS, ma obowiązek poinformować pisemnie swoich pracowników o konieczności dostarczania papierowych zwolnień od 1 stycznia 2016 r. Należy to zrobić najpóźniej  31 grudnia 2015 r. Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej:

Art. 24

(…)

2. Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek informuje ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu, w formie pisemnej, do dnia 31 grudnia 2015 r., o obowiązku dostarczania, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55a ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Ważne!

Nie chcesz zakładać profilu na PUE ZUS i odbierać e-zwolnień? Poinformuj swoich pracowników o konieczności dostarczania zwolnień papierowych od 1 stycznia 2016 r. - czas na dopełnienie tego obowiązku masz tylko do 31 grudnia 2015 r.!

 

Należy jednak podkreślić, iż odbieranie e-zwolnień od 1 stycznia 2016 r. jest alternatywą dla tradycyjnych zwolnień papierowych, ale tylko w przypadku płatników rozliczających składki ubezpieczeniowe za maksymalnie 5 osób! Dla przedsiębiorców opłacających te składki za więcej niż 5 osób założenie profilu na PUE ZUS jest obowiązkowe. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 wspomnianej ustawy, płatnicy, którzy na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 1037) zobowiązani są do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, mają obowiązek założyć profil na PUE do 31 grudnia 2015 r. Obowiązanymi do przekazywania tego typu dokumentów elektronicznie są właśnie płatnicy opłacający składki za więcej niż 5 osób.

 

Ważne!

Opłacasz składki ubezpieczeniowe za więcej niż 5 osób? Masz obowiązek założyć profil na PUE ZUS najpóźniej 31 grudnia 2015 r.

 

Należy przy tym pamiętać, iż założenie profilu niezaufanego na PUE wymaga od płatnika wizyty w oddziale ZUS, celem potwierdzenia danych wprowadzonych podczas rejestracji. Jedynie przedsiębiorcy posiadający bezpieczny podpis elektroniczny lub konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), nie będą musieli odwiedzać jednostki ZUS po rejestracji. W pozostałych przypadkach płatnik nie będzie mógł korzystać z założonego konta, dopóki pracownik ZUS nie dokona weryfikacji.

 

Zakładanie profilu na PUE w ostatnim możliwym terminie - 31 grudnia 2015 r. - nie jest dobrym pomysłem. Jeśli płatnik nie zdąży tego dnia wybrać się do oddziału ZUS, jego konto w systemie będzie nieaktywne. Gdyby któryś z jego pracowników otrzymał zwolnienie lekarskie np. 1 stycznia 2016 r., nie wiedziałby nawet, że musi upomnieć się o papierowe zwolnienie. Tym samym nie miałby możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności w zakładzie pracy. Lepiej oszczędzić takich nieprzyjemności pracownikom i sobie, zakładając konto na PUE odpowiednio wcześniej.

Sam proces rejestracji nie jest trudny i zajmuje maksymalnie kilkanaście minut. Założenie i utrzymywanie konta jest też bezpłatne.

 

Załóż konto na PUE ZUS krok po kroku z naszym Poradnikiem - KLIKNIJ

 

Należy także podkreślić, iż płatnicy, którzy już wcześniej założyli konto na PUE, nie mogą zrezygnować z odbierania e-zwolnień, nawet jeśli opłacają składki za maksymalnie 5 osób.

Zwolnienia papierowe będą w obiegu tylko do końca 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy lekarze i płatnicy będą musieli posiadać konto na PUE i wysyłać, odbierać i przekazywać zwolnienia w formie elektronicznej.

 

Więcej o e-zwolnieniach od 1 stycznia 2016 r. czytaj w Poradniku

Czytany 2899 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 grudzień 2015 11:31

Artykuły powiązane

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe? Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe?

  Mimo iż zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane i przekazywane w formie elektronicznej już od początku 2016 r., wciąż niewielu lekarzy z nich korzysta. Pracownicy w dalszym ciągu muszą dostarczać pracodawcom papierowe zwolnienia na druku ZUS ZLA. W związku z tym stanem rzeczy ustawodawca zdecydował się przedłużyć termin wprowadzenia obowiązku korzystania z e-zwolnień dla wszystkich płatników składek i lekarzy.

 • Poinformuj pracowników o dostarczaniu papierowych zwolnień od 1 stycznia 2016 r.! Poinformuj pracowników o dostarczaniu papierowych zwolnień od 1 stycznia 2016 r.!

  Zwolnienia elektroniczne będą bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla płatników składek, jak i dla ubezpieczonych. Jeśli jednak opłacasz składki ubezpieczeniowe maksymalnie za 5 osób, póki co nie musisz zakładać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i odbierać e-zwolnień. Pamiętaj jednak o poinformowaniu swoich pracowników o konieczności dostarczania zwolnień papierowych - zostało już na to niewiele czasu!

 • Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS? Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS?

  Zwolnienia elektroniczne, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r., będą przesyłane i odbierane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy składek i ubezpieczeni, którzy chcą (lub muszą!) korzystać z e-zwolnień, muszą założyć w tym systemie profil informacyjny. Dowiedz się, jak to zrobić i załóż profil na PUE krok po kroku z naszym Poradnikiem.