poniedziałek, 29 maj 2017 14:00

Surowe kary za wystawianie pustych faktur za paliwo

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

W odpowiedzi na otrzymywane sygnały Ministerstwo Finansów przestrzega przed angażowaniem się w proceder wystawiania pustych faktur (m.in. za paliwo) i posługiwania się takimi dokumentami. Nieuczciwi sprzedawcy na zaprzyjaźnione firmy wystawiają faktury do paragonów pozostawionych przez osoby fizyczne, nieuczciwe firmy wykorzystują takie dokumenty do zawyżania kwoty podatku naliczonego. Sprawdź, co grozi za wystawianie fałszywych faktur w 2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi zostać udokumentowana paragonem fiskalnym. Nabywca może jednak zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury do takiej transakcji – ma na to 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub przyjęto całość bądź część zapłaty.

W przypadku wystawienia faktury do takiej transakcji, oryginał paragonu fiskalnego dołącza się do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy.

 

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieściło komunikat o otrzymywanych sygnałach dotyczących nieuczciwych praktyk przedsiębiorców i pracowników stacji paliw. W procederze tym wykorzystuje się paragony fiskalne niewydane bądź nieodebrane przez nabywców, w celu wystawienia faktury na zaprzyjaźnioną firmę, zwykle w zamian za korzyść majątkową. Otrzymane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

Resort ostrzega – takie działanie jest niezgodne z prawem i wiąże się z dotkliwymi sankcjami, z karą więzienia włącznie. Problem ten pojawia się nie tylko na stacjach benzynowych, ale też m.in. w sieciach handlowych przy sprzedaży materiałów budowlanych.

 

Konsekwencje wystawiania pustych faktur

Pracownik, który w nieuczciwy sposób próbuje dorobić na wystawianiu faktur do paragonów niewydanych nabywcy lub przez niego pozostawionych, naraża siebie i firmę na dotkliwe konsekwencje finansowe i nie tylko. Faktura wystawiona do udokumentowanej paragonem transakcji, która w istocie zawarta była z innym nabywcą, to tzw. pusta faktura – dokumentująca czynność, która nie miała miejsca w rzeczywistości.

Jeśli w wystawionej fakturze wykazana byłaby kwota podatku VAT, stacja paliw ma obowiązek zapłacić podatek należny wynikający zarówno z tej faktury, jak i z paragonu, do którego została wystawiona. W praktyce oznacza to konieczność dwukrotnej płatności podatku od jednej transakcji oraz zapłaty odsetek za zwłokę od podatku zapłaconego po terminie.

 

Konsekwencje dla odbiorcy pustej faktury

Przedsiębiorstwo, na które została wystawiona faktura do transakcji, która nie została dokonana, nie ma prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku. Jeśli firma dokona takiego odliczenia, musi liczyć się z nałożeniem sankcji w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.

Pustej faktury nie można też uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatku dochodwego. Nabywca ma bowiem prawo zaliczyć wydatek do kosztów wyłącznie wtedy, gdy obejmuje on rzeczywistą transakcję dokonaną pomiędzy wskazanymi na fakturze sprzedawcą i nabywcą.

 

Konsekwencje karno-skarbowe

Jednak najdotkliwsze konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami wynikają z przepisów Ustawy - kodeks karny skarbowy. W art. 62 § 2 i § 2a tego aktu prawnego czytamy:

Art. 62

(…)

2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługujepodlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

Powyższe kary mogą zostać nałożone zarówno na podmiot wystawiający pustą fakturę, jak i firmę posługującą się takim dokumentem. Odpowiedzialność za taki proceder mogą ponieść zarówno nieuczciwi sprzedawcy, jak i kierownicy stacji paliw (lub innych punktów), członkowie zarządu, a także księgowi firm, którzy ponoszą winę za umożliwienie nieuczciwych działań.

 

Więcej: Puste i fałszywe faktury – nawet do 25 lat więzienia

Czytany 1768 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 maj 2017 14:08

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie Kasy fiskalne 2019: Kary za brak przeglądu w terminie

  Nie tylko utrata ulgi, ale też kara pieniężna w wysokości 300 zł – takie konsekwencje grożą za brak terminowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej w 2019 r. Sprawdź, jak często musisz dokonywać przeglądów technicznych kasy. Dowiedz się też, dlaczego dziś szybciej niż kiedyś fiskus uzyskuje dane spóźnialskich podatników.

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • UODO ostrzega: Uwaga na fałszywe kontrole! UODO ostrzega: Uwaga na fałszywe kontrole!

  Oszuści kontynuują próby wyłudzeń pieniędzy od uczciwych podatników. Tym razem podają się za kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przychodzą niezapowiedzianie i próbują wyłudzić pieniądze lub dostęp do danych osobowych. Sprawdź, jak się przed nimi ustrzec i w jaki sposób można zweryfikować uprawnienia kontrolera z UODO.

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.