środa, 27 czerwiec 2018 05:35

Kasy fiskalne online – zmiany w zakresie kas fiskalnych

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Większa kontrola prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przez użytkowników kas fiskalnych, za to mniej formalności i większa wygoda dla przedsiębiorców – takie zmiany już od 1 października 2018 r. zostaną wprowadzone wraz z kasami online. Sprawdź, jaki będzie nowy system fiskalny, jak będzie działała kasa w formie oprogramowania, kto obowiązkowo będzie musiał wymienić urządzenia i komu przysługiwać będzie ulga na jego zakup.

Na zatwierdzenie przez Sejm czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ten nowy akt prawny ma zreformować polski system kas fiskalnych – o reformie tej mówi się już prawie od dwóch lat. Nowe przepisy wprowadzą zupełnie nowy typ urządzeń rejestrujących – kasy fiskalne online.

Wiadomo już, kiedy dokładnie wejdą w życie nowe przepisy. Zgodnie z aktualnym projektem, będzie to 1 października 2018 r. Po tym terminie producenci będą mogli ubiegać się o potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar dla zaprojektowanych kas nowego typu. Oznacza to, iż na półkach salonów sprzedaży kas fiskalnych w Warszawie i nie tylko urządzenia online’owe pojawią się najprawdopodobniej późną jesienią.

 

Kasa fiskalna online – co to takiego

Urządzenie nowego typu – kasa fiskalna online – zasadniczo będzie spełniało to samo zadanie, co kasy użytkowane obecnie – będzie rejestrowało obrót i kwotę podatku ze sprzedaży i emitowało paragony fiskalne dla każdego nabywcy. Najistotniejsza zmiana polega jednak na podłączeniu kasy online’owej do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

 

Do tego zaawansowanego systemu informatycznego trafiać będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Dane te pozwolą na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru lub usługi, jak również czasu i miejsca instalacji kasy. W praktyce dane te będą stanowiły swego rodzaju elektroniczny obraz paragonów – Krajowej Administracji Skarbowej dadzą one możliwość analizy poprawności ewidencjonowania sprzedaży przez przedsiębiorcę, nie będą natomiast zawierały żadnych informacji o konsumentach. Jedyną taką informacją będzie numer NIP nabywcy zamieszczany na paragonie na jego żądanie – jednak odbieranie takich paragonów dotyczy w zasadzie wyłącznie przedsiębiorców, więc pozostanie bez wpływu na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

Kasy fiskalne online będą łączyć się z CRK w sposób automatyczny. Od podatnika będzie to wymagało wyłącznie zapewnienia urządzeniu połączenia z siecią teleinformatyczną.  Dane o transakcjach będą wpływać do systemu w czasie rzeczywistym – będą zawierały znacznik czasowy umożliwiający dokonywanie szczegółowych analiz poprawności prowadzonej sprzedaży. Dzięki temu będzie można ustalić, czy dany przedsiębiorca uczciwie ewidencjonuje cały obrót, czy tylko jego część.

 

Kasa fiskalna w postaci oprogramowania

Zupełną nowością ma być wprowadzenie kas fiskalnych działających jako oprogramowanie. Kasa w postaci aplikacji będzie mogła pracować na przykład na tablecie czy smartfonie lub innym dowolnym urządzeniu połączonym z internetem. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania będzie drukować paragony za pomocą zwykłej drukarki lub wysyłać nabywcom e-paragony. Natomiast dane do CRK kasa w postaci oprogramowania będzie wysyłać online – podobnie jak pozostałe urządzenia online’owe. 

 

Mniej obowiązków dla posiadaczy kas online’owych

Fiskalizacja kasy online będzie się odbywać w momencie jej pierwszego połączenia z CRK. Informacja o kasie i jej właścicielu zostanie automatycznie wysłana do systemu, a ten z kolei nada urządzeniu numer ewidencyjny. Dzięki temu zniknie obowiązek składania w urzędzie skarbowym zgłoszenia danych dotyczących kasy. Obecnie podatnik ma na to 7 dni, licząc od dnia fiskalizacji. Podatnik nie będzie musiał oczekiwać na numer ewidencyjny – system nada go kasie praktycznie od razu po fiskalizacji.

