środa, 12 czerwiec 2019 10:21

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 września 2019 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Planowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego, nowe przepisy mają zapobiec nadużyciom przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy.

Przyspieszył proces legislacyjny aktu prawnego wprowadzającego nowy obowiązkowy element paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, do której może być wystawiona faktura. Elementem tym jest numer NIP nabywcy. Zmiany, o których mówi się już od wielu miesięcy, mają zostać wprowadzone mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt tego aktu prawnego z 31 maja 2019 r. został skierowany do Sejmu. 

Zmiana ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym, a co za tym idzie zwiększenie wpływu z VAT do budżetu państwa.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

W uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśniono powód podjęcia tej istotnej z punktu widzenia podatników decyzji. Przywołano przykłady nadużyć polegających na wystawianiu faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. W procederze takim biorą udział umówione wcześniej firmy, z których jedna strona zazwyczaj otrzymuje korzyść majątkową, a druga dokonuje odliczenia podatku VAT, mimo iż nie nabyła wskazanych na fakturze towarów ani usług.

Zdaniem ustawodawcy nadużycia takie są szczególnie częste w branży paliwowej i budowlanej (przy nabyciu materiałów budowlanych). Wprowadzenie obowiązkowego NIP-u nabywcy na paragonie, do którego miałaby zostać wystawiona faktura, nie obejmie jednak wyłącznie tych branż. Nowa zasada ma być zasadą ogólną, obowiązującą wszystkich podatników.

 

Dokumentowanie transakcji z podmiotami gospodarczymi

Powyższe zasady nie będą w żaden sposób ograniczać możliwości wystawienia faktur VAT dla podmiotów gospodarczych. Nie zmienią się także zasady wystawiania faktur do paragonów dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają jedynie wymusić pewną konsekwencję ze strony przedsiębiorcy. Jeśli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie konsument, to musi poinformować o tym sprzedawcę w momencie nabycia towaru lub usługi.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej podkreślono również, iż wprowadzana regulacja ma jedynie odzwierciedlać zasady określone w ustawie o VAT. Zgodnie z tymi zasadami, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu jako konsument, czy jako podmiot gospodarczy. Jeśli np. nabywa towar jako konsument, nie może w późniejszym czasie zmienić charakteru tego zakupu, tzn. wykorzystać go do celów prowadzonej działalności i dokonać odliczenia VAT. Zgodnie z ustawą, sprzedaż dokonaną na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentuje się fakturą, a nie paragonem fiskalnym.

 

Faktura do paragonu ze starej kasy fiskalnej 

Ustawodawca uregulował też procedurę postępowania w przypadku użytkowników kas fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Nowe przepisy nie zmuszą takich przedsiębiorców do wymiany kas. W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik. Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu fakturę.   

 

Kary za fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy

W celu zdyscyplinowania podatników planuje się również wprowadzenie sankcji za niedostosowanie się do nowych przepisów. W ustawie o VAT ma znaleźć się nowy art. 106b ust. 6, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zostanie ono ustalone przez organ podatkowy w kwocie odpowiadającej 100% podatku wykazanego na fakturze.

Kara nie ominie też nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji. Zgodnie z art. 109 ust. 3a, który ma znaleźć się w znowelizowanej ustawie, w takim przypadku organ podatkowy nałoży na nabywcę sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy – kiedy

Najnowszy projekt ustawy zmieniającej przesuwa termin wprowadzenia obowiązkowego numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura, o 2 miesiące w stosunku do poprzedniej wersji projektu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

W art. 109 ust. 3b ustawy po zmianach ma znaleźć się przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe zasady nie będą miały zastosowania do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Zobacz też: Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

Czytany 7600 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 sierpień 2019 19:02

Artykuły powiązane

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach? 

 • Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy? Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy?

  Od początku roku faktura dla podmiotu gospodarczego może być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Czy dotyczy to wyłącznie transakcji z czynnymi podatnikami VAT, czy obejmuje też sprzedaż dla podatników zwolnionych z VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.

 • Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r. Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r.

  Wystawiasz faktury do paragonów dla przedsiębiorców? Pamiętaj, że w 2020 r. możesz to zrobić tylko gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy! W przeciwnym razie grożą ci surowe kary. Sprawdź, jak traktować faktury wystawiane konsumentom i co zrobić z kasami bez funkcji wydruku numeru NIP nabywcy.

 • Kasa bez NIP – czy trzeba wymieniać kasy bez opcji wydruku NIP nabywcy? Kasa bez NIP – czy trzeba wymieniać kasy bez opcji wydruku NIP nabywcy?

  Nie wszystkie kasy mogą spełnić nowy warunek ustawodawcy. Nie wszystkie bowiem mają techniczną możliwość wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Jak postępować w takiej sytuacji? Sprawdź, czy kasę można w jakiś sposób zaktualizować i czy konieczna jest wymiana starych modeli urządzeń.