wtorek, 17 październik 2017 19:37

Limity na 2018 r.: PIT, CIT, VAT, rachunkowość

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Uproszczona księgowość, status małego podatnika, rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego – te i inne preferencje przysługują podatnikom, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli określonego limitu przychodów. Sprawdź, ile po przeliczeniu na złote wynoszą limity na 2018 r.

Limity przychodów, których nieprzekroczenie daje podatnikom prawo do korzystania z pewnych preferencji, w niektórych wypadkach został określone w euro. Dotyczy to m.in. zachowania statusu małego podatnika, prawa do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, prowadzenia uproszczonej księgowości oraz dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

 

Aby określić, czy dany podatnik zachowuje prawo do jakiejś preferencji, limit określony w euro należy przeliczyć na złote. W wymienionych powyżej przypadkach przeliczenia tego dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października. Znamy więc już limity na 2018 r.

 

Dnia 2 października 2017 r. (1.10 wypadał w niedzielę) kurs ogłoszony przez NBP wyniósł 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017).

 

Mały podatnik w podatku dochodowym – limit 2018

Status małego podatnika w podatku dochodowym zostaje zachowany, jeśli wartość przychodów wraz z podatkiem VAT danego podmiotu nie przekroczy równowartości kwoty 1.200.000 euro. Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeliczoną kwotę zaokrągla się do 1.000 zł.

 

Oznacza to, iż w 2018 r. status małego podatnika PIT i CIT oraz związane z tym przywileje będą mogli zachować podatnicy, których wartość przychodów ze sprzedaży w 2017 r. nie przekroczy 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro).

 

5.176.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika dla celów podatku dochodowego w 2018 r.

 

 

Mały podatnik VAT – limit 2018

Zachowanie statusu małego podatnika w podatku od towarów i usług uprawnia m.in. do dokonywania rozliczeń za okresy kwartalne czy wg tzw. metody kasowej. Limit wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT w tym wypadku również wynosi 1.200.000 zł i podlega zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

W przypadku podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), status małego podatnika VAT przysługuje pod warunkiem, że kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy równowartości 45.000 euro.

 

Oznacza to, iż w 2018 r. status małego podatnika VAT zachowują podmioty, których wartość sprzedaży brutto w 2017 r. nie przekroczy 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro). W przypadku pośredników limit wartości prowizji lub innych postaci wynagrodzenia wynosi 194.000 zł (45.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

5.176.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2018 r.

194.000 zł - limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT – pośrednika w 2018 r.

 

 

Ryczałt ewidencjonowany – limit 2018

Prawo do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje podatnikom, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250.000 euro. Dotyczy to zarówno podatników prowadzących działalność samodzielnie, jak i wspólników spółek – przy czym w tym drugim wypadku limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

Oznacza to, iż w 2018 r. limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 1.078.425 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

Obowiązujące przepisy dają też niektórym podatnikom prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne. Limit przychodów w tym wypadku wynosi 25.000 euro. Po przeliczeniu kwota ta wynosi 107.842,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

1.078.425 zł – limit dla opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

107.842,50 zł - limit dla kwartalnego opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Prowadzenie uproszczonej księgowości – limit 2018

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów w poprzednim roku przekroczy równowartość kwoty 2.000.000 euro, mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Oznacza to, iż podatnikom nieprzekraczającym tego limitu przysługuje prawo do prowadzenia tzw. uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Oznacza to, iż obowiązek zaprowadzenia od stycznia 2018 r. ksiąg handlowych dotyczy podmiotów, których przychody w roku 2017 r. przekroczą 8.627.400 zł (2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

8.627.400 zł – limit, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku 2018 r.

 

Należy również podkreślić, iż prowadzenie ksiąg handlowych jest możliwe także dobrowolnie, nawet jeśli podatnik nie przekroczył limitu. W takim wypadku do końca 2017 r. należy złożyć odpowiednie zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Dokument ten można także złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1.

 

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne – limit 2018

Mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych) – do kwoty 50.000 euro. Po przeliczeniu limit ten zaokrągla się do 1.000 zł.

Oznacza to, iż w 2018 r. limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis wynosi 216.000 zł.

 

216.000 zł. – limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r.

 

Mały podatnik w podatku dochodowym: 1.200.000 euro / 5.176.000 zł

Mały podatnik VAT: 1.200.000 euro / 5.176.000 zł

Mały podatnik VAT-pośrednik: 45.000 euro / 194.000 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 250.000 euro / 1.078.425 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za okresy kwartalne: 25.000 euro / 107.842,50 zł

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 2.000.000 euro / 8.627.400 zł

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne: 50.000 euro/ 216.000 zł.


Jednolity Plik Kontrolny - JPK

Przy Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 stycznia 2018 r. nie obowiązują już żadne limity. Wszyscy podatnicy są obowiązani do przesyłania danych z ewidencji VAT w formie plików JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. Pozostałe pliki JPK, przekazywane na żądanie, podatnicy mają obowiązek tworzyć i udostępniać organom podatkowym na ich żądanie, np. w trakcie kontroli podatkowej, od 1 lipca 2018 r.

 

Sprawdź, dla kogo obowiązkowe pliki JPK_VAT od stycznia 2018 r.

Czytany 1847 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 listopad 2017 13:47

Artykuły powiązane

 • Jest już wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Jest już wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

  Wyeliminowanie poważnych przestępstw skarbowych związanych m.in. z dokonywaniem transakcji karuzelowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczciwym przedsiębiorcom – takie cele postawili sobie twórcy ustawy o STIR. Od stycznia 2018 r. jest już dostępna wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, przywróconych i wykreślonych z rejestru VAT – sprawdź, jak z niej korzystać!

 • Podzielona płatność VAT dopiero od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność VAT dopiero od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT od początku wzbudza wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Po kwestii wpływu zmian na płynność finansową podatników przyszła kolej na kwestię przygotowania banków i SKOK-ów na nowy system płatności. Ze względu na te wątpliwości, ustawodawca zdecydował się na kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, czym jest split payment i jak wpłynie na życie polskich przedsiębiorców.

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

 • PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40 PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

  W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany