czwartek, 07 czerwiec 2018 22:06

Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Przedsiębiorca zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną, tak jak każdy inny podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienia z kas fiskalnych określone są w osobnym rozporządzeniu – z preferencji tej w 2018 r. mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży. Podatnik zwolniony z VAT może też uzyskać ulgę do 700 zł na zakup urządzenia – w tym celu musi m.in. złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek.

Prawo do zwolnienia z VAT przysługuje podatnikom na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Korzystanie ze zwolnienia z VAT to dla przedsiębiorcy mniej obowiązków, a co za tym idzie także niższe koszty prowadzenia działalności. Nie musi on składać deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, a także wysyłać danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). NieVAT-owiec może wystawiać faktury na kwotę niższą o VAT, przez co jego oferta może zyskiwać na konkurencyjności.

 

Wielu podatników wychodzi też z założenia, że skoro nie rozliczają VAT, to nie obowiązują ich przepisy ustawy o VAT. Uznają na przykład, iż zwolnienie z VAT automatycznie przekłada się na zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2018 r. Jest to jednak założenie błędne – kwestia korzystania ze zwolnień z kas została uregulowana odrębnymi przepisami, które nie wskazują żadnego związku między zwolnieniem z VAT a zwolnieniem z kas.

 

Kasa fiskalna w 2018 r. także dla nieVAT-owców

Wszystkich przedsiębiorców – czynnych podatników VAT i podatników korzystających ze zwolnienia z tego podatku, niezależnie czy ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu czy też wykonywane czynności – obowiązuje art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą urządzenia fiskalnego.

 

Natomiast w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) określono, w jakich przypadkach podatnik nie musi rejestrować sprzedaży na kasie.

 

Najczęściej podatnicy korzystają ze zwolnienia z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kasy fiskalnej w 2018 r. nie muszą posiadać przedsiębiorcy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto. Przy czym do obrotu określanego na potrzeby zastosowania tego zwolnienia nie wlicza się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do tego aktu prawnego. Wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji - warunkiem jest udokumentowanie tych czynności w całości fakturą.

 

W rozporządzeniu określono także inne zwolnienia z kas fiskalnych, które w 2018 r. przysługują niektórym podatnikom i niektórym czynnościom. Wymieniono je w załączniku do rozporządzenia. Ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nie wymaga m.in. sprzedaż wysyłkowa oraz świadczenie usług z zapłatą na rachunek – pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych dla każdego z tych zwolnień.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasa fiskalna obowiązkowa dla nieVAT-owca w 2018 r.

W niektórych przypadkach zarówno podatnicy zwolnieni z VAT, jak i czynni VAT-owcy muszą w 2018 r. stosować kasę fiskalną już od pierwszej czynności. Dotyczy to przedsiębiorców zajmujących się dostawą towarów i świadczeniem usług, które zostały wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia. W katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w 2018 r. znalazły się m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jak również dostawa wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego, sprzętu fotograficznego, perfum i wód toaletowych.

 

Warto przy tym przypomnieć, iż od 1 stycznia 2018 r. w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się czynności z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l, czyli świadczenia usług:

k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Podatnik zwolniony z VAT, który w 2018 r. chce rozpocząć wykonywanie tych czynności, musi mieć kasę fiskalną już od pierwszej czynności.

 

Ulga na kasę fiskalną dla podatnika zwolnionego z VAT w 2018 r.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT rozpoczynający pracę z kasą fiskalną, może uzyskać ulgę na zakup tego urządzenia w wysokości 90% jego wartości, nie więcej niż 700 zł.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT:

Art. 111

(…)

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

 

Wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, składany przez nieVAT-owca w celu otrzymania ulgi na rachunek bankowy, powinien spełniać warunki określone w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę!

Czytany 5471 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 czerwiec 2018 05:20

Artykuły powiązane

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.