środa, 02 maj 2018 20:19

Działalność sezonowa a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Już wkrótce na rynku zacznie działać wiele nowych punktów handlowych i usługowych – to firmy prowadzące działalność sezonowo, które zazwyczaj zawieszają ją na kilka miesięcy w roku. Sprawdź, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową również muszą mieć kasę fiskalną. Dowiedz się też, dlaczego nie należy zwlekać z instalacją urządzenia i z jakim kosztem wiąże się jego zakup.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinni rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą urządzenia fiskalnego. Taka ogólna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten znajduje zastosowanie także do działalności sezonowej.

Zbliża się początek sezonu letniego, w którym wielu podatników rozpocznie działalność lub wznowi ją po okresie zawieszenia. Lokale gastronomiczne, stoiska z pamiątkami, biżuterią i gadżetami, wesołe miasteczka, cyrki – takie punkty handlowe i usługowe w miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się wraz z rozpoczęciem sezonu.

 

Podatnicy prowadzący działalność sezonową, nawet na niewielką skalę, muszą pamiętać o obowiązkach, jakie na nich spoczywają. To szczególnie istotne chociażby ze względu na wzmożone kontrole w sezonie letnim m.in. w miejscowościach turystycznych.

 

Działalność sezonowa – kiedy kasa fiskalna w 2018 r. jest niezbędna

Przedsiębiorca rozpoczynający lub wznawiający działalność sezonową musi pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności obliguje go do stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Od 1 stycznia 2018 r. katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych został rozszerzony o następujące czynności, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(...)
2) świadczenia usług:
(...)
k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Ponadto ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika powinny być m.in. usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych itp. Katalog czynności wyłączony ze zwolnień z kas jest dość obszerny, warto więc się z nim zapoznać, by móc ustalić prawo do zwolnienia podmiotowego z kas.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas przy działalności sezonowej

Podatnicy, którzy nie wykonują czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem, przysługuje ono przedsiębiorcom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit ten wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

W przypadku wznowienia działalności po okresie zawieszenia podatnicy nieraz mają wątpliwości, jak powinni liczyć limit do zwolnienia podmiotowego – w pełnej kwocie czy w proporcji. Należy podkreślić, iż przedsiębiorca, który już prowadził działalność sezonową w poprzednim roku lub jeszcze wcześniej, jest podatnikiem kontynuującym działalność i przysługuje mu pełny limit 20.000 zł do zwolnienia z kasy fiskalnej. Nie ma przy tym znaczenia, ile czasu prowadził działalność, nawet jeśli było to np. 2 miesiące. Nie ma też znaczenia, że nie wznawia jej od początku roku, tylko od początku sezonu.

 

Część podatników prowadzących działalność sezonową przekroczyło limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej jeszcze w roku poprzednim. Jeśli do tej pory nie zakupili odpowiedniego urządzenia, muszą to zrobić jak najszybciej. Kasę fiskalną powinni zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności w roku 2018. W innym wypadku narażają się na dotkliwe sankcje skarbowe.

 

Zawieszenie działalności a konieczność zakupu nowej kasy

Przedsiębiorcy, którzy już stosowali kasę fiskalną w poprzednich latach, nie muszą kupować nowego urządzenia w związku ze wznowieniem działalności po zawieszeniu. Zgodnie z przepisami mogą użytkować urządzenie, które już posiadają. Należy przy tym pamiętać o regulacji zawartej w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu, w okresie zawieszenia działalności podatnik musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Dotyczy to chociażby zgłaszania kasy do okresowych przeglądów technicznych, które zgodnie z aktualnymi regulacjami należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Inaczej jest z podatnikami, którzy całkowicie zamknęli działalność gospodarczą. W momencie likwidacji firmy powinni oni bowiem dopełnić obowiązków, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363):

 • 15.1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:
  1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

  2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

Jeśli taki podatnik zdecyduje się znowu rozpocząć działalność gospodarczą, będzie musiał od nowa dopełnić wszystkich obowiązków związanych z zakupem i wprowadzeniem kasy fiskalnej w firmie.

 

Działalność sezonowa a kasa fiskalna – koszt zakupu urządzenia

Podatników prowadzących działalność sezonową obowiązują dokładnie te same zasady stosowania kas fiskalnych, co wszystkich innych przedsiębiorców. Jeśli firma utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy, nie powinna zwlekać z jej instalacją – spóźnienie w tym zakresie zawsze ma bowiem dla podatnika przykre konsekwencje.

 

Zakup kasy fiskalnej odpowiedniej dla działalności sezonowej nie musi być jednak dużym wydatkiem. Solidne, wysokiej jakości urządzenie z elektroniczną kopią paragonu można już bowiem zakupić za około 1200 - 1300 zł netto. Do tego podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na kasie mogą skorzystać z ulgi w wysokości do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak spełnienie określonych wymogów – jednym z nich jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie.

 

Więcej o zwolnieniach z kasy fiskalnej czytaj w Poradniku

Czytany 108 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2018 20:54

Artykuły powiązane

 • Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł w skali roku. Podatnik chcący korzystać z tej preferencji musi pamiętać o prawidłowym wyliczeniu obrotu uprawniającego do zwolnienia. Dowiedz się, czy do kwoty tej wlicza się m.in. obrót z czynności zwolnionych z kas przedmiotowo oraz szczególnych czynności, takich jak np. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek.

 • Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca świadczący płatne usługi parkingowe w pewnych okolicznościach może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Aktualne przepisy dają taką możliwość m.in. w przypadku sprzedaży biletów przez parkomaty lub inne urządzenia samoobsługowe. Sprawdź, w jakich okolicznościach usługi parkingowe nie muszą być rejestrowane na kasie i czy możliwy jest powrót do zwolnienia z kas, jeśli urządzenie to było już wcześniej stosowane w działalności.

 • Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r. Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Niezamierzony błąd może zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. Urządzenia rejestrujące nie dają jednak możliwości skorygowania takiej sprzedaży, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu odrębnej ewidencji. Sprawdź, jak powinna ona wyglądać i jak organy podatkowe i sądy administracyjne rozstrzygają wątpliwe kwestie zgłaszane w ostatnich latach przez przedsiębiorców.

 • Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r.

  Zwolnienia z kas fiskalnych z roku na rok przysługują coraz węższemu gronu podatników. W 2018 r. wciąż jednak niektórzy mogą z nich korzystać – dotyczy to m.in. niektórych przedsiębiorców osiągających ze sprzedaży niskie obroty oraz wykonujących określone czynności. Sprawdź, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego należy dbać o terminowe wprowadzenie kasy lub drukarki fiskalnej w działalności w przypadku utraty prawa do zwolnienia.

 • Przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS za pierwsze 6 miesięcy Przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS za pierwsze 6 miesięcy

  Wkrótce wejdą w życie przepisy ułatwiające początkującym przedsiębiorcom wejście na rynek i utrzymanie działalności. To 6-miesięczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać z tej preferencji i jak w takim wypadku liczony będzie okres przysługiwania prawa do tzw. małego ZUS-u.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany