sobota, 15 styczeń 2022 22:17

Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?

Obowiązek sporządzania raportów fiskalnych – przepisy 

Wiążące informacje dotyczące sporządzania raportów z kasy fiskalnej, w tym także kasy online, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816).

Z § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 tego aktu prawnego wynika wyraźnie, że podatnik, który prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy, ma obowiązek wystawiać:

3) (…) raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
4) (…) raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu; w przypadku kas on-line zamiast raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) podatnicy mogą wystawić łączny raport fiskalny okresowy (miesięczny);

 

Czy drukować raporty fiskalne, gdy nie było sprzedaży?

Powyższe zapisy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kiedy należy sporządzić raport dobowy lub okresowy (miesięczny), natomiast nie określają, w jakich sytuacjach podatnik jest z tego obowiązku zwolniony. W wyjaśnieniu tej kwestii możemy się posiłkować definicją raportu oraz istniejącą interpretacją indywidualną.

Z definicji raportu określonej w § 2 pkt 27 wspomnianego rozporządzenia dowiadujemy się, że jest to dokument fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.

Jeśli w danym okresie nie wystąpiła sprzedaż, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, nie ma konieczności wystawiania raportu – ani dobowego, ani okresowego. Sporządzenie go bowiem ma sens tylko wtedy, gdy posłuży on do zaewidencjonowania występujących danych dotyczących sprzedaży. Jej brak oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową, dlatego drukowanie raportów jest zbędne. Takie stanowisko wyraził we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jeden z przedsiębiorców. W odpowiedzi zawartej w piśmie z dnia 3 października 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i tym samym potwierdził, że podatnik nie musi drukować raportu, jeśli w danym dniu czy miesiącu nie było sprzedaży.  

Czytany 11752 razy

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

  Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

 • Raport fiskalny z kasy online w świetle aktualnych przepisów Raport fiskalny z kasy online w świetle aktualnych przepisów

  Wykonywanie raportu to jeden z podstawowych obowiązków podatników korzystających z kasy lub drukarki fiskalnej. Jak na kwestię raportów fiskalnych wpłynęło pojawienie się na rynku urządzeń online’owych? Czy sporządzenie oznacza wykonanie tego dokumenty czy obligatoryjny jest również jego wydruk?

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne z kasy rejestrującej – kiedy należy je drukować? Raporty fiskalne z kasy rejestrującej – kiedy należy je drukować?

  Wykorzystywanie urządzenia fiskalnego w firmie wiąże się z wieloma obowiązkami. Poza bieżącym ewidencjonowaniem sprzedaży i generowaniem paragonów fiskalnych, przepisy obligują podatników m.in. do wykonywania raportów w określonych terminach. Kiedy należy drukować raporty fiskalne z kasy rejestrującej?

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?