środa, 16 listopad 2016 11:00

Zmiany w CIT 2017; dla kogo stawka 15%

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Nowelizacja ustawy o CIT przewiduje możliwość korzystania z obniżonej stawki podatkowej przez małych podatników oraz podmioty rozpoczynające działalność – w pierwszym roku jej prowadzenia. Sprawdź, od kiedy można stosować stawkę 15% i które podmioty rozpoczynające działalność nie będą miały do niej prawa w nowym roku podatkowym.

Dnia 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550). Ten nowy akt prawny obniża stawkę podatkową z 19% na 15% dla niektórych grup podatników. Wprowadza również zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego – ograniczone zostaną niektóre preferencje podatkowe dla podatników dokonujących transakcji wyłącznie lub głównie dla uzyskania korzyści podatkowej. Modyfikacjom ulegną także przepisy wykorzystywane w schematach optymalizacyjnych.

 

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia stawki 15% jest polepszenie warunków do rozwoju i konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej dla tych przedsiębiorstw, dla których zaburzone warunki i utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału stanowią istotną barierę dla rozwoju.

 

Stawka 15% w CIT – dla kogo

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy o CIT, stawkę 15% będą mogli stosować mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność – w danym roku podatkowym.

 

Małym podatnikiem CIT w 2017 roku będzie podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego w 2016 r. nie przekroczy równowartości 1.200.000 euro. Po przeliczeniu na PLN limit ten wynosi 5.157.000 zł.

 

Ustawa o CIT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r. przewiduje jednak ograniczenia stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność. Zgodnie z art. 19 ust. 1a, stawki tej nie będą mogli stosować podatnicy utworzeni:

(…)

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

 

Wymienione w powyższym przepisie podmioty nie będą mogły stosować stawki 15% ani w roku rozpoczęcia działalności, ani w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności.

Z kolei art. 19 ust 1b wskazuje, iż stawki 15% nie będą mogły stosować grupy kapitałowe.

 

Stawka 15% w CIT – od kiedy obowiązuje

Ustawa nowelizacyjna wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. – zasadniczo od tego momentu uprawnieni podatnicy będą mogli stosować stawkę 15%. Jeśli jednak ich rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – rozpoczyna przed 1 stycznia 2017 r., a kończy po 31 grudnia 2016 r. – do zakończenia ustalonego dla siebie roku podatkowego będą stosowali stawkę podatkową 19% zgodnie z przepisami ustawy o CIT w obecnym brzmieniu.

Ponadto art. 7 ustawy nowelizacyjnej, który wszedł w życie z dniem 28 września 2016 r., wskazuje iż podatnicy utworzeni od tej daty do końca 2016 r. w wyniku operacji restrukturyzacyjnych, o których mowa w cytowanym art. 19 ust. 1a ustawy o CIT, w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. będą stosowali dotychczasową stawkę 19%.

 

Sprawdź co się zmieni w podatku VAT w 2017 roku

Czytany 5275 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 listopad 2016 11:58

Artykuły powiązane

 • Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października decyduje o limitach m.in. dla ryczałtu ewidencjonowanego, zachowania statusu małego podatnika czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znamy już limity na 2017 rok. Sprawdź, z jakich preferencyjnych rozwiązań będziesz mógł korzystać od 1 stycznia 2017 r. Dowiedz się też, jakie zmiany w przepisach dotyczących limitów przygotował ustawodawca.  

 • Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016 Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016

  Na początku każdego roku podatnicy PIT i CIT mają prawo do zmiany formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymaga to jednak terminowego złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego, a w niektórych wypadkach także spełnienia dodatkowych wymogów. Sprawdź, kto w 2016 r. może opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej i jakich formalności należy dopełnić.

 • Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT

  Prowadzenie uproszczonej księgowości, zachowanie statusu małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym czy opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego - wszystkie te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły odpowiedniego limitu. Sprawdź, jakie limity w rachunkowości, VAT, PIT i CIT obowiązują na rok 2016.

 • PIT i CIT 2015: do 20 stycznia zgłoszenie wyboru sposobu zaliczania do przychodu zaliczek z kasy fiskalnej PIT i CIT 2015: do 20 stycznia zgłoszenie wyboru sposobu zaliczania do przychodu zaliczek z kasy fiskalnej

  Prowadzisz ewidencję za pomocą kasy fiskalnej i często przyjmujesz od klientów zaliczki lub inne formy przedpłaty? Od 1 stycznia 2015 roku możesz w prostszy sposób rozliczać je w podatku dochodowym. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, koniecznie złóż zawiadomienie do urzędu skarbowego. Śpiesz się! Masz czas tylko do wtorku 20 stycznia 2015 r.

 • Limity na 2015 rok: Rachunkowość, PIT, CIT i VAT Limity na 2015 rok: Rachunkowość, PIT, CIT i VAT

  Przepisy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości dają niektórym podatnikom prawo do zastosowania pewnych korzystnych rozwiązań w działalności gospodarczej. Można wśród nich wymienić posiadanie statusu małego podatnika, prowadzenie uproszczonej księgowości czy opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aby skorzystać z tych możliwości, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Wiążą się one m.in. z nieprzekroczeniem konkretnego limitu przychodów w roku poprzedzającym danych rok podatkowy. Wiemy już, jakie limity obowiązują na rok 2015.