środa, 21 marzec 2018 13:33

Obowiązkowe kasy fiskalne od 1.04.2018 to nie prima aprilis

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne – podmioty te już od 1 kwietnia 2018 r. muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość rocznego obrotu. Sprawdź, z czym wiąże się wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności i czy obowiązek ten obejmie także podmioty świadczące usługi wymiany walut. Dowiedz się też, dlaczego warto rozejrzeć się za odpowiednią kasą jak najszybciej.

Zbliża się termin obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych przez podmioty, które ze względu na specyfikę wykonywanych usług utracą prawo do zwolnienia podmiotowego z kas. Stanie się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. wszystkie cyrki, dyskoteki, wesołe miasteczka, parki rozrywki i sale taneczne.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień z kas w 2018 r.

W 2018 r. podatnicy, których roczny obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza limitu 20.000 zł netto, dalej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Pod tym względem nowe rozporządzenie zachowało przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym. Rozszerzono jednak katalog czynności, które ze względu na swój szczególny charakter i ryzyko nadużyć nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

 

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia czytamy:

 • 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

  l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

W nowym rozporządzeniu znajduje się również zapis, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników świadczących usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednakże resort finansów zdecydował o rezygnacji z tego przepisu. Zmiany mają zostać wprowadzone mocą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, którego projekt został skierowany do podpisu ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Kasa fiskalna w kantorze – czy obowiązkowa w 2018 r.?

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego, wprowadzenie obowiązku stosowania kas w kantorach bez względu na wysokość rocznego obrotu miała stanowić odpowiedź na sygnały o nadużyciach wśród podmiotów świadczących usługi wymiany walut. Jednakże po analizie postulatów zgłaszanych przez tę branżę uznano, iż w jej przypadku czas na dostosowanie się do nowego wymogu jest niewystarczający. Wprowadzenie kas fiskalnych wymagałoby bowiem skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego z obowiązkami nakładanymi na użytkowników kas rejestrujących, jak również odpowiedniego dostosowania programów komputerowych i sprzętu wykorzystywanego w kantorach.

 

Rozporządzenie zmieniające wprowadza też odpowiednią modyfikację w poz. 25 załącznika do tego aktu prawnego. Zgodnie z tym zapisem, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czyli również usługi w zakresie wymiany walut, mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych w 2018 r.

 

Kantory nie będą więc musiały wprowadzać kas fiskalnych z dniem 1 kwietnia 2018 r. Należy jednak pamiętać, iż obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązuje tylko do końca 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. należy spodziewać się kolejnych zmian w tym zakresie.

 

Obowiązkowe kasy fiskalne w 2018 r. – od kiedy

Podatnicy świadczący usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia, którzy wcześniej korzystali ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas, urządzenia te muszą wprowadzić w działalności najpóźniej dnia 1 kwietnia 2018 r. Natomiast dyskoteki, cyrki, sale taneczne itd., które rozpoczną działalność po tym terminie, będą musiały mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Podobnie w przypadku podatników, którzy przestali świadczyć te usługi przed 1 kwietnia 2018 r., jednak wznowią je po tym terminie.

 

Na wprowadzenie kasy fiskalnej wesołe miasteczka, cyrki, sale taneczne, dyskoteki i parki rozrywki mają już bardzo niewiele czasu. Należy pamiętać, iż rozpoczęcie pracy z urządzeniem rejestrującym wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Konieczne jest m.in. złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą, dokonanie fiskalizacji przez uprawnionego serwisanta oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Warto byłoby też popracować z kasą przynajmniej kilka dni w trybie niefiskalnym, aby poznać jej funkcje i nauczyć się obsługi. Dla podatników jest to więc ostatni moment na rozejrzenie się za odpowiednim urządzeniem.

 

Potrzebujesz kasy fiskalnej w Warszawie? Zobacz naszą ofertę!

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w naszym Poradniku

Czytany 648 razy

Artykuły powiązane

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.

 • Zmiany w działalności a prawidłowa nazwa firmy na paragonie fiskalnym Zmiany w działalności a prawidłowa nazwa firmy na paragonie fiskalnym

  Zamknięcie punktu sprzedaży i przeniesienie posiadanej kasy fiskalnej w nowe miejsce nie wymaga dokonywania odczytu pamięci fiskalnej – podatnik musi jednak dopełnić formalności związanych ze zmianą miejsca użytkowania kasy i zmienić zapisane dane w pamięci urządzenia. Inaczej jest z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową – w takim wypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Sprawdź, jak postępować z kasą fiskalną przy dokonaniu zmian w prowadzonej działalności.

 • Kasy fiskalne online już wkrótce! Opublikowano nowe rozporządzenie techniczne 2018 Kasy fiskalne online już wkrótce! Opublikowano nowe rozporządzenie techniczne 2018

  Emitują zarówno paragony papierowe, jaki i e-paragony, obowiązkowo posiadają interfejs do terminala płatniczego, łączą się z Centralnym Repozytorium Kas – takie właśnie będą nowe kasy fiskalne. Opublikowanie nowego rozporządzenia technicznego otworzy producentom kas drogę do uzyskiwania homologacji dla zupełnie nowego typu urządzeń – kas fiskalnych online.

 • Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r. Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r.

  Fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne – to tylko niektóre grupy zawodowe, które według obowiązujących przepisów muszą mieć kasę fiskalną bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Sprawdź, o jakie czynności katalog wyłączeń ze zwolnień z kas został rozszerzony w 2018 r., kiedy trzeba wprowadzić urządzenie w działalności i dlaczego jest to takie ważne, aby zrobić to w terminie.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany