czwartek, 08 grudzień 2016 12:18

Kontrole podatkowe przeprowadzi Krajowa Administracja Skarbowa

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Jedna struktura zamiast trzech rozproszonych struktur: Krajowa Administracja Skarbowa ma skonsolidować administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną. Kontroli ma być mniej, za to mają być bardziej skuteczne. Urzędy mają stać się nowoczesne i przyjazne podatnikom. Sprawdź, z jakimi zmianami wiąże się wejście w życie opublikowanej ustawy o KAS.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947) oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948). Nowe regulacje, które wejdą w życie 1 marca 2017 r., skonsolidują administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną w jeden organ – Krajową Administrację Skarbową (KAS).

 

Drugi z wymienionych aktów prawnych wprowadza zmiany dotyczące aż 156 ustaw.

 

KAS ma być wyspecjalizowaną administracją rządową, która będzie wykonywała zadania z zakresu realizacji należności celnych, dochodów podatkowych, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Celem tej administracji będzie ochrona interesów Skarbu Państwa oraz obszaru celnego Unii Europejskiej, obsługa i wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych oraz wsparcie podatników i płatników w rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

 

Organizacja i zadania KAS

Szefem Krajowej Administracji Skarbowej będzie wiceminister finansów – powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Osoba zajmująca to stanowisko będzie realizowała zadania wykonywane obecnie przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, szefa Służby Celnej i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Szefowi KAS zostaną też powierzone dotychczasowe zadania ministra finansów – zwłaszcza w zakresie nadzoru nad administracją podatkową.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona jednolita i umundurowana formacja tworzona przez funkcjonariuszy – Służba Celno-Skarbowa.

 

Obecnie struktura administracji podatkowej i celnej jest rozproszona w postaci trzech niezależnych pionów, a jej funkcjonowanie regulują odrębne akty prawne. Administracja podatkowa funkcjonuje  na podstawie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Izby celne, urzędy celne i oddziały celne podlegają pod ustawę o Służbie Celnej, natomiast urzędy kontroli skarbowej działają na podstawie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy o administracji podatkowej. Od 1 marca 2017 r. ujednolicona struktura KAS ma podlegać pod jedną ustawę.

 

Krajowa Administracja Podatkowa składać się będzie z następujących jednostek:

 • Urzędów skarbowych
 • Urzędów celno-skarbowych
 • Komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra finansów
 • Krajowej Informacji Skarbowej
 • Izby administracji skarbowej
 • Krajowej Szkoły Skarbowości
 • Centrum Informatyki KAS

 

Ponadto ustawa o KAS przewiduje stworzenie prowadzonego w systemie teleinformatycznym Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Celem tego nowego rejestru będzie przede wszystkim gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących obowiązków podatkowych i celnych. Baza ta ma być zsynchronizowana z Centralnym Rejestrem Faktur i Jednolitym Plikiem Kontrolnym, łączyć informacje pochodzące z banków z danymi posiadanymi przez urzędy skarbowe i celne oraz z rejestrem KRS.

 

Ustawa o KAS a kontrole celno-skarbowe

Jak zapowiedziało Ministerstwo Finansów, wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej ma przyczynić się do zmniejszenia liczby kontroli przeprowadzanych u podatników. Ma być ich mniej, za to mają być bardziej skuteczne. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie następowało z urzędu, a kontrolujący będzie musiał mieć upoważnienie do jej przeprowadzenia. Dokonanie kontroli na podstawie okazanej legitymacji służbowej będzie możliwe jedynie w przypadku podejrzenia, iż dany podmiot nie przestrzega przepisów, a okoliczności sprawy uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli.

 

Ustawa o KAS przewiduje także ograniczenia w czasie trwania kontroli. Zgodnie z nowymi przepisami, kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od jej wszczęcia. W szczególnych przypadkach może jednak zostać przedłużona.

 

Nowe przepisy dają funkcjonariuszom wykonującym czynności operacyjno-rozpoznawcze prawo do realizacji zadań także w sposób niejawny. Szczegółowe rozwiązania przewiduje się także w odniesieniu do pracy jednostek organizacyjnych KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

 

Korzyści z wejścia w życie ustawy o KAS

Jak zapowiedział resort finansów, KAS ma poprawić obsługę podatników i ułatwić im dostęp do urzędów, usprawnić działanie aparatu podatkowego oraz zwiększyć bezpieczeństwo finansowe państwa.

Po wejściu w życie nowych przepisów, urzędy mają stać się nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla interesantów. Służby mają być bardziej przejrzyste i lepiej zorganizowane.

Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej ma przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego kraju.

Na zmianach ma skorzystać zarówno budżet publiczny, jak i przedsiębiorcy.

 

Przewidziano też wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy. Skorzystać mają przede wszystkim najmniej zarabiający. Ujednolicenie struktur organizacyjnych w ramach KAS ma dać pracownikom oraz funkcjonariuszom nowe możliwości rozwoju zawodowego, m.in. poprzez zapewnienie szkoleń. Wszystko to w konsekwencji ma przełożyć się na jakość obsługi podatników.

 

Przepisy przejściowe dot. KAS

Ustawa wprowadzająca ustawę o KAS reguluje kwestię dalszego zatrudniania pracowników administracji publicznej w KAS. Osoby zatrudnione w izbach skarbowych mają stać się pracownikami izb administracji skarbowej, a pracownicy izb celnych lub urzędów kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych lub komórkach urzędu obsługującego ministra finansów – odpowiednio pracownikami jednostek organizacyjnych KAS lub funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej. Wszystkie te osoby zachowają ciągłość pracy, a najpóźniej 28 lutego 2017 r. zostaną poinformowani o miejscu wykonywania obowiązków, o ile ulegnie ono zmianie.

 

Sprawdź od kiedy obowiązuje Cię Jednolity Plik Kontrolny

Czytany 2967 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 grudzień 2016 12:25

Artykuły powiązane

 • Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli

  Naczelnik urzędu skarbowego, w związku z postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, może uzyskać od banków informacje o liczbie, stanie rachunków i obrotach podatnika. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych i ich wgląd w informacje bankowe powinny martwić podatników?

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy

  Już wkrótce fiskus będzie miał wgląd do wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach przedsiębiorców i nie tylko. Nie przewidziano w tym względzie żadnych wyjątków, nawet dla najmniejszych podmiotów. Ustawa o STIR wprowadza możliwość zablokowania rachunku nawet na 3 miesiące, jeśli analizy izb rozliczeniowych wykażą ryzyko nadużyć podatkowych. Wypłata z zablokowanego konta będzie możliwa tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy trzeba będzie wypłacić pensje pracownikom.

 • Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia

  Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego ma przeciwdziałać poważnym oszustwom podatkowym związanym m.in. z podrabianiem i przerabianiem faktur, a także wystawianiem lub używaniem faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych. Za przestępstwa te w nowym stanie prawnym grozi długoletnie więzienie, nawet do 25 lat. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą spotkać nieuczciwych podatników od 1 marca 2017 r. i czy tak samo zagrożeni są przedsiębiorcy, którzy np. popełnią błąd przy wystawianiu faktury.

 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kontrole podatkowe w 2017 r. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kontrole podatkowe w 2017 r.

  Rewolucje w strukturach administracji skarbowej mają w istocie przynieść podatnikom konkretne korzyści. Mogą na nie liczyć jednak wyłącznie uczciwi przedsiębiorcy – poważna przestępczość gospodarcza ma być zwalczana szybciej i skuteczniej przez kontrolę celno-skarbową. Sprawdź, co w praktyce oznacza dla podatników wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej.