piątek, 11 maj 2018 21:51

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Zwolnienia z kas fiskalnych z roku na rok przysługują coraz węższemu gronu podatników. W 2018 r. wciąż jednak niektórzy mogą z nich korzystać – dotyczy to m.in. niektórych przedsiębiorców osiągających ze sprzedaży niskie obroty oraz wykonujących określone czynności. Sprawdź, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego należy dbać o terminowe wprowadzenie kasy lub drukarki fiskalnej w działalności w przypadku utraty prawa do zwolnienia.

Kasy i drukarki fiskalne stanowią obowiązkowy element wyposażenia każdej firmy zajmującej się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Taka ogólna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Bezwzględny obowiązek posiadania kasy dotyczy zdecydowanej większości podatników. Niektórzy jednak mogą korzystać ze zwolnień w tym zakresie – zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Aktualne przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych obowiązują tylko do końca 2018 r. Po tym terminie należy spodziewać się zawężenia grona podatników mogących korzystać z preferencji w tym zakresie – resort finansów dąży bowiem do stopniowej ich likwidacji, aż do osiągnięcia stanu, w którym wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będą musieli stosować kasy i drukarki fiskalne.

 

Kto nie musi mieć kasy w 2018 r. ze względu na niskie obroty

Najpopularniejsze zwolnienie z kas fiskalnych przysługuje podatnikom, których obrót ze sprzedaży nie przekracza limitu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kasy fiskalnej nie muszą mieć przedsiębiorcy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Zobacz jak wyliczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy w 2018 r.

 

Ze zwolnienia podmiotowego z kas nie mogą jednak korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym w 2017 r. katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas został rozszerzony o dwie duże grupy usług.

 

Kto musi mieć kasę w 2018 r.

Ze względu na swoją specyfikę, czynności wymienione w § 4 rozporządzenia muszą być rejestrowane na kasie lub drukarce fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. Wykonujący je przedsiębiorcy tak naprawdę nie mogą korzystać z większości zwolnień z kas.

Wśród czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się m.in. usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi przewozu osób i bagażu taksówkami, a także sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, sprzętu fotograficznego, perfum i wód toaletowych itp.

 

Ponadto od 1 kwietnia 2018 r. na kasie lub drukarce fiskalnej bezwzględnie należy ewidencjonować czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia. W przepisie tym czytamy:

 • 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
  (…)
  2) świadczenia usług:
  (…)
  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Początkowo obowiązkiem rejestrowania na kasie fiskalnej w 2018 r. objęte zostały także usługi wymiany walut, jednak w wyniku nowelizacji wprowadzonych przepisów zlikwidowano ten zapis rozporządzenia.

 

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2018 r. – pozostałe zwolnienia

Zwolnienie podmiotowe z kas jest popularnym, ale nie jedynym zwolnieniem przysługującym podatnikom spełniającym określone warunki. Rozporządzenie określa też szereg zwolnień przedmiotowych, przysługujących ze względu na specyfikę wykonywanych czynności.

Dostawy towarów i świadczenie usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia nie muszą być rejestrowane na kasie, nawet jeśli podatnik już posiada takie urządzenie w działalności.

Ponadto istnieje też możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej, jeśli więcej niż 80% udziału procentowego całości obrotu osiąga z czynności zwolnionych wymienionych w cz. I załącznika. W przepisie tym czytamy:

 • 3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

  (…)

  3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

  4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
  a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
  - będzie wyższy niż 80%;

 

Natomiast w II części załącznika do rozporządzenia zostały wymienione zwolnienia z kas dla szczególnych czynności. Znalazło się tam m.in. zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej oraz zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z nich wiąże się z koniecznością spełnienia wszystkich warunków określonych w konkretnej pozycji załącznika.

 

Kasy i drukarki fiskalne – kiedy trzeba wprowadzić w działalności

Korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. zawsze wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów. Przedsiębiorca musi na bieżąco kontrolować wysokość osiąganego obrotu czy udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych. W przypadku np. zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej musi dbać m.in. o spełnienie wymogu dokładnego prowadzenia ewidencji. Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej łatwo jest bowiem stracić – w takim wypadku konieczne jest wprowadzenie urządzenia w działalności w określonych terminach, również określonych przepisami.

 

Terminowa instalacja kasy lub drukarki fiskalnej po utracie prawa do zwolnienia jest bardzo ważna. Spóźnienie w tym względzie skutkuje m.in. brakiem prawa do skorzystania z ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego i naraża podatnika na dotkliwe sankcje w razie wykrycia nieprawidłowości. Warto więc dbać o terminowe dopełnienie wszystkich obowiązków określonych przez ustawodawcę.

 

Więcej o zwolnieniach z kasy fiskalnych w 2018 r. w Poradniku

 

Drukarki fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 7689 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 maj 2018 22:11

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.