piątek, 02 luty 2018 13:24

Kiedy wesołe miasteczko, park rozrywki muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Rozszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. zobowiąże kolejną dużą grupę podatników do wprowadzenia tego urządzenia w działalności. Wśród czynności, które obowiązkowo muszą być rejestrowane na kasie znalazły się m.in. usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek i parków rozrywki. Sprawdź, od kiedy musisz mieć kasę fiskalną w 2018 r.

W 2018 r. kolejne grupy podmiotów zostały objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Ten nowy akt prawny w dużej mierze powiela regulacje obowiązujące w roku 2017. Wbrew obawom wielu przedsiębiorcom nie zlikwidowano zwolnienia podmiotowego z kas ani nie zmniejszono limitu do jego zastosowania – w dalszym ciągu wynosi on 20.000 zł netto.

Niektóre firmy nie mogą jednak stosować zwolnienia podmiotowego z kas. W 2018 r. wśród tej grupy znalazły się wesołe miasteczka i parki rozrywki.

 

Kasy fiskalne dla wesołych miasteczek i parków rozrywki

Podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym, w § 4 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zostały wymienione czynności, które ze względu na swój charakter nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia czytamy:

 

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Ponadto wśród czynności wyłączonych ze zwolnień z kas od 1 stycznia 2018 r. znalazły się m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Kiedy wesołe miasteczko i park rozrywki muszą mieć kasę

Podatnicy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją nie muszą mieć kasy fiskalnej od razu. Jeśli w 2017 r. korzystali ze zwolnienia podmiotowego z kas, urządzenie to muszą wprowadzić w działalności dopiero z dniem 1 kwietnia 2018 r. To nowość w zakresie okresu przejściowego na wprowadzenie kasy – w latach wcześniejszych ustawodawca dawał na to podatnikom zazwyczaj 2 miesiące od momentu wejścia w życie nowych przepisów.

 

Należy jednak podkreślić, iż dnia 1 kwietnia 2018 r. kasa fiskalna w wesołym miasteczku lub parku rozrywki musi być już zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność znalezienia urządzenia trafiającego w jego potrzeby odpowiednio wcześniej. Najlepiej rozejrzeć się za kasą nawet miesiąc lub dwa wcześniej, tak aby przed fiskalizacją nauczyć się jej obsługi i mieć pewność, że na półkach serwisów fiskalnych wciąż będzie duży wybór urządzeń.

 

Ważne!

Terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej przez wesołe miasteczka i parki rozrywki jest 1 kwietnia 2018 r.

 

Termin 1 kwietnia 2018 r. dotyczy także podatników, którzy dopiero rozpoczną świadczenie usług związanych z rozrywką i rekreacją, jak również tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali ich wykonywania przez wejściem w życie nowych przepisów i wznowili je w 2018 r.

W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją po 1 kwietnia 2018 r., podatnik musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży.

 

Kasa fiskalna dla wesołego miasteczka i parku rozrywki

Od 2018 r. wesołe miasteczka i parki rozrywki nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas fiskalnych – zarówno ze zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, jak i zwolnień wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Jednym wyjątkiem jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników – zwolnienie dla tych czynności zostało określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Należy przy tym podkreślić, iż zwolnienie dla świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników obowiązuje tylko w zakresie czynności spełniających określone wymagania. W pozostałych przypadkach usługi w zakresie rozrywki i rekreacji zawsze muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 687 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 luty 2018 14:37

Artykuły powiązane

 • Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł w skali roku. Podatnik chcący korzystać z tej preferencji musi pamiętać o prawidłowym wyliczeniu obrotu uprawniającego do zwolnienia. Dowiedz się, czy do kwoty tej wlicza się m.in. obrót z czynności zwolnionych z kas przedmiotowo oraz szczególnych czynności, takich jak np. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek.

 • Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca świadczący płatne usługi parkingowe w pewnych okolicznościach może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Aktualne przepisy dają taką możliwość m.in. w przypadku sprzedaży biletów przez parkomaty lub inne urządzenia samoobsługowe. Sprawdź, w jakich okolicznościach usługi parkingowe nie muszą być rejestrowane na kasie i czy możliwy jest powrót do zwolnienia z kas, jeśli urządzenie to było już wcześniej stosowane w działalności.

 • Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r. Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Niezamierzony błąd może zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. Urządzenia rejestrujące nie dają jednak możliwości skorygowania takiej sprzedaży, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu odrębnej ewidencji. Sprawdź, jak powinna ona wyglądać i jak organy podatkowe i sądy administracyjne rozstrzygają wątpliwe kwestie zgłaszane w ostatnich latach przez przedsiębiorców.

 • Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zwolnienia z kas fiskalnych z roku na rok przysługują coraz węższemu gronu podatników. W 2018 r. wciąż jednak niektórzy mogą z nich korzystać – dotyczy to m.in. niektórych przedsiębiorców osiągających ze sprzedaży niskie obroty oraz wykonujących określone czynności. Sprawdź, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego należy dbać o terminowe wprowadzenie kasy lub drukarki fiskalnej w działalności w przypadku utraty prawa do zwolnienia.

 • Działalność sezonowa a kasa fiskalna w 2018 r. Działalność sezonowa a kasa fiskalna w 2018 r.

  Już wkrótce na rynku zacznie działać wiele nowych punktów handlowych i usługowych – to firmy prowadzące działalność sezonowo, które zazwyczaj zawieszają ją na kilka miesięcy w roku. Sprawdź, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową również muszą mieć kasę fiskalną. Dowiedz się też, dlaczego nie należy zwlekać z instalacją urządzenia i z jakim kosztem wiąże się jego zakup.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany