wtorek, 14 marzec 2017 11:51

Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy zachęcają do zgłaszania przypadków zaniżania minimalnej stawki godzinowej za pracę na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2017 r. PIP przeprowadziła już 220 kontroli, a do końca roku planuje ich przeprowadzić jeszcze 20 tys. Przestrzeganie przez polskich pracodawców nowych przepisów dotyczących stawki 13 zł za godzinę było przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS i PIP.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy określające minimalną stawkę godzinową za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług. Minimalna wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług w 2017 r. wynosi 13 zł brutto. Kwota ta ma być rokrocznie waloryzowana, podobnie jak wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany wprowadzone m.in. w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) określają m.in. wymagania dotyczące sporządzanej umowy. Dokument taki musi zawierać m.in. informacje o sposobie potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi. Nowe przepisy wprowadziły także wymóg wypłacania wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu – w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc.

 

Zaniżanie minimalnej stawki godzinowej w polskich firmach

Mimo iż nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2017 roku, niektórzy pracodawcy wciąż nie dostosowali się do zmian. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymuje sygnały dotyczące nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej. Przestrzeganie przepisów dotyczących stawki 13 zł było tematem konferencji prasowej zorganizowanej 1 marca 2017 r. – oprócz przedstawicieli MRPiPS wzięli w niej udział m.in. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska oraz główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 

Zapowiedziano wydanie informatora dotyczącego przepisów o minimalnej stawce godzinowej – ma być on owocem wspólnej pracy MRPiPS, ZUS oraz PIP, a jego celem jest zapewnienie w tej kwestii wsparcia zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

 

Obecnie w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest około 1,3 mln osób. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli wprowadzenie działań mających przeciwdziałać nadużyciom prawa w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Jeśli nie przyniosą one efektu, MRPiPS nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych regulacji, takich jak m.in. ograniczenie katalogu umów o dzieło nieobjętych stawką minimalną czy ewidencjonowanie czasu pracy.

 

Pracodawco, nie kombinuj

Podczas konferencji mówiono także o prowadzonej przez PIP oraz Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” akcji „13 zł… i nie kombinuj”. Na stronie https://www.tysol.pl/formularz można zgłaszać przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej. Jak podkreślono, każdy wysłany sygnał zostanie sprawdzony przez inspektorów pracy. Formularz może wypełnić każdy, przy zachowaniu pełnej anonimowości. Wprawdzie należy podać w nim dane kontaktowe, jednak zgłaszający ma zagwarantowane, iż pracodawca nie dowie się o wysłanej informacji podczas kontroli inspektora pracy.

Główny inspektor pracy zachęcił do zgłaszania wszelkich nadużyć w zakresie minimalnej stawki godzinowej – można to zrobić osobiście lub przez związki zawodowe. Od początku roku PIP otrzymała od NSZZ „Solidarność” aż 300 sygnałów o nieprawidłowościach i przeprowadziła ponad 220 kontroli. Do końca roku planuje przeprowadzenie jeszcze 20 tys. kontroli prawidłowości stosowania minimalnej stawki godzinowej.

 

Szef PIP Roman Giedrojć podkreślił, iż według statystyk 80 proc. polskich firm przestrzega nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Wykonane po raz pierwszy kontrole mają przede wszystkim charakter instruktażowy i nie kończą się nałożeniem kary – przede wszystkim dotyczy to mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli jednak ponowna kontrola ujawni kolejne nieprawidłowości, inspektorzy mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Dzięki akcji PIP oraz NSZZ „Solidarność” przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej są wyjątkowo łatwe do zgłoszenia. Kary za niedostosowanie się do nowych wymogów są za to dotkliwe – nawet do 30 tys. zł grzywny. Zdecydowanie więc nie warto szukać sposobów na omijanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. – tym bardziej ze względu na zapowiedziane wzmożone kontrole.  

 

Więcej: Umowa zlecenia w 2017 r. z minimalną stawką za godzinę

Czytany 899 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 marzec 2017 12:01

Artykuły powiązane

 • Czy będą niższe stawki VAT od 2019 r. Czy będą niższe stawki VAT od 2019 r.

  Obiecywane od kilku lat obniżenie stawek VAT do dawnych 22% i 7% prawdopodobnie stanie się faktem – jednak niestety jeszcze nie teraz. Resort finansów nie przewiduje takich zmian w 2019 r. Zmienić ma się natomiast system klasyfikacji towarów i usług. Obecny system PKWiU może zostać zastąpiony Nomenklaturą Scaloną (CN) – nowa klasyfikacja ma być o wiele prostsza, bez nieścisłości i nieracjonalnych rozwiązań znanych z PKWiU.

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • Kogo dotyczy minimalna stawka za godzinę zlecenia lub usługi w 2017 r. Kogo dotyczy minimalna stawka za godzinę zlecenia lub usługi w 2017 r.

  Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają minimalną stawkę za godzinę wykonywania obowiązków na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Dowiedz się, jak w praktyce stosować nowe przepisy: kogo one dotyczą, jaką ważną informację powinna zawierać umowa i poznaj zasady wypłacania wynagrodzeń. 

 • VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik

  Rok 2017 przynosi polskim podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego. Aby ten cel osiągnąć, sięgnięto po rozwiązania, które sprawdziły się w latach poprzednich – między innymi wykorzystano mechanizm odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość korzystania z kwartalnego rozliczania VAT dla niektórych grup podmiotów, zaostrzono sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku oraz wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną.

 • Jak skorygować błędną stawkę VAT na paragonie fiskalnym? Jak skorygować błędną stawkę VAT na paragonie fiskalnym?

  Przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących regulują kwestię korygowania sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym w przypadku zwrotu, reklamacji czy tzw. oczywistej pomyłki. Jak jednak postąpić, jeśli podatnik w wyniku błędnie zaprogramowanej stawki VAT zapłaci zawyżony podatek? Czy ma prawo skorygować sprzedaż i uzyskać zwrot nadpłaty? Pomocne w tej kwestii okażą się indywidualne interpretacje organów podatkowych.