piątek, 02 luty 2018 13:24

Kiedy wesołe miasteczko, park rozrywki muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Rozszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. zobowiąże kolejną dużą grupę podatników do wprowadzenia tego urządzenia w działalności. Wśród czynności, które obowiązkowo muszą być rejestrowane na kasie znalazły się m.in. usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek i parków rozrywki. Sprawdź, od kiedy musisz mieć kasę fiskalną w 2018 r.

W 2018 r. kolejne grupy podmiotów zostały objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Ten nowy akt prawny w dużej mierze powiela regulacje obowiązujące w roku 2017. Wbrew obawom wielu przedsiębiorcom nie zlikwidowano zwolnienia podmiotowego z kas ani nie zmniejszono limitu do jego zastosowania – w dalszym ciągu wynosi on 20.000 zł netto.

Niektóre firmy nie mogą jednak stosować zwolnienia podmiotowego z kas. W 2018 r. wśród tej grupy znalazły się wesołe miasteczka i parki rozrywki.

 

Kasy fiskalne dla wesołych miasteczek i parków rozrywki

Podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym, w § 4 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zostały wymienione czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia czytamy:

 

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Ponadto wśród czynności wyłączonych ze zwolnień z kas od 1 stycznia 2018 r. znalazły się m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Kiedy wesołe miasteczko i park rozrywki muszą mieć kasę

Podatnicy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją nie muszą mieć kasy fiskalnej od razu. Jeśli w 2017 r. korzystali ze zwolnienia podmiotowego z kas, urządzenie to muszą wprowadzić w działalności dopiero z dniem 1 kwietnia 2018 r. To nowość w zakresie okresu przejściowego na wprowadzenie kasy – w latach wcześniejszych ustawodawca dawał na to podatnikom zazwyczaj 2 miesiące od momentu wejścia w życie nowych przepisów.

 

Należy jednak podkreślić, iż dnia 1 kwietnia 2018 r. kasa fiskalna w wesołym miasteczku lub parku rozrywki musi być już zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność znalezienia urządzenia trafiającego w jego potrzeby odpowiednio wcześniej. Najlepiej rozejrzeć się za kasą nawet miesiąc lub dwa wcześniej, tak aby przed fiskalizacją nauczyć się jej obsługi i mieć pewność, że na półkach serwisów fiskalnych wciąż będzie duży wybór urządzeń.

 

Ważne!

Terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej przez wesołe miasteczka i parki rozrywki jest 1 kwietnia 2018 r.

 

Termin 1 kwietnia 2018 r. dotyczy także podatników, którzy dopiero rozpoczną świadczenie usług związanych z rozrywką i rekreacją, jak również tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali ich wykonywania przez wejściem w życie nowych przepisów i wznowili je w 2018 r.

W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją po 1 kwietnia 2018 r., podatnik musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży.

 

Kasa fiskalna dla wesołego miasteczka i parku rozrywki

Od 2018 r. wesołe miasteczka i parki rozrywki nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych – zarówno ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, jak i zwolnień wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Jednym wyjątkiem jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników – zwolnienie dla tych czynności zostało określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Należy przy tym podkreślić, iż zwolnienie dla świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników obowiązuje tylko w zakresie czynności spełniających określone wymagania. W pozostałych przypadkach usługi w zakresie rozrywki i rekreacji zawsze muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 1393 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 luty 2018 14:37

Artykuły powiązane

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

  Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

 • Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r. Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

  Użytkowników kas i drukarek fiskalnych czeka wiele zmian. Wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, czym będą kasy online’owe i kto będzie musiał je mieć już od 2019 roku. Dowiedz się też, na czym będzie polegało leasingowanie kasy i dlaczego w nowym stanie prawnym nie uniknie się kary za brak przeglądu technicznego.