środa, 12 czerwiec 2019 10:21

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.

Przyspieszył proces legislacyjny aktu prawnego wprowadzającego nowy obowiązkowy element paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, do której może być wystawiona faktura. Elementem tym jest numer NIP nabywcy. Zmiany, o których mówi się już od wielu miesięcy, mają zostać wprowadzone mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt tego aktu prawnego z 31 maja 2019 r. został skierowany do Sejmu. 

Zmiana ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym, a co za tym idzie zwiększenie wpływu z VAT do budżetu państwa.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

W uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśniono powód podjęcia tej istotnej z punktu widzenia podatników decyzji. Przywołano przykłady nadużyć polegających na wystawianiu faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. W procederze takim biorą udział umówione wcześniej firmy, z których jedna strona zazwyczaj otrzymuje korzyść majątkową, a druga dokonuje odliczenia podatku VAT, mimo iż nie nabyła wskazanych na fakturze towarów ani usług.

Zdaniem ustawodawcy nadużycia takie są szczególnie częste w branży paliwowej i budowlanej (przy nabyciu materiałów budowlanych). Wprowadzenie obowiązkowego NIP-u nabywcy na paragonie, do którego miałaby zostać wystawiona faktura, nie obejmie jednak wyłącznie tych branż. Nowa zasada ma być zasadą ogólną, obowiązującą wszystkich podatników.

 

Dokumentowanie transakcji z podmiotami gospodarczymi

Powyższe zasady nie będą w żaden sposób ograniczać możliwości wystawienia faktur VAT dla podmiotów gospodarczych. Nie zmienią się także zasady wystawiania faktur do paragonów dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają jedynie wymusić pewną konsekwencję ze strony przedsiębiorcy. Jeśli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie konsument, to musi poinformować o tym sprzedawcę w momencie nabycia towaru lub usługi.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej podkreślono również, iż wprowadzana regulacja ma jedynie odzwierciedlać zasady określone w ustawie o VAT. Zgodnie z tymi zasadami, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu jako konsument, czy jako podmiot gospodarczy. Jeśli np. nabywa towar jako konsument, nie może w późniejszym czasie zmienić charakteru tego zakupu, tzn. wykorzystać go do celów prowadzonej działalności i dokonać odliczenia VAT. Zgodnie z ustawą, sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą, a nie paragonem fiskalnym.

 

Faktura do paragonu ze starej kasy fiskalnej 

Ustawodawca uregulował też procedurę postępowania w przypadku użytkowników kas fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Nowe przepisy nie zmuszą takich przedsiębiorców do wymiany kas. W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik. Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu fakturę.   

 

Kary za fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy

W celu zdyscyplinowania podatników planuje się również wprowadzenie sankcji za niedostosowanie się do nowych przepisów. W ustawie o VAT ma znaleźć się nowy art. 106b ust. 6, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zostanie ono ustalone przez organ podatkowy w kwocie odpowiadającej 100% podatku wykazanego na fakturze.

Kara nie ominie też nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji. Zgodnie z art. 109 ust. 3a, który ma znaleźć się w znowelizowanej ustawie, w takim przypadku organ podatkowy nałoży na nabywcę sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy – kiedy

Najnowszy projekt ustawy zmieniającej przesuwa termin wprowadzenia obowiązkowego numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura, o 2 miesiące w stosunku do poprzedniej wersji projektu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

W art. 109 ust. 3b ustawy po zmianach ma znaleźć się przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe zasady nie będą miały zastosowania do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Zobacz też: Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

Czytany 8541 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 sierpień 2019 19:02

Artykuły powiązane

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować? Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować?

  Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną. Sprawdź, jak ujmować dane z takiej sprzedaży w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach nie można wystawić faktury lub faktury zbiorczej do paragonów z NIP-em nabywcy.

 • Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020? Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

  Wraz z nową strukturą JPK_V7 weszły też w życie nowe oznaczenia. Jedno z nich dotyczy faktur do paragonów z kasy fiskalnej. Sprawdź, w jakim okresie i jak prawidłowo ująć je w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, czy takie same zasady dotyczą paragonów będących fakturami uproszczonymi.

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?