sobota, 21 styczeń 2017 13:00

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży 2017: Usługi gastronomiczne

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

W 2017 r. lokale gastronomiczne wciąż nie mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Co więcej, zlikwidowano 2-miesięczny okres na wprowadzenie takiego urządzenia w działalności! Sprawdź, kto w 2017 r. musi mieć kasę fiskalną, jakie wyjątki obowiązują w tym zakresie i co w praktyce oznacza konieczność stosowania kasy od pierwszej sprzedaży. Poznaj też najbardziej popularne urządzenia fiskalne dla gastronomii.

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem w 2015 r. stracili prawo do korzystania ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Umieszczenie czynności w katalogu wyłączeń ze zwolnień w tym zakresie oznacza, iż podatnik je wykonujący musi mieć kasę fiskalną niezależnie od wysokości rocznego obrotu, sposobu zapłaty czy innych czynników.

 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Ten nowy akt prawny z jednej strony nie likwiduje wcześniej obowiązujących zwolnień, z drugiej strony jednak zachowuje w całości katalog czynności z tych zwolnień wyłączonych.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i nowego rozporządzenia:

§ 4.  1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

Z powyższego przepisu wynika, iż każdy podatnik prowadzący stacjonarne placówki gastronomiczne – zarówno całoroczne, jak i sezonowe – lub świadczący usługi cateringowe ma obowiązek rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w 2017 r. W przypadku usług gastronomicznych przepisy określają jednak aż trzy wyjątki od wyłączenia ze zwolnień. Czytamy o nich w § 4 ust. 3 pkt 1 i 4 rozporządzenia:

§ 4

(…)

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy;

(…)

4) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

 

We wspomnianej w powyższym przepisie poz. 36 załącznika do rozporządzenia znajduje się zapis wskazujący, iż zwolnieniu z kas podlega:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Ponadto, usługi związane z wyżywieniem mogą podlegać zwolnieniu z kasy fiskalnej, jeśli są świadczone na pokładach samolotów lub w sposób, o którym mowa w poz. 46 załącznika:

46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

We wspomnianym tu art. 43 ust. 9 ustawy wymieniono szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podatnicy spełniający te warunki mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2017 r.

 

We wszystkich pozostałych przypadkach usługi związane z wyżywieniem muszą być bezwzględnie ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

 

Zmiana terminu instalacji kasy fiskalnej 2017

Opisane powyżej przepisy powielają regulacje, które obowiązywały w latach 2015-2016. Nie obyło się jednak bez zmian, istotnych dla podatników świadczących usługi gastronomiczne. W 2017 r. nie obowiązuje już preferencyjny, 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy w działalności dla podatników świadczących usługi wyłączone ze zwolnień z kas, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi związane z wyżywieniem. Zgodnie z § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia:

§ 5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

W praktyce oznacza to, iż podatnik rozpoczynający świadczenie usług związanych z wyżywieniem w 2017 r. musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Jeśli wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, traci do niego prawo z chwilą wykonania czynności wyłączonej ze zwolnień z kas.

 

Konsekwencje spóźnienia z wprowadzeniem kasy fiskalnej w 2017 r.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży w praktyce wymaga od podatnika zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowania urządzenia jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta, dla którego wykona usługę związaną z wyżywieniem. Konsekwencje spóźnienia z instalacją kasy w działalności mogą okazać się dotkliwe.

 

Co grozi podatnikowi, który nie rozpocznie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy w terminie? Przede wszystkim bezpowrotnie straci on prawo do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Nawet jednodniowe spóźnienie pozbawia podatnika możliwości dokonania takiego odliczenia lub otrzymania zwrotu.

 

Ponadto, przepisy przewidują surowe sankcje za brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej stosowania. Na mocy art. 111 ust. 2 ustawy o VAT organ podatkowy po wykryciu braku wprowadzenia kasy w terminie ma prawo do nałożenia na przedsiębiorcę dodatkowego zobowiązanie podatkowego – wynosi ono 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Natomiast art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu wyznacza karę grzywny do 180 stawek dziennych.

 

Kasy fiskalne dla gastronomii

Aby urządzenie fiskalne dobrze spełniało swoją rolę, musi być dostosowane do specyfiki działalności podatnika. Producenci oferują szeroką gamę różnych kas i drukarek fiskalnych, które sprawdzą się w lokalu gastronomicznym lub w firmie świadczącej usługi cateringowe.

Prezentujemy kilka popularnych urządzeń dostosowanych do potrzeb różnego rodzaju placówek gastronomicznych. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku mobilnych punktów wyłączenie ze zwolnień z kas nie ma zastosowania – mimo to niewielu podatników spełnia wymóg uprawniający do zwolnienia podmiotowego (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 20.000 zł), większość więc ma obowiązek stosować kasę fiskalną.

 

kasa ergo dla fryzjera

 

Kasa fiskalna Posnet ERGO

Jedno z najnowszych urządzeń fiskalnych firmy Posnet powstało z myślą m.in. o lokalach gastronomicznych stawiających na rozwój. Dzięki modułowej rozbudowie kasa pozwala na dostosowanie swoich możliwości do zmieniających się potrzeb działalności. Mała, lekka i z wytrzymałym akumulatorem, kasa fiskalna Posnet ERGO znakomicie sprawdza się w sprzedaży mobilnej oraz w małych punktach gastronomicznych – może z powodzeniem pracować cały dzień bez konieczności ładowania. Dedykowana szalka ważąca i automatyczna współpraca z kasy z terminalem płatniczym pozwala stworzyć niewielki, lecz w pełni funkcjonalny system sprzedaży. Łatwość obsługi, ergonomia i elegancki wygląd idą w parze z wysokimi parametrami technicznymi i funkcjonalnością. To z pewnością idealna kasa fiskalna dla małej gastronomi.

 


 

 

Kasa fiskalna Elzab K10

elzab k10 black01

Ta niewielka, bardzo nowoczesna kasa błyskawicznie zyskała popularność przede wszystkim dzięki wyjątkowo prostej obsłudze – odbywa się ona za pomocą dotykowego panelu operatora. Kasa ta jest wytrzymała i odporna na czynniki zewnętrzne, np. zabrudzenia czy zachlapania. Z powodzeniem pracuje w bardzo niskich temperaturach, a panel dotykowy można obsługiwać nawet w rękawiczkach. Wygodna smycz pozwala na zawieszenie urządzenia na szyi i wygodną pracę z dwiema wolnymi rękoma. Elzab K10 to świetne urządzenie do pracy mobilnej, w przenośnych i bardzo małych punkach gastronomicznych, np. budkach z watą cukrową czy hot-dogami. Dzięki wytrzymałemu akumulatorowi pracuje cały dzień bez konieczności ładowania. Wysokie parametry techniczne idą w parze z eleganckim wyglądem – do wyboru są aż 4 różne wersje kolorystyczne! Kasa fiskalna Elzab K10 doskonale sprawdzi się w niewielkim punkcie gastronomicznym i w pracy przenośnej.

 


 

bingo xlKasa fiskalna Posnet Bingo XL

Średniej wielkości, stacjonarna kasa fiskalna wyróżnia się nie tylko eleganckim wyglądem, ale też dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak pył czy zachlapania. Z powodzeniem może pracować w trudnych warunkach. Prosta w obsłudze, została wyposażona w wytrzymały akumulator, dzięki któremu wydrukuje aż 120.000 linii paragonu po naładowaniu. Do tego duża baza nazw towarów i usług, możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie, szybki mechanizm drukujący i naprawdę spore możliwości komunikacyjne: kasa została wyposażona w łącze Ethernet, host USB oraz aż 3 porty RS232 – pozwalają one na podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych (czytnika kodów kreskowych, wagi itp.). Kasa fiskalna Posnet Bingo XL doskonale sprawdza się w niewielkich lokalach gastronomicznych – barach, restauracjach, kawiarniach czy fast-foodach. To urządzenie wręcz stworzone dla gastronomii.

 


 

Trio lewa posnetDrukarka fiskalna Posnet TRIO

Innowacyjna drukarka fiskalna Posnet TRIO powstała z myślą o firmach, które stawiają na rozwój. Dzięki modułowej rozbudowie pozwala na rozszerzenie możliwości komunikacyjnych – od najtańszej, prostej wersji, aż po bardzo zaawansowaną wersję pozwalającą stworzyć najwyższej jakości stanowisko POS. Ogromna baza towarowa – aż 250 tys. PLU; 80 znaków w każdej nazwie; tworzenie faktury otwartej – dowolnie edytowalnej; pełna obsługa zaliczek; wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie – to tylko niektóre z wielu zalet tej najnowocześniejszej drukarki fiskalnej. Co więcej, dzięki dodatkowemu uchwytowi drukarka bezpośrednio komunikuje się z tabletem lub smartfonem – urządzenie to może być obsługiwane zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie! To idealne rozwiązanie dla średnich i dużych restauracji. Drukarka fiskalna Posnet TRIO pozwala maksymalnie ulepszyć jakość obsługi klienta w lokalu gastronomicznym. Rozwiązanie to dedykowane jest lokalom wykorzystującym do obsługi klienta nowoczesne oprogramowanie dla gastronomii – drukarka  pracuje za pośrednictwem takiej aplikacji. To zdecydowanie najlepszy wybór dla nowoczesnych lokali gastronomicznych z dużym rozmachem!

 


 

BUCHCOM Kasy fiskalne dla gastronomii Warszawa oprócz urządzeń rejestrujących i peryferyjnych (takich jak czytniki kodów kreskowych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne, terminale POS czy ekrany dotykowe) oferuje także funkcjonale oprogramowanie dla gastronomii. Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym i serwisem programów m.in. Gastro, PC Gastronom i Bistro Business. Zapewniamy kompleksową obsługę małych i dużych lokali gastronomicznych w zakresie stworzenia i wdrożenia stanowiska sprzedażowego, opieki serwisowej, a także szkoleń. Ponadto świadczymy też usługi księgowe – nasi certyfikowani księgowi są zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami i biorą pełną odpowiedzialność za wykonywane rozliczenia.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 12889 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 13 sierpień 2017 19:02

Artykuły powiązane

 • Otwierasz ogródek gastronomiczny? Musisz mieć kasę online! Otwierasz ogródek gastronomiczny? Musisz mieć kasę online!

  Od 15 maja 2021 r. restauracje znów mogą zapraszać do siebie gości! Na początku na świeżym powietrzu – w ogórkach gastronomicznych. Wkrótce także w lokalu. Jeśli wznawiasz działalność po długiej przerwie lub korzystasz ze zbliżającego się boomu i otwierasz nowy lokal, pamiętaj o obowiązku stosowania kasy fiskalnej online!

 • Kasa fiskalna online dla małej gastronomii z dowozem – jaką wybrać? Kasa fiskalna online dla małej gastronomii z dowozem – jaką wybrać?

  Od początku 2021 r. lokale gastronomiczne – zarówno duże restauracje, jak i małe obiekty stacjonarne – muszą mieć kasy fiskalne online. W obecnych trudnych czasach główną działalnością tego typu firm jest przygotowywanie posiłków na wynos – często z dostawą do klienta. Jaka kasa fiskalna online dla małej gastronomii sprawdzi się najlepiej?

 • Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje? Wymiana kas fiskalnych na online 2021 – kiedy nie obowiązuje?

  Przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z wyżywieniem pozostało już tylko kilka dni na zakup nowego urządzenia. Wymiana kas fiskalnych na online 2021 nie zostanie odroczona – choć wielu podatników aż do końca miało na to nadzieję. Wybierając się do salonu sprzedaży kas online w Warszawie lub każdej innej miejscowości warto wcześniej zorientować się, czy obowiązek wymiany dotyczy wszystkich kas użytkowanych w firmie.

 • Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.! Kolejna branża z kasami online – już od 1 stycznia 2021 r.!

  Nie tylko gastronomia i obiekty noclegowe, ale też podatnicy zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu oraz m.in. koksu i półkoksu – od 1 stycznia 2021 r. branże te obejmie bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Ministerstwo Finansów przypomniało o zbliżającym się terminie i nie zamierza go przesuwać.

 • Kasy online dla gastronomii i hoteli wkrótce obowiązkowe Kasy online dla gastronomii i hoteli wkrótce obowiązkowe

  Termin wymiany kas fiskalnych przez podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem, prowadzących obiekty noclegowe i składy opału został już raz przesunięty. Zbliża się obowiązująca data dla tych branż. Pomimo kolejnego wprowadzenia obostrzeń i istotnego paraliżu firm z branży HoReCa, rząd zdaje się nie planować przesunięcia aktualnego terminu wymiany kas.