piątek, 29 czerwiec 2018 16:08

Kasy fiskalne online już wkrótce! Opublikowano nowe rozporządzenie techniczne 2018

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Emitują zarówno paragony papierowe, jaki i e-paragony, obowiązkowo posiadają interfejs do terminala płatniczego, łączą się z Centralnym Repozytorium Kas – takie właśnie będą nowe kasy fiskalne. Opublikowanie nowego rozporządzenia technicznego otworzy producentom kas drogę do uzyskiwania homologacji dla zupełnie nowego typu urządzeń – kas fiskalnych online.

W dniu 22 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Ten nowy akt prawny wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli w czwartek 5 lipca 2018 r.

 

Rozporządzenie to służy przede wszystkim producentom kas i drukarek fiskalnych oraz serwisom fiskalnym. Określa ono szczegółowe wytyczne techniczne dla tego typu urządzeń. Kasy spełniające te warunki w nowym stanie prawnym uzyskają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar. Natomiast urządzenia „starego” typu możliwość uzyskania homologacji mają ograniczoną w czasie: kasy z papierową kopią paragonu – do końca 2018 r., kasy z kopią elektroniczną – do końca 2022 r.

 

Kasy online wkrótce na półkach serwisów fiskalnych

Nowe rozporządzenie techniczne określa wymogi dla kas fiskalnych online – nowego typu urządzeń, których jednym z głównych zadań jest przesyłanie w sposób ciągły i automatyczny danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Opublikowanie tego aktu prawnego oznacza, iż producenci mogą już projektować urządzenia nowego typu i występować dla nich o homologacje. Proces ten potrwa kilka miesięcy. Należy więc spodziewać się, iż pierwsze kasy online’owe pojawią się na półkach salonów sprzedaży kas jesienią 2018 r.

 

Warto przy tym przypomnieć, iż planowana nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wprowadzenie obowiązku wymiany kas na urządzenia online’owe dla niektórych branż. Podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, muszą stosować kasy online’owe już od 1 stycznia 2019 r.

 

Dla producentów oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń dla bardzo dużej branży. Dla mechaników i stacji paliw natomiast – konieczność bieżącego śledzenia postępów w procesie uzyskiwania homologacji dla nowych urządzeń – tak by zdążyć nie tylko dopełnić wszystkich formalności przez 1 stycznia 2019 r., zapewnić połączenie z repozytorium, ale też m.in. nauczyć się obsługi kasy online’owej.

 

Nowe rozporządzenie techniczne – jakie zmiany wprowadza

W rozporządzeniu pojawiło się sporo nowych definicji. Określono definicje m.in. dla algorytmu weryfikującego, dokumentu w postaci elektronicznej, interfejsu komunikacyjnego, modułu kryptograficznego, pamięci chronionej, podpisu cyfrowego, przekazu danych i innych.

 

Zmieniły się też elementy konstrukcyjne, które powinna zawierać kasa fiskalna. Wśród elementów zupełnie nowych znalazła się m.in. pamięć chroniona zawierająca elektroniczny nośnik danych, a także moduł kryptograficzny. Każda kasa fiskalna online spełniająca nowe wymogi będzie też musiała posiadać przynajmniej jeden interfejs komunikacyjny, umożliwiający połączenie urządzenia m.in. z terminalem płatniczym.

 

Określono też szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania danych przez kasę online do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z § 43 rozporządzenia technicznego, kasa przekazuje dane, używając domyślnego harmonogramu przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny. Kasa nie informuje użytkownika o trwającym przekazie danych – wszystko odbywa się w sposób automatyczny.

 

E-paragony w kasach fiskalnych online

Wytyczne dotyczące danych, jakie powinien zawierać paragon fiskalny, wskazują wprost, iż dokument ten emitowany jest w formie papierowej lub elektronicznej. Kasy fiskalne online będą więc emitować długo oczekiwane e-paragony.

W przypadku raportów dobowych nowe rozporządzenie wskazuje, iż dokumenty te emitowane będą w formie elektronicznej. Drukowane w formie papierowej będą wyłącznie na żądanie użytkownika.

 

To tylko niektóre z wielu nowości, które znalazły się w opublikowanym właśnie nowym rozporządzeniu technicznym. Zarówno podatnicy zobowiązani do wymiany kas na urządzenia online’owe, jak i ci, którzy dopiero planują wprowadzenie kasy w działalności, wkrótce będą mogli zakupić kasę fiskalną nowego typu.

 

Więcej o kasach fiskalnych online wkrótce w Poradniku

Czytany 1946 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 lipiec 2018 13:28

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.