środa, 02 maj 2018 20:19

Działalność sezonowa a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Już wkrótce na rynku zacznie działać wiele nowych punktów handlowych i usługowych – to firmy prowadzące działalność sezonowo, które zazwyczaj zawieszają ją na kilka miesięcy w roku. Sprawdź, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową również muszą mieć kasę fiskalną. Dowiedz się też, dlaczego nie należy zwlekać z instalacją urządzenia i z jakim kosztem wiąże się jego zakup.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinni rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą urządzenia fiskalnego. Taka ogólna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten znajduje zastosowanie także do działalności sezonowej.

Zbliża się początek sezonu letniego, w którym wielu podatników rozpocznie działalność lub wznowi ją po okresie zawieszenia. Lokale gastronomiczne, stoiska z pamiątkami, biżuterią i gadżetami, wesołe miasteczka, cyrki – takie punkty handlowe i usługowe w miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się wraz z rozpoczęciem sezonu.

 

Podatnicy prowadzący działalność sezonową, nawet na niewielką skalę, muszą pamiętać o obowiązkach, jakie na nich spoczywają. To szczególnie istotne chociażby ze względu na wzmożone kontrole w sezonie letnim m.in. w miejscowościach turystycznych.

 

Działalność sezonowa – kiedy kasa fiskalna w 2018 r. jest niezbędna

Przedsiębiorca rozpoczynający lub wznawiający działalność sezonową musi pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności obliguje go do stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Od 1 stycznia 2018 r. katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych został rozszerzony o następujące czynności, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(...)
2) świadczenia usług:
(...)
k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Ponadto ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika powinny być m.in. usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych itp. Katalog czynności wyłączony ze zwolnień z kas jest dość obszerny, warto więc się z nim zapoznać, by móc ustalić prawo do zwolnienia podmiotowego z kas.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas przy działalności sezonowej

Podatnicy, którzy nie wykonują czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, przysługuje ono przedsiębiorcom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit ten wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

W przypadku wznowienia działalności po okresie zawieszenia podatnicy nieraz mają wątpliwości, jak powinni liczyć limit do zwolnienia podmiotowego – w pełnej kwocie czy w proporcji. Należy podkreślić, iż przedsiębiorca, który już prowadził działalność sezonową w poprzednim roku lub jeszcze wcześniej, jest podatnikiem kontynuującym działalność i przysługuje mu pełny limit 20.000 zł do zwolnienia z kasy fiskalnej. Nie ma przy tym znaczenia, ile czasu prowadził działalność, nawet jeśli było to np. 2 miesiące. Nie ma też znaczenia, że nie wznawia jej od początku roku, tylko od początku sezonu.

 

Część podatników prowadzących działalność sezonową przekroczyło limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej jeszcze w roku poprzednim. Jeśli do tej pory nie zakupili odpowiedniego urządzenia, muszą to zrobić jak najszybciej. Kasę fiskalną powinni zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności w roku 2018. W innym wypadku narażają się na dotkliwe sankcje skarbowe.

 

Zawieszenie działalności a konieczność zakupu nowej kasy

Przedsiębiorcy, którzy już stosowali kasę fiskalną w poprzednich latach, nie muszą kupować nowego urządzenia w związku ze wznowieniem działalności po zawieszeniu. Zgodnie z przepisami mogą użytkować urządzenie, które już posiadają. Należy przy tym pamiętać o regulacji zawartej w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu, w okresie zawieszenia działalności podatnik musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Dotyczy to chociażby zgłaszania kasy do okresowych przeglądów technicznych, które zgodnie z aktualnymi regulacjami należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Inaczej jest z podatnikami, którzy całkowicie zamknęli działalność gospodarczą. W momencie likwidacji firmy powinni oni bowiem dopełnić obowiązków, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363):

 • 15.1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:
  1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

  2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

Jeśli taki podatnik zdecyduje się znowu rozpocząć działalność gospodarczą, będzie musiał od nowa dopełnić wszystkich obowiązków związanych z zakupem i wprowadzeniem kasy fiskalnej w firmie.

 

Działalność sezonowa a kasa fiskalna – koszt zakupu urządzenia

Podatników prowadzących działalność sezonową obowiązują dokładnie te same zasady stosowania kas fiskalnych, co wszystkich innych przedsiębiorców. Jeśli firma utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy, nie powinna zwlekać z jej instalacją – spóźnienie w tym zakresie zawsze ma bowiem dla podatnika przykre konsekwencje.

 

Zakup kasy fiskalnej odpowiedniej dla działalności sezonowej nie musi być jednak dużym wydatkiem. Solidne, wysokiej jakości urządzenie z elektroniczną kopią paragonu można już bowiem zakupić za około 1200 - 1300 zł netto. Do tego podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na kasie mogą skorzystać z ulgi w wysokości do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak spełnienie określonych wymogów – jednym z nich jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie.

 

Więcej o zwolnieniach z kasy fiskalnej czytaj w Poradniku

Czytany 773 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2018 20:54

Artykuły powiązane

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy Od kiedy faktura do paragonu z NIP-em nabywcy

  Ma zapobiec nadużyciom podatkowym i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa – wymóg, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego numer NIP-nabywcy, miał wejść w życie 1 lipca 2018 r. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jakie zmiany zostaną wprowadzone i kiedy można się ich spodziewać.

 • Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r. Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.

  Każda zmiana danych przedsiębiorstwa powinna zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas firma miała na to 7 dni od zaistnienia zmiany. Konstytucja Biznesu dokonała jednak w tym względzie korzystnej modyfikacji. Sprawdź, na czym polega podział na dane ewidencyjne i informacyjne i czy wszystkie należy zgłaszać w tym samym terminie. Dowiedz się też, w jaki sposób zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.