sobota, 21 styczeń 2017 13:00

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży 2017: Usługi gastronomiczne

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

W 2017 r. lokale gastronomiczne wciąż nie mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Co więcej, zlikwidowano 2-miesięczny okres na wprowadzenie takiego urządzenia w działalności! Sprawdź, kto w 2017 r. musi mieć kasę fiskalną, jakie wyjątki obowiązują w tym zakresie i co w praktyce oznacza konieczność stosowania kasy od pierwszej sprzedaży. Poznaj też najbardziej popularne urządzenia fiskalne dla gastronomii.

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem w 2015 r. stracili prawo do korzystania ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Umieszczenie czynności w katalogu wyłączeń ze zwolnień w tym zakresie oznacza, iż podatnik je wykonujący musi mieć kasę fiskalną niezależnie od wysokości rocznego obrotu, sposobu zapłaty czy innych czynników.

 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Ten nowy akt prawny z jednej strony nie likwiduje wcześniej obowiązujących zwolnień, z drugiej strony jednak zachowuje w całości katalog czynności z tych zwolnień wyłączonych.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i nowego rozporządzenia:

§ 4.  1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

Z powyższego przepisu wynika, iż każdy podatnik prowadzący stacjonarne placówki gastronomiczne – zarówno całoroczne, jak i sezonowe – lub świadczący usługi cateringowe ma obowiązek rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej w 2017 r. W przypadku usług gastronomicznych przepisy określają jednak aż trzy wyjątki od wyłączenia ze zwolnień. Czytamy o nich w § 4 ust. 3 pkt 1 i 4 rozporządzenia:

§ 4

(…)

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy;

(…)

4) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

 

We wspomnianej w powyższym przepisie poz. 36 załącznika do rozporządzenia znajduje się zapis wskazujący, iż zwolnieniu z kas podlega:

36 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Ponadto, usługi związane z wyżywieniem mogą podlegać zwolnieniu z kasy fiskalnej, jeśli są świadczone na pokładach samolotów lub w sposób, o którym mowa w poz. 46 załącznika:

46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

We wspomnianym tu art. 43 ust. 9 ustawy wymieniono szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podatnicy spełniający te warunki mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2017 r.

 

We wszystkich pozostałych przypadkach usługi związane z wyżywieniem muszą być bezwzględnie ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

 

Zmiana terminu instalacji kasy fiskalnej 2017

Opisane powyżej przepisy powielają regulacje, które obowiązywały w latach 2015-2016. Nie obyło się jednak bez zmian, istotnych dla podatników świadczących usługi gastronomiczne. W 2017 r. nie obowiązuje już preferencyjny, 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy w działalności dla podatników świadczących usługi wyłączone ze zwolnień z kas, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi związane z wyżywieniem. Zgodnie z § 5 ust. 7 nowego rozporządzenia:

§ 5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

W praktyce oznacza to, iż podatnik rozpoczynający świadczenie usług związanych z wyżywieniem w 2017 r. musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Jeśli wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, traci do niego prawo z chwilą wykonania czynności wyłączonej ze zwolnień z kas.

 

Konsekwencje spóźnienia z wprowadzeniem kasy fiskalnej w 2017 r.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży w praktyce wymaga od podatnika zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowania urządzenia jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta, dla którego wykona usługę związaną z wyżywieniem. Konsekwencje spóźnienia z instalacją kasy w działalności mogą okazać się dotkliwe.

 

Co grozi podatnikowi, który nie rozpocznie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy w terminie? Przede wszystkim bezpowrotnie straci on prawo do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Nawet jednodniowe spóźnienie pozbawia podatnika możliwości dokonania takiego odliczenia lub otrzymania zwrotu.

 

Ponadto, przepisy przewidują surowe sankcje za brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej stosowania. Na mocy art. 111 ust. 2 ustawy o VAT organ podatkowy po wykryciu braku wprowadzenia kasy w terminie ma prawo do nałożenia na przedsiębiorcę dodatkowego zobowiązanie podatkowego – wynosi ono 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Natomiast art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu wyznacza karę grzywny do 180 stawek dziennych.

 

Kasy fiskalne dla gastronomii

Aby urządzenie fiskalne dobrze spełniało swoją rolę, musi być dostosowane do specyfiki działalności podatnika. Producenci oferują szeroką gamę różnych kas i drukarek fiskalnych, które sprawdzą się w lokalu gastronomicznym lub w firmie świadczącej usługi cateringowe.

Prezentujemy kilka popularnych urządzeń dostosowanych do potrzeb różnego rodzaju placówek gastronomicznych. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku mobilnych punktów wyłączenie ze zwolnień z kas nie ma zastosowania – mimo to niewielu podatników spełnia wymóg uprawniający do zwolnienia podmiotowego (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 20.000 zł), większość więc ma obowiązek stosować kasę fiskalną.

 

kasa ergo dla fryzjera

 

Kasa fiskalna Posnet ERGO

Jedno z najnowszych urządzeń fiskalnych firmy Posnet powstało z myślą m.in. o lokalach gastronomicznych stawiających na rozwój. Dzięki modułowej rozbudowie kasa pozwala na dostosowanie swoich możliwości do zmieniających się potrzeb działalności. Mała, lekka i z wytrzymałym akumulatorem, kasa fiskalna Posnet ERGO znakomicie sprawdza się w sprzedaży mobilnej oraz w małych punktach gastronomicznych – może z powodzeniem pracować cały dzień bez konieczności ładowania. Dedykowana szalka ważąca i automatyczna współpraca z kasy z terminalem płatniczym pozwala stworzyć niewielki, lecz w pełni funkcjonalny system sprzedaży. Łatwość obsługi, ergonomia i elegancki wygląd idą w parze z wysokimi parametrami technicznymi i funkcjonalnością. To z pewnością idealna kasa fiskalna dla małej gastronomi.

 


 

 

Kasa fiskalna Elzab K10

elzab k10 black01

Ta niewielka, bardzo nowoczesna kasa błyskawicznie zyskała popularność przede wszystkim dzięki wyjątkowo prostej obsłudze – odbywa się ona za pomocą dotykowego panelu operatora. Kasa ta jest wytrzymała i odporna na czynniki zewnętrzne, np. zabrudzenia czy zachlapania. Z powodzeniem pracuje w bardzo niskich temperaturach, a panel dotykowy można obsługiwać nawet w rękawiczkach. Wygodna smycz pozwala na zawieszenie urządzenia na szyi i wygodną pracę z dwiema wolnymi rękoma. Elzab K10 to świetne urządzenie do pracy mobilnej, w przenośnych i bardzo małych punkach gastronomicznych, np. budkach z watą cukrową czy hot-dogami. Dzięki wytrzymałemu akumulatorowi pracuje cały dzień bez konieczności ładowania. Wysokie parametry techniczne idą w parze z eleganckim wyglądem – do wyboru są aż 4 różne wersje kolorystyczne! Kasa fiskalna Elzab K10 doskonale sprawdzi się w niewielkim punkcie gastronomicznym i w pracy przenośnej.

 


 

bingo xlKasa fiskalna Posnet Bingo XL

Średniej wielkości, stacjonarna kasa fiskalna wyróżnia się nie tylko eleganckim wyglądem, ale też dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak pył czy zachlapania. Z powodzeniem może pracować w trudnych warunkach. Prosta w obsłudze, została wyposażona w wytrzymały akumulator, dzięki któremu wydrukuje aż 120.000 linii paragonu po naładowaniu. Do tego duża baza nazw towarów i usług, możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie, szybki mechanizm drukujący i naprawdę spore możliwości komunikacyjne: kasa została wyposażona w łącze Ethernet, host USB oraz aż 3 porty RS232 – pozwalają one na podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń peryferyjnych (czytnika kodów kreskowych, wagi itp.). Kasa fiskalna Posnet Bingo XL doskonale sprawdza się w niewielkich lokalach gastronomicznych – barach, restauracjach, kawiarniach czy fast-foodach. To urządzenie wręcz stworzone dla gastronomii.

 


 

Trio lewa posnetDrukarka fiskalna Posnet TRIO

Innowacyjna drukarka fiskalna Posnet TRIO powstała z myślą o firmach, które stawiają na rozwój. Dzięki modułowej rozbudowie pozwala na rozszerzenie możliwości komunikacyjnych – od najtańszej, prostej wersji, aż po bardzo zaawansowaną wersję pozwalającą stworzyć najwyższej jakości stanowisko POS. Ogromna baza towarowa – aż 250 tys. PLU; 80 znaków w każdej nazwie; tworzenie faktury otwartej – dowolnie edytowalnej; pełna obsługa zaliczek; wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie – to tylko niektóre z wielu zalet tej najnowocześniejszej drukarki fiskalnej. Co więcej, dzięki dodatkowemu uchwytowi drukarka bezpośrednio komunikuje się z tabletem lub smartfonem – urządzenie to może być obsługiwane zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie! To idealne rozwiązanie dla średnich i dużych restauracji. Drukarka fiskalna Posnet TRIO pozwala maksymalnie ulepszyć jakość obsługi klienta w lokalu gastronomicznym. Rozwiązanie to dedykowane jest lokalom wykorzystującym do obsługi klienta nowoczesne oprogramowanie dla gastronomii – drukarka  pracuje za pośrednictwem takiej aplikacji. To zdecydowanie najlepszy wybór dla nowoczesnych lokali gastronomicznych z dużym rozmachem!

 


 

BUCHCOM Kasy fiskalne dla gastronomii Warszawa oprócz urządzeń rejestrujących i peryferyjnych (takich jak czytniki kodów kreskowych, terminale płatnicze, wagi elektroniczne, terminale POS czy ekrany dotykowe) oferuje także funkcjonale oprogramowanie dla gastronomii. Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym i serwisem programów m.in. Gastro, PC Gastronom i Bistro Business. Zapewniamy kompleksową obsługę małych i dużych lokali gastronomicznych w zakresie stworzenia i wdrożenia stanowiska sprzedażowego, opieki serwisowej, a także szkoleń. Ponadto świadczymy też usługi księgowe – nasi certyfikowani księgowi są zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami i biorą pełną odpowiedzialność za wykonywane rozliczenia.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 11054 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 13 sierpień 2017 19:02

Artykuły powiązane

 • Napiwek na paragonie – czy trzeba go uwzględnić? Napiwek na paragonie – czy trzeba go uwzględnić?

  Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej muszą stosować kasę fiskalną od początku sprzedaży. Jeżeli prowadzisz restaurację, kawiarnię lub bar fast-food, już pierwszy gość twojego lokalu musi otrzymać paragon fiskalny za zamówiony posiłek! A co z napiwkiem? Czy napiwek na paragonie powinien być uwzględniony?

 • Kasy online dla gastronomii i hoteli dopiero w 2021 r. Kasy online dla gastronomii i hoteli dopiero w 2021 r.

  Zamknięte obiekty noclegowe, restauracje i inne lokale ratujące się dostawą posiłków do domu i sprzedażą na wynos – tak obecnie wyglądają branże hotelarska i gastronomiczna. W takim stanie wymiana kas fiskalnych na online’owe byłaby dla tych firm bardzo trudna. Dlatego rząd zdecydował o odroczeniu obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

  Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.? Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.?

  Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie kas fiskalnych online. W 2017 r. podatników wciąż jednak obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w niektórych przypadkach mogą oni korzystać ze zwolnień z kas. Sprawdź, kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej w 2017 r.

 • Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne? Paragon fiskalny czy rachunek – co wystawić za usługi gastronomiczne?

  Nawet 4 tys. złotych – taka kara grzywny grozi za niewydanie paragonu fiskalnego. Branża gastronomiczna została przez resort finansów zidentyfikowana jako szczególnie podatna na nadużycia podatkowe. Jednym z takich nadużyć jest wydawanie tzw. rachunków lub paragonów kelnerskich zamiast paragonu fiskalnego. Sprawdź, dlaczego taka praktyka jest niezgodna z prawem i z jakimi wiąże się konsekwencjami.