 

Kto musi kupić kasę online

Ustawodawca nie przewidział rewolucji w zakresie wymiany obecnie użytkowanych kas na urządzenia online’owe. „Stare” kasy i drukarki fiskalne będą wycofywane z użytku stopniowo. Najpierw los ten spotka najbardziej przestarzałe technologicznie urządzenia – kasy fiskalne z papierową kopią paragonu. Kasy te będą uzyskiwały homologacje tylko do końca 2018 r. Dłużej będą dostępne na rynku kasy z kopią elektroniczną – w tym wypadku uzyskanie homologacji będzie możliwe tylko do końca 2022 roku.

 

Obowiązkiem stosowania kasy online’owej zostaną objęte tylko wybrane branże. Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje dla nich konkretne terminy na wymianę kas.

Zgodnie z projektem nowelizacji, poszczególne branże będą musiały obowiązkowo wprowadzić kasy fiskalne w następujących terminach:

 • Od 1 stycznia 2019 r.: usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • Od 1 lipca 2019 r.: usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • Od 1 stycznia 2020 r.: usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu
   

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek wymiany kas będzie dotyczył wyłącznie urządzeń, przy pomocy których prowadzona jest ewidencja sprzedaży wyżej wymienionych czynności. Na przykład podatnik, który świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych, a obok warsztatu prowadzi sklep z częściami samochodowymi i ma dwie kasy do rejestrowania sprzedaży, będzie musiał wymienić wyłącznie tę działającą w warsztacie. W sklepie wciąż będzie mógł użytkować „starą” kasę, o ile oczywiście nie będzie na niej rejestrować usług naprawy pojazdów silnikowych.

 

Ulga na kasę fiskalną online

Podatnicy wykonujący wymienione wyżej czynności, zobowiązani do wymiany kasy na online’ową, będą mogli skorzystać z dodatkowej ulgi na zakup urządzenia. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić 90% wartości kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Z ulgi na kasę fiskalną będą też mogli skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający pracę z tym urządzeniem. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na zakup kasy online’owej. W ten sposób ustawodawca chce zachęcić podatników do wprowadzania urządzeń nowego typu.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną online czytaj w Poradniku

 

Drukarki fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 1649 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 czerwiec 2018 05:42

Artykuły powiązane

 • Kasy online odroczone dla usług budowlanych! Kasy online odroczone dla usług budowlanych!

  Przesunięcie terminów różnych obowiązków podatkowych objęło też wymianę kas fiskalnych na urządzenia online’owe. Zmiany dotyczą szeregu branż, w tym tych najbardziej poszkodowanych w wyniku epidemii. Kasy online odroczone dla usług budowlanych to już pewnik!

 • Kasy online odroczone dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych! Kasy online odroczone dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych!

  Kosmetyczki nie muszą kupować kas fiskalnych online do końca roku. Odroczenie kas online dla usług kosmetycznych i kosmetologicznych to jedno z założeń Tarczy Antykryzysowej. Jeśli jednak wymieniłeś kasę wcześniej lub zamierzasz to zrobić, nie stracisz prawa do ulgi!

 • Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich! Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich!

  Nie tylko lokale gastronomiczne, ale też m.in. salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne będą mogły wymienić kasy fiskalne w późniejszym terminie! Kasy online odroczone dla usług fryzjerskich to element Tarczy antykryzysowej. Sprawdź nowy harmonogram wymiany kas.

 • Kasy online: E-paragony można już wydawać nabywcom! Kasy online: E-paragony można już wydawać nabywcom!

  Długo oczekiwane e-paragony stały się rzeczywistością! Wszystko za sprawą przepisów, które weszły w życie w kwietniu. Paragony w formie elektronicznej mogą wystawiać posiadacze kas fiskalnych online. Sprawdź, co jeszcze zmieniło się w rozporządzeniu w sprawie kas.

 • Kasy fiskalne online – odroczenie dla usług związanych z wyżywieniem Kasy fiskalne online – odroczenie dla usług związanych z wyżywieniem

  To już pewne – kasy fiskalne online dla usług związanych z wyżywieniem nie będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 r. Rząd potwierdził przesunięcie planowanego terminu ze względu na epidemię i wprowadzone obostrzenia gospodarcze. Co więcej, na odroczenie kas online mogą liczyć też pozostałe branże.