sobota, 17 luty 2018 12:08

Dyskoteki, sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu na dyskoteki i sale taneczne wkrótce stracą prawo do zwolnień z kas fiskalnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia resortu finansów. Sprawdź, kiedy dyskoteka i sala taneczna muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r. i dlaczego warto zakupić takie urządzenie dużo wcześniej, niż wymaga tego ustawodawca.

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Ten długo wyczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny zachował większość zwolnień obowiązujących w roku 2017, między innymi zwolnienie podmiotowe przysługujące ze względu na osiąganie niskich obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

W 2018 r. wciąż jednak obowiązuje katalog czynności, które ze względu na swój specyficzny charakter muszą być rejestrowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika i inne czynniki. Lista takich czynności znajduje się w § 4 rozporządzenia. W nowym rozporządzeniu znalazły się wszystkie czynności wyłączone ze zwolnień w 2017 r. Co więcej, katalog wyłączeń został rozszerzony. W 2018 r. obowiązek instalacji kasy obejmie m.in. dyskoteki i sale taneczne.

 

Kasy fiskalne w dyskotekach i salach tanecznych w 2018 r.

Umieszczenie danej czynności w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas oznacza, iż taka dostawa towaru lub świadczenie usług nie może korzystać zarówno ze zwolnienia podmiotowego, jak i z żadnych innych zwolnień z kas fiskalnych. Jedyny wyjątek został określony w poz. 36 załącznika do rozporządzenia – to świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Sprzedaż taka nie musi być rejestrowana na kasie, jednak wszystkie pozostałe czynności wymagają stosowania tego urządzenia.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania kas fiskalnych w dyskotekach i na salach tanecznych wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości, czy obowiązek stosowania kasy obejmuje tylko sam wstęp, czy też inną sprzedaż, np. opłatę za kurs tańca. Należy pamiętać, iż wykonywanie czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia zobowiązuje podatnika do rejestrowania na kasie wszystkich wykonywanych czynności – nie tylko tych z katalogu wyłączeń. Jeśli więc sprzedaż prowadzi ta sama firma, wszystkie czynności należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

 

Od 2018 r. w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas znalazły się także m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, usługi związane z rozrywką i rekreacją zakresie wstępu do wesołych miasteczek oraz parków rozrywki, a także usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Dyskoteki i sale taneczne – kiedy muszą mieć kasę fiskalną

Podatnicy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu na dyskoteki i sale taneczne czas na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności mają do 1 kwietnia 2018 r. Tak długi okres na instalację urządzenia to nowość w porównaniu z poprzednimi rozporządzeniami. Zwykle ustawodawca dawał przedsiębiorcom tylko 2 miesiące na przygotowanie się do zmian, licząc od wejścia w życie nowych przepisów.

 

Ważne!

Dyskoteki i sale taneczne muszą mieć kasy fiskalne najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

 

Ze zwolnienia podmiotowego z kas dyskoteki i sale taneczne mogą korzystać do końca marca 2018 r. Taki sam termin obowiązuje firmy, które przed wejściem w życie nowych przepisów zaprzestały świadczenia usług związanych z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu na dyskoteki i sale taneczne, jednak wznowią je w 2018 r. Natomiast rozpoczęcie wykonywania tych usług po 1 kwietnia 2018 r. będzie się wiązało z obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej od pierwszej czynności.

 

Kasa na dyskotece – kiedy warto ją kupić

Należy pamiętać, iż w dniu 1 kwietnia 2018 r. kasa fiskalna na dyskotece czy sali tanecznej musi być już zainstalowana, zaprogramowana, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży. Wymaga to więc wcześniejszego zakupienia odpowiedniego urządzenia. Wielu podatników już teraz kupuje kasy fiskalne, z myślą o rozpoczęciu ewidencjonowania z dniem 1 kwietnia 2018 r. Dzięki temu mają pewność dużego wyboru urządzeń. Będą też mieli wystarczająco dużo czasu na przejście szkolenia z obsługi urządzenia i naukę wykonywania wszystkich czynności jeszcze w trybie niefiskalnym. Takie „wypróbowanie” kasy pozwoli w przyszłości sprawniej obsługiwać klientów i ograniczyć do minimum liczbę błędów kasjerskich.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 2164 razy Ostatnio zmieniany sobota, 17 luty 2018 12:12

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.