środa, 21 marzec 2018 13:33

Obowiązkowe kasy fiskalne od 1.04.2018 to nie prima aprilis

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne – podmioty te już od 1 kwietnia 2018 r. muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość rocznego obrotu. Sprawdź, z czym wiąże się wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności i czy obowiązek ten obejmie także podmioty świadczące usługi wymiany walut. Dowiedz się też, dlaczego warto rozejrzeć się za odpowiednią kasą jak najszybciej.

Zbliża się termin obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych przez podmioty, które ze względu na specyfikę wykonywanych usług utracą prawo do zwolnienia podmiotowego z kas. Stanie się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. wszystkie cyrki, dyskoteki, wesołe miasteczka, parki rozrywki i sale taneczne.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień z kas w 2018 r.

W 2018 r. podatnicy, których roczny obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza limitu 20.000 zł netto, dalej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Pod tym względem nowe rozporządzenie zachowało przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym. Rozszerzono jednak katalog czynności, które ze względu na swój szczególny charakter i ryzyko nadużyć nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

 

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia czytamy:

 • 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku

  (…)

  2) świadczenia usług:

  (…)

  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

  l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

W nowym rozporządzeniu znajduje się również zapis, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników świadczących usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednakże resort finansów zdecydował o rezygnacji z tego przepisu. Zmiany mają zostać wprowadzone mocą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, którego projekt został skierowany do podpisu ministra. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Kasa fiskalna w kantorze – czy obowiązkowa w 2018 r.?

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego, wprowadzenie obowiązku stosowania kas w kantorach bez względu na wysokość rocznego obrotu miała stanowić odpowiedź na sygnały o nadużyciach wśród podmiotów świadczących usługi wymiany walut. Jednakże po analizie postulatów zgłaszanych przez tę branżę uznano, iż w jej przypadku czas na dostosowanie się do nowego wymogu jest niewystarczający. Wprowadzenie kas fiskalnych wymagałoby bowiem skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego z obowiązkami nakładanymi na użytkowników kas rejestrujących, jak również odpowiedniego dostosowania programów komputerowych i sprzętu wykorzystywanego w kantorach.

 

Rozporządzenie zmieniające wprowadza też odpowiednią modyfikację w poz. 25 załącznika do tego aktu prawnego. Zgodnie z tym zapisem, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czyli również usługi w zakresie wymiany walut, mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych w 2018 r.

 

Kantory nie będą więc musiały wprowadzać kas fiskalnych z dniem 1 kwietnia 2018 r. Należy jednak pamiętać, iż obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązuje tylko do końca 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. należy spodziewać się kolejnych zmian w tym zakresie.

 

Obowiązkowe kasy fiskalne w 2018 r. – od kiedy

Podatnicy świadczący usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia, którzy wcześniej korzystali ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas, urządzenia te muszą wprowadzić w działalności najpóźniej dnia 1 kwietnia 2018 r. Natomiast dyskoteki, cyrki, sale taneczne itd., które rozpoczną działalność po tym terminie, będą musiały mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Podobnie w przypadku podatników, którzy przestali świadczyć te usługi przed 1 kwietnia 2018 r., jednak wznowią je po tym terminie.

 

Na wprowadzenie kasy fiskalnej wesołe miasteczka, cyrki, sale taneczne, dyskoteki i parki rozrywki mają już bardzo niewiele czasu. Należy pamiętać, iż rozpoczęcie pracy z urządzeniem rejestrującym wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Konieczne jest m.in. złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą, dokonanie fiskalizacji przez uprawnionego serwisanta oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Warto byłoby też popracować z kasą przynajmniej kilka dni w trybie niefiskalnym, aby poznać jej funkcje i nauczyć się obsługi. Dla podatników jest to więc ostatni moment na rozejrzenie się za odpowiednim urządzeniem.

 

Potrzebujesz kasy fiskalnej w Warszawie? Zobacz naszą ofertę!

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w naszym Poradniku

Czytany 876 razy

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

  Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

 • Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r. Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

  Użytkowników kas i drukarek fiskalnych czeka wiele zmian. Wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, czym będą kasy online’owe i kto będzie musiał je mieć już od 2019 roku. Dowiedz się też, na czym będzie polegało leasingowanie kasy i dlaczego w nowym stanie prawnym nie uniknie się kary za brak przeglądu technicznego.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.