czwartek, 07 czerwiec 2018 22:06

Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Przedsiębiorca zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną, tak jak każdy inny podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienia z kas fiskalnych określone są w osobnym rozporządzeniu – z preferencji tej w 2018 r. mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży. Podatnik zwolniony z VAT może też uzyskać ulgę do 700 zł na zakup urządzenia – w tym celu musi m.in. złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek.

Prawo do zwolnienia z VAT przysługuje podatnikom na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Korzystanie ze zwolnienia z VAT to dla przedsiębiorcy mniej obowiązków, a co za tym idzie także niższe koszty prowadzenia działalności. Nie musi on składać deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, a także wysyłać danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). NieVAT-owiec może wystawiać faktury na kwotę niższą o VAT, przez co jego oferta może zyskiwać na konkurencyjności.

 

Wielu podatników wychodzi też z założenia, że skoro nie rozliczają VAT, to nie obowiązują ich przepisy ustawy o VAT. Uznają na przykład, iż zwolnienie z VAT automatycznie przekłada się na zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2018 r. Jest to jednak założenie błędne – kwestia korzystania ze zwolnień z kas została uregulowana odrębnymi przepisami, które nie wskazują żadnego związku między zwolnieniem z VAT a zwolnieniem z kas.

 

Kasa fiskalna w 2018 r. także dla nieVAT-owców

Wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT i podatników korzystających ze zwolnienia z tego podatku, niezależnie czy ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu czy też wykonywane czynności – obowiązuje art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą urządzenia fiskalnego.

 

Natomiast w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) określono, w jakich przypadkach podatnik nie musi rejestrować sprzedaży na kasie.

 

Najczęściej podatnicy korzystają ze zwolnienia z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kasy fiskalnej w 2018 r. nie muszą posiadać przedsiębiorcy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Przy czym do obrotu określanego na potrzeby zastosowania tego zwolnienia nie wlicza się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do tego aktu prawnego. Wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji - warunkiem jest udokumentowanie tych czynności w całości fakturą.

 

W rozporządzeniu określono także inne zwolnienia z kas fiskalnych, które w 2018 r. przysługują niektórym podatnikom i niektórym czynnościom. Wymieniono je w załączniku do rozporządzenia. Ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nie wymaga m.in. sprzedaż wysyłkowa oraz świadczenie usług z zapłatą na rachunek – pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych dla każdego z tych zwolnień.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasa fiskalna obowiązkowa dla nieVAT-owca w 2018 r.

W niektórych przypadkach zarówno podatnicy zwolnieni z VAT, jak i czynni VAT-owcy muszą w 2018 r. stosować kasę fiskalną już od pierwszej czynności. Dotyczy to przedsiębiorców zajmujących się dostawą towarów i świadczeniem usług, które zostały wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia. W katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w 2018 r. znalazły się m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jak również dostawa wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, sprzętu fotograficznego, perfum i wód toaletowych.

 

Warto przy tym przypomnieć, iż od 1 stycznia 2018 r. w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się czynności z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l, czyli świadczenia usług:

k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Podatnik zwolniony z VAT, który w 2018 r. chce rozpocząć wykonywanie tych czynności, musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej czynności.

 

Ulga na kasę fiskalną dla podatnika zwolnionego z VAT w 2018 r.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT rozpoczynający pracę z kasą fiskalną, może uzyskać ulgę na zakup tego urządzenia w wysokości 90% jego wartości, nie więcej niż 700 zł.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT:

Art. 111

(…)

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

 

Wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, składany przez nieVAT-owca w celu otrzymania ulgi na rachunek bankowy, powinien spełniać warunki określone w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę!

Czytany 79 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 czerwiec 2018 05:20

Artykuły powiązane

 • Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r. Kto obowiązkowo musi stosować kasy fiskalne w 2018 r.

  Fryzjerzy, mechanicy, lekarze, prawnicy, taksówkarze i podatnicy świadczący usługi gastronomiczne – to tylko niektóre grupy zawodowe, które według obowiązujących przepisów muszą mieć kasę fiskalną bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Sprawdź, o jakie czynności katalog wyłączeń ze zwolnień z kas został rozszerzony w 2018 r., kiedy trzeba wprowadzić urządzenie w działalności i dlaczego jest to takie ważne, aby zrobić to w terminie.

 • Ulga na zakup kasy fiskalnej online Ulga na zakup kasy fiskalnej online

  Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie oraz podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na kasy online’owe. Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.

 • Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r. Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Nawet posiadacz kasy fiskalnej w niektórych okolicznościach nie musi rejestrować na niej sprzedaży. Dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zapłatę otrzyma przelewem na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług z zapłatą na rachunek oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje jednak wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w przepisach. Sprawdź, czy możesz z tych zwolnień korzystać w 2018 r.

 • Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Jak określić limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

  Limit do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej wynosi 20.000 zł w skali roku. Podatnik chcący korzystać z tej preferencji musi pamiętać o prawidłowym wyliczeniu obrotu uprawniającego do zwolnienia. Dowiedz się, czy do kwoty tej wlicza się m.in. obrót z czynności zwolnionych z kas przedmiotowo oraz szczególnych czynności, takich jak np. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług z zapłatą na rachunek.

 • Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi parkingowe a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca świadczący płatne usługi parkingowe w pewnych okolicznościach może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Aktualne przepisy dają taką możliwość m.in. w przypadku sprzedaży biletów przez parkomaty lub inne urządzenia samoobsługowe. Sprawdź, w jakich okolicznościach usługi parkingowe nie muszą być rejestrowane na kasie i czy możliwy jest powrót do zwolnienia z kas, jeśli urządzenie to było już wcześniej stosowane w działalności.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany