Dla kogo kasy fiskalne (21)

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Rok 2015 przyniósł podatnikom wiele zmian w zakresie stosowania zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Wielu usługodawców musiało obowiązkowo zainstalować te urządzenia do 1 marca 2015 r. Dotyczyło to m.in. fryzjerów, mechaników, lekarzy, kosmetyczek, prawników, księgowych, doradców podatkowych i osób świadczących usługi związane z wyżywieniem.
poniedziałek, 18 sierpień 2014 00:00

Kasa fiskalna u mechanika w 2015

Oceń ten artykuł
(23 głosów)
Rok 2015 przyniesie istotne zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych. Z końcem 2014 roku traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).
Oceń ten artykuł
(19 głosów)
Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zasadniczo mogą korzystać z różnych zwolnień z tego obowiązku.
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., znacząco wpłynęły m.in. na sposób wystawiania faktur przez podatników, ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego, a nawet obliczanie podstawy opodatkowania. Modyfikacje nie ominęły również przepisów art. 111 ustawy, które regulują podstawowe zasady stosowania kas fiskalnych przez podatników.
poniedziałek, 14 październik 2013 00:00

Kasy fiskalne po 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Dla użytkowników kas fiskalnych rok 2013 jest rokiem wielu zmian. 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie zmniejszające limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy. Z kolei 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:08

Jak liczyć proporcję

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje możliwość korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej między innymi dla podatników, których roczny obrót ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i…
czwartek, 18 kwiecień 2013 18:59

Dla kogo kasa od 1 kwietnia 2013

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Stosowanie kas fiskalnych w 2013 roku Obowiązek zarejestrowania i użytkowania kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej zasadniczo spoczywa na każdym podatniku, który prowadzi sprzedaż towarów bądź usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zasada ta wynika wprost z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca…
piątek, 04 styczeń 2013 16:07

Rozpoczęcie ewidencjonowania

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Kiedy podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej? Wyłączenia ze zwolnienia (por. § 4 rozporządzenia z 2012 r.) Wykonywanie niektórych czynności odbiera podatnikowi prawo do zwolnienia podmiotowego, przedmiotowego oraz podmiotowo-przedmiotowego. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia z 29 listopada 2012 roku. Wśród…
piątek, 04 styczeń 2013 16:06

Korzystanie ze zwolnień

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej stanowią ustępstwo od zasady określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ustawa przewiduje,…
Strona 2 z 2