środa, 21 marzec 2018 13:33

Obowiązkowe kasy fiskalne od 1.04.2018 to nie prima aprilis

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne – podmioty te już od 1 kwietnia 2018 r. muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość rocznego obrotu. Sprawdź, z czym wiąże się wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności i czy obowiązek ten obejmie także podmioty świadczące usługi wymiany walut. Dowiedz się też, dlaczego warto rozejrzeć się za odpowiednią kasą jak najszybciej.

Zbliża się termin obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych przez podmioty, które ze względu na specyfikę wykonywanych usług utracą prawo do zwolnienia podmiotowego z kas. Stanie się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. wszystkie cyrki, dyskoteki, wesołe miasteczka, parki rozrywki i sale taneczne.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień z kas w 2018 r.

W 2018 r. podatnicy, których roczny obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza limitu 20.000 zł netto, dalej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Pod tym względem nowe rozporządzenie zachowało przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym. Rozszerzono jednak katalog czynności, które ze względu na swój szczególny charakter i ryzyko nadużyć nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

 

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia czytamy:

 • 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

  l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

W nowym rozporządzeniu znajduje się również zapis, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników świadczących usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednakże resort finansów zdecydował o rezygnacji z tego przepisu. Zmiany mają zostać wprowadzone mocą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, którego projekt został skierowany do podpisu ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Kasa fiskalna w kantorze – czy obowiązkowa w 2018 r.?

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego, wprowadzenie obowiązku stosowania kas w kantorach bez względu na wysokość rocznego obrotu miała stanowić odpowiedź na sygnały o nadużyciach wśród podmiotów świadczących usługi wymiany walut. Jednakże po analizie postulatów zgłaszanych przez tę branżę uznano, iż w jej przypadku czas na dostosowanie się do nowego wymogu jest niewystarczający. Wprowadzenie kas fiskalnych wymagałoby bowiem skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego z obowiązkami nakładanymi na użytkowników kas rejestrujących, jak również odpowiedniego dostosowania programów komputerowych i sprzętu wykorzystywanego w kantorach.

 

Rozporządzenie zmieniające wprowadza też odpowiednią modyfikację w poz. 25 załącznika do tego aktu prawnego. Zgodnie z tym zapisem, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czyli również usługi w zakresie wymiany walut, mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych w 2018 r.

 

Kantory nie będą więc musiały wprowadzać kas fiskalnych z dniem 1 kwietnia 2018 r. Należy jednak pamiętać, iż obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązuje tylko do końca 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. należy spodziewać się kolejnych zmian w tym zakresie.

 

Obowiązkowe kasy fiskalne w 2018 r. – od kiedy

Podatnicy świadczący usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia, którzy wcześniej korzystali ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas, urządzenia te muszą wprowadzić w działalności najpóźniej dnia 1 kwietnia 2018 r. Natomiast dyskoteki, cyrki, sale taneczne itd., które rozpoczną działalność po tym terminie, będą musiały mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Podobnie w przypadku podatników, którzy przestali świadczyć te usługi przed 1 kwietnia 2018 r., jednak wznowią je po tym terminie.

 

Na wprowadzenie kasy fiskalnej wesołe miasteczka, cyrki, sale taneczne, dyskoteki i parki rozrywki mają już bardzo niewiele czasu. Należy pamiętać, iż rozpoczęcie pracy z urządzeniem rejestrującym wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Konieczne jest m.in. złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą, dokonanie fiskalizacji przez uprawnionego serwisanta oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Warto byłoby też popracować z kasą przynajmniej kilka dni w trybie niefiskalnym, aby poznać jej funkcje i nauczyć się obsługi. Dla podatników jest to więc ostatni moment na rozejrzenie się za odpowiednim urządzeniem.

 

Potrzebujesz kasy fiskalnej w Warszawie? Zobacz naszą ofertę!

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w naszym Poradniku

Czytany 259 razy

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2018: Za brak przeglądu podatnik zapłaci karę 300 zł. Kasy fiskalne 2018: Za brak przeglądu podatnik zapłaci karę 300 zł.

  Użytkownicy kas fiskalnych muszą przygotować się na wiele zmian, które w 2018 r. zostaną wprowadzone m.in. w ustawie o VAT. Jedna z tych zmian dotyczy konsekwencji spóźnienia z wykonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego. Sprawdź, z jaką karą muszą się liczyć spóźnialscy podatnicy i kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać.

 • Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy Od 1 lipca 2018 faktury do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

  Kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT przywrócił pierwotnie przewidywany przepis, zgodnie z którym fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP-nabywcy. Co więcej, projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2018 r. i czy dla użytkowników starszych modeli kas będzie to wymagało wymiany urządzeń.

 • Kasy fiskalne online dla prawników – od kiedy? Kasy fiskalne online dla prawników – od kiedy?

  Choć pierwotny projekt nowelizacji tego nie przewidywał, kasy fiskalne online mają być obowiązkowe także dla branży prawniczej. Sprawdź, czym są kasy online’owe, jaką korzyść można odnieść z ich stosowania, kiedy pojawią się na rynku i czy będzie przysługiwała na nie dodatkowa ulga. Dowiedz się też, od kiedy kasy fiskalne online dla prawników będą obowiązkowe i dlaczego warto kupić urządzenie nawet na wiele miesięcy wcześniej.

   

 • Dyskoteki, sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r. Dyskoteki, sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu na dyskoteki i sale taneczne wkrótce stracą prawo do zwolnień z kas fiskalnych. Wszystko za sprawą nowego rozporządzenia resortu finansów. Sprawdź, kiedy dyskoteka i sala taneczna muszą mieć kasę fiskalną w 2018 r. i dlaczego warto zakupić takie urządzenie dużo wcześniej, niż wymaga tego ustawodawca.

 • Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy? Czy w 2018 r. można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy?

  Planowane wprowadzenie nowego warunku dla możliwości wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem spotkało się z krytyką organizacji przedsiębiorców. Zgodnie z projektem nowelizacji, wystawienie takiego dokumentu byłoby możliwe tylko do paragonów zawierających numer NIP nabywcy. Sprawdź, jaką decyzję podjęło w tym względzie Ministerstwo Finansów.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany