piątek, 28 styczeń 2022 11:20

Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku pod poz. 2105. Dokument znany jako Polski Ład wiele zmienił w sytuacji przedsiębiorców. Niektóre regulacje dotyczą jednak tylko tych firm, które ewidencjonują sprzedaż przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Jeden z takich obowiązków wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Obowiązek przyjmowania zapłaty instrumentem płatniczym

Nowa ustawa nakłada na posiadaczy kas fiskalnych obowiązek przyjmowania zapłaty za towary lub usługi instrumentem płatniczym. Wynika to z zapisu 

Art. 22.

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

 

Jak rozumieć wyrażenie instrument płatniczy? Zgodnie z definicją, na którą powołuje się ustawa, jest to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Dopuszczalne są więc wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego, w tym kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, poprzez płatności mobilne, BLIK itp.

W praktyce oznacza to, że każdy właściciel kasy fiskalnej, poza przyjmowaniem gotówki od klientów, musi zapewnić im także możliwość dokonania płatności bezgotówkowej. I chociaż definicja instrument płatniczego jest szeroka, a każda forma przyjmowania zapłaty elektronicznej – dopuszczalna, to dla większości przedsiębiorców wywiązanie się z tego obowiązku oznacza wprowadzenie terminala płatniczego.

 

Obowiązek tylko dla właścicieli kas fiskalnych

Warto podkreślić, że zapewnienie klientom płatności elektronicznych dotyczy jedynie podatników, którzy muszą stosować kasy fiskalne. Wyraźnie wynika to z zapisów ustawy:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.10)).

Co grozi za brak możliwości zapłaty elektronicznej?

Nie ma zapisu, z którego wynikałoby, że na przedsiębiorców, którzy nie zapewnią klientom możliwości zapłaty bezgotówkowej, będzie nałożona kara. Niedopełnienie tego obowiązku będzie się jednak wiązać z konsekwencjami: utratą prawa do przyśpieszonego zwrotu podatku VAT oraz prawa do rozliczeń kwartalnych.

 

Poznaj POSPAY - połączenie kasy fiskalnej i terminala płatniczego!

Czytany 2705 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 luty 2022 11:26

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

  Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem? Kasy fiskalne w 2022 r. – jakie kary za brak płatności bezgotówkowej i integracji z terminalem?

   

  Od 1 stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, musi zapewnić klientom opcję płatności bezgotówkowej. Z kolei z początkiem lipca zacznie obowiązywać wymóg integracji kasy z terminalem dla właścicieli urządzeń online. Jakie konsekwencje poniosą podatnicy, którzy nie dostosują się do tych obowiązków?

   

 • Polski Ład a kasy fiskalne - co się zmieniło w 2022 r.? Polski Ład a kasy fiskalne - co się zmieniło w 2022 r.?

  Przedsiębiorcy powoli oswajają się ze zmianami, które wprowadził Polski Ład. W zapisach ustawy z 29 października 2021 r. znajdziemy też nowości istotne dla właścicieli urządzeń fiskalnych. Polski Ład a kasy fiskalne – co się zmieniło w 2022 r.?

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